PENB

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje  informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Tento průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny budovy, která může ovlivnit energetickou náročnost (nová fasáda, změna vytápění nebo chlazení, změna spotřeby na ohřev vody, osvětlení, atd.)

Průkaz musí zpracovat příslušný energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem ke zpracování průkazu. Dále musí, obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je i přiřazení konkrétní energetické třídy dle ukazatelů energetické náročnosti.

Co přinesly legislativní změny?

Od začátku roku 2013 mají všichni majitelé nemovitosti povinnost při prodeji průkaz energetické náročnosti předložit. To platí i v případě, že prodáváte celou budovu, ucelenou část budovy (celé podlaží), bytové či nebytové jednotky nebo jiný prostor určený k samostatnému užívání.

Průkaz energetické náročnosti musíte doložit i v případě, že se chystáte pronajmout celou budovu i její ucelenou číst (od 1. 1. 2016). Odpovědnost za doložení průkazu energetické náročnosti budovy nese vždy majitel nemovitosti.

Kdy stačí doklad za energie?

Při prodeji či pronájmu ucelené části budovy, jako je bytová či nebytová jednotka, může majitel místo průkazu energetické náročnosti budovy doložit vyúčtování elektřiny, plynu či jiného zdroje tepelné energie za poslední 3 roky.

Tomu ale musí vždy předcházet písemná žádost zaslána majiteli domu, většinou se jedná o společenství vlastníků jednotek. Pokud SVJ průkaz energetické náročnosti budovy majiteli jednotky nedodá, majitel ho může nahradit výše zmíněným vyúčtováním energií. Prodejů družstevních bytů se energetické štítky netýkají.

Kdy povinnost doložení PENB neplatí?

Při prodeji či pronájmu celé budovy (rodinného domu, administrativní budovy, bytového domu, atd.) existují výjimky, u kterých se vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy nepožaduje:

  • a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
  • b) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
  • c) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
  • d) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a  zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
  • e) u budov zpravodajských služeb,
  • f) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
  • g) u budov, které jsou stanoveny objektem, ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
  • h) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která s nimi hospodaří nebo je užívá,
  • i) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

PENB zařídíme za vás

Pokud se rozhodnete prodat svoji nemovitosti prostřednictvím naší realitní společnosti, starosti s vyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy si dělat nemusíte. Postaráme se o jeho přípravu a vy ho od nás získáte zcela zdarma. Záleží nám totiž na tom, aby byli klienti s našimi službami spokojeni.

Nenašli jste to co hledáte?
Zavolejte zdarma

800 800 099