Etický kodex realitního makléře skupiny REAL SPEKTRUM

Realitní makléř skupiny REAL SPEKTRUM:
 • Hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
 • Neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost, týkající se obchodu, který sjednává.
 • Vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se standardy kvality značky REAL SPEKTRUM.
 • Nezneužije důvěru klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby.
 • Koná vždy na základě a v rozsahu mandátu, jenž mu byl klientem svěřen.
 • Nepřekročí nikdy své kompetence, plynoucí z popisu pracovních procesů a činností a z pověření klienta.
 • Chrání obchodní tajemství klienta a jeho osobní data.
 • Neupřednostní uzavření obchodu před ochranou zájmů klienta.
 • Jedná vždy čestně, ctí dobré mravy, dbá zákonů České republiky, stanov Asociace realitních kanceláří ČR a zásad řízení jakosti skupiny REAL SPEKTRUM.
 • Svým chováním reprezentuje značku REAL SPEKTRUM, zvyšuje prestiž profese realitního makléře a kredibilitu obchodu s nemovitostmi.
 • Neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění své služby klientům.
 • Řídí se vždy, za všech okolností a bez výjimky tímto etickým kodexem.

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099

REAL SPEKTRUM, a.s.
sídlo : Náměstí republiky 8/656, 110 00 Praha 1, Staré Město
provozovna a adresa pro doručování: Lidická 77, 602 00 Brno
IČ: 25 31 47 18 DIČ: CZ 25314718
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6807
e-mail: rs@realspektrum.cz