Představení nemovitosti zájemcům

Specialista na prodej nájemních domů uskuteční prohlídku se zájemcem a představí mu celkovou dispozici objektu vč. stavu nemovitosti. Dále ho také informuje o výměrách, obsazenosti a typu uzavřených smluv s nájemníky. Vše vždy probíhá naprosto diskrétně tak, aby nebyly ovlivněny nájemní vztahy.

Nastavení obchodních podmínek

Při jednání zastupujeme obě smluvní strany tak, že se vždy snažíme vyjednat ty nejlepší obchodní podmínky pro kupujícího i prodávajícího. Následně ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Muzikář & Odehnal vyhotovíme kompletní smluvní dokumentaci.

Právní otázky

Naše zkušené právničky jsou připravené s Vámi konzultovat připomínky a požadavky na úpravy smluv a vše Vám trpělivě vysvětlí. Bude-li to nutné, zastoupí Vás i v řízení před Katastrálním úřadem.
Každá smlouva, ať už se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu, je vyhotovena pod hlavičkou renomované advokátní kanceláře Muzikář & Odehnal a podpisy na ní jsou vždy notářsky ověřeny. Na naše náklady zajistíme podání kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí na příslušný Katastrální úřad.

Garance vypořádání kupní ceny

Ve většině zrealizovaných obchodních případů složí kupující kupní cenu před podpisem kupní smlouvy do advokátní úschovy příp. do úschovy na náš pojištěný úschovní účet. Tím je zajištěna bezpečnost finančního vypořádání pro kupujícího i prodávajícího.

Daňové vypořádání

Ke každému obchodnímu případu zajistíme vyhotovení daňového přiznání k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve Přiznání k dani z převodu nemovitosti) a klientovi garantujeme zajištění zálohy na daň, která je vyplacena z úschovy až po předložení příslušných dokumentů (nemůže se tak stát, že by daňová povinnost přešla na nabyvatele).

Informovanost

O průběhu celého obchodu jste průběžně informováni. Prodej činžovního domu se nesmí nikdy podcenit. Jde o odbornost a specializaci, kterou za 24 let působení na trhu a množství zrealizovaných prodejů činžovních domů již opravdu umíme a nemůže nás tak nic překvapit.

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099

REAL SPEKTRUM, a.s.
sídlo : Náměstí republiky 8/656, 110 00 Praha 1, Staré Město
provozovna a adresa pro doručování: Lidická 77, 602 00 Brno
IČ: 25 31 47 18 DIČ: CZ 25314718
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6807
e-mail: rs@realspektrum.cz