Daň z nabytí nemovitosti

Od 1.11.2016 přešla povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího nově na nabyvatele, při prodeji tedy na kupujícího. Současně s touto změnou osoby poplatníka také zaniká institut ručení za úhradu již zmíněné daně z nabytí nemovitých věcí a smluvní strany se již nebudou moci dohodnout jinak, např. že by daň platit prodávající. Sazba daně ve výši čtyři procenta se nemění.
Zmíněná 4% se odvádějí ze základu daně. Ten získáte porovnáním kupní ceny a srovnávací hodnoty. Pro výpočet daně použijete tu hodnotu, která je vyšší. Existují dva možné způsoby, jak získat srovnávací hodnotu:

1) Necháte si vyhotovit znalecký posudek, ve kterém je uvedena tzv. „zjištěná cena.“ Srovnávací hodnota je v tomto případě 75% ze zjištěné ceny. V praxi to znamená, že pokud je kupní cena nižší než 75% zjištěné ceny, stanoví se jako základ daně tato částka ve výši 75% zjištěné ceny. Znalecký posudek vyhotoví odhadce, který v němu popíše veškeré parametry nemovitosti, lokalitu a příp. omezení vlastnických práv v podobě věcných břemen. Navíc si můžete ze základu daně odečíst náklady na vyhotovení znaleckého posudku.

2) Vyplníte si formulář přílohy k daňovému přiznání tzv. směrnou hodnotu, ve kterém uvedeme údaje, podle kterých příslušný finanční úřad určí cenu místně obvyklou. Pro výpočet daně je pak použita celková kupní cena předmětné nemovitosti a daň ve výši 4% je zaplacena zálohově. V případě, že finanční úřad určí na základě Směrné hodnoty vyšší cenu místě obvyklou než je celková kupní cena nemovitosti, je kupující povinen rozdíl uhradit. Tuto srovnávací hodnotu lze použít u rodinných domů, chat, chalup, bytů, garáží, sklepů a pozemků (mimo pozemky pro komerční účely). U ostatních typů nemovitostí je nutné využít pro srovnávací hodnotu znalecký posudek.
 
Klientům poskytujeme kompletní služby pod jednou střechou. Proto se můžete spolehnout na to, že pro vás vyhotovíme daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí, poradíme vám s přípravou směrné hodnoty nebo se postaráme o vyhotovení znaleckého posudku. Zajistíme také podání daňového přiznání na příslušní finanční úřad a včasnou úhradu daně.




Souvisejíci články

Ceny bytů v Brně brzy dosáhnou svého vrcholu

Ceny bytů v Brně se blíží vrcholu. Není kde stavět. Průměrné ceny bytů v Brně stále rostou, za posledních 10 let dokonce až o 25%. Nárůst ovlivňuje především vysoká poptávka ...

číst dále

Jaké změny přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru

Začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jaké změny sebou přinese? Nový zákon o spotřebitelském úvěru začal platit 1.12.2016. Klientům přinese především možnost před...

číst dále

Ekonomický zápisník - změna poplatníka daně

Po prázdninách jsme pro Vás připravili další díl Ekonomického zápisníku, který odvysílalo rádio Petrov ve středu 7.9. Tentokrát byly otázky moderátorky Karoliny Antlové na téma zm...

číst dále

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099