Daň z nabytí nemovitosti

Od 1.11.2016 přešla povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího nově na nabyvatele, při prodeji tedy na kupujícího. Současně s touto změnou osoby poplatníka také zaniká institut ručení za úhradu již zmíněné daně z nabytí nemovitých věcí a smluvní strany se již nebudou moci dohodnout jinak, např. že by daň platil prodávající. Sazba daně ve výši čtyři procenta se nemění.
 
Zmíněná 4% se odvádějí ze základu daně. Ten získáte porovnáním kupní ceny a srovnávací hodnoty. Pro výpočet daně použijete tu hodnotu, která je vyšší. Existují dva možné způsoby, jak získat srovnávací hodnotu:

 
1) Necháte si vyhotovit znalecký posudek, ve kterém je uvedena tzv. „zjištěná cena.“ Srovnávací hodnota je v tomto případě 75% ze zjištěné ceny. V praxi to znamená, že pokud je kupní cena nižší než 75% zjištěné ceny, stanoví se jako základ daně tato částka ve výši 75% zjištěné ceny. Znalecký posudek vyhotoví odhadce, který v němu popíše veškeré parametry nemovitosti, lokalitu a příp. omezení vlastnických práv v podobě věcných břemen. Navíc si můžete ze základu daně odečíst náklady na vyhotovení znaleckého posudku.

 
2) Vyplníte si formulář přílohy k daňovému přiznání tzv. směrnou hodnotu, ve kterém uvedeme údaje, podle kterých příslušný finanční úřad určí cenu místně obvyklou. Pro výpočet daně je pak použita celková kupní cena předmětné nemovitosti a daň ve výši 4% je zaplacena zálohově. V případě, že finanční úřad určí na základě Směrné hodnoty vyšší cenu místě obvyklou než je celková kupní cena nemovitosti, je kupující povinen rozdíl uhradit. Tuto srovnávací hodnotu lze použít u rodinných domů, chat, chalup, bytů, garáží, sklepů a pozemků (mimo pozemky pro komerční účely). U ostatních typů nemovitostí je nutné využít pro srovnávací hodnotu znalecký posudek.
 
 
Klientům poskytujeme kompletní služby pod jednou střechou. Proto se můžete spolehnout na to, že pro vás vyhotovíme daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí, poradíme vám s přípravou směrné hodnoty nebo se postaráme o vyhotovení znaleckého posudku. Zajistíme také podání daňového přiznání na příslušní finanční úřad a včasnou úhradu daně.
 

Máte zájem o více informací k dani z nabytí nemovitosti? Napište nám


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.