Daň z nabytí nemovitosti

Co to je a jak se platí?

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) se hradí v okamžiku, kdy dochází ke změně vlastnického práva k nemovitosti. Tvoří ji 4 % ze základu daně, a ačkoliv dříve se převodce a nabyvatel mohli smluvně domluvit, která ze stran ji zaplatí, od listopadu roku 2016 ji platí vždy nabyvatel.

Touto změnou také zanikl institut ručení za úhradu daně a strany se už nemohou dohodnout jinak. Poplatník musí vyplnit a podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Dále musí k daňovému přiznání doložit příslušné přílohy jako je znalecký posudek nebo směrná hodnota a kopie kupní smlouvy s vyznačeným povolení vkladu vlastnického práva.

Klientům, kteří kupují nemovitost prostřednictvím naší realitní společnosti, rádi pomůžeme s vyplněním daňového přiznání včetně jeho příloh a postaráme se o jeho včasné podání na příslušný finanční úřad. 

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099