Garance kvality

Reklamační řád Etický kodex makléře Členství v asociacích

Politika kvality

Naším posláním je ochrana každého zákazníka, který uskutečňuje obchod na trhu s nemovitostmi. Péče o klienta a kvalita našich služeb je základním příkazem, kterým se řídíme při své práci. Naše vedoucí pozice na realitním trhu nás zavazuje k záruce nejvyšších standardů jakosti při poskytování komplexního realitního servisu v plném souladu s požadavky etického kodexu realitního makléře.

Naší čestnou povinností je neustálé zvyšování transparentnosti a důvěryhodnosti obchodu s nemovitostmi a bezpečí všech, kdo se na něm pohybují, nejen našich klientů. Proto bereme pod ochranu celý realitní trh a v celospolečenském zájmu se stáváme arbitrem kvality obchodování s nemovitostmi u nás.

Naším hlavním cílem - vizí je být (stát se) arbitrem kvality realitního trhu u nás, povýšit standardy kvality značky REAL SPEKTRUM na etalon jakosti realitních služeb v ČR.

Toho chceme dosáhnout pomocí

  • standardizace procesů (technologie náboru a prodeje nemovitostí, manuály podpůrných činností, realitní know-how, podpořené speciálním softwarem) - průběžná aktualizace, zvyšování sofistikovanosti a strukturovanosti, implementace kontrolních mechanismů, monitoring, testování a vyhodnocování, vazba na osobní zainteresovanost REAL SPEKTRUM, statutárními orgány a managementem, sdílený všemi zaměstnanci a spolupracovníky a naplňovaný každodenním úsilím o zlepšování kvality poskytovaných služeb a etablování značky kvality REAL SPEKTRUM jako standardu nejvyšší jakosti realitních služeb v České republice.
  • specializace zaměstnanců (kvalifikace, školení, trénink, koučování, zaučování nových, testování, team building, hmotná a morální motivace)
  • systémového přístupu k řízení na všech úrovních (řídící systém, podpořený reportingem, softwarem, profesionalizace po liniově štábní úrovni, specializace na konkrétní firemní politiky-kvalita, marketing, ekonomika a finance, PR, informační systém a technologie)
  • tvorby trhu - market building (kontinuální monitoring, vyhodnocování, predikce trendů, reporting, komunikace, konference, prezentace, diskuse, publikace, ...), zaměřením na transparentnost, kredibilitu, standardizaci postupů, etiku, roli profesních svazů, internacionalizaci, růst kvalifikace, stavovské předpisy, legislativní regulace, koncese, atd.

Toto je náš veřejný závazek, formulovaný nejvyšším vedením společnosti.

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099