Vývoj cen bytů v Brně

8.1.2019
Bc. Michal Chemišinec
6 minut čtení
Vývoj cen bytů v Brně

Ceny bytů v Brně jsou na maximech. Mohou růst do nekonečna?


Ceny bytů v Brně během posledních let míří stále vzhůru, v některých lokalitách dokonce raketovým tempem. Vyplatí se ještě dnes s prodej bytu v Brně vyčkávat nebo se růst cen zastaví? Zmapovali jsme pro vás vývoj cen bytů všech kategorií v Brně a okolí od roku 2007. Vycházeli jsme ze skutečné výše kupních cen, které jsme v naší realitní společnosti realizovali v období let 2007 až 2018.

Od roku 2000 se ceny bytů v Brně zvyšovali ve třech vlnách. První vlna růstu cen přišla v roce 2003 před vstupem do Evropské unie. Na svá tehdejší maxima se ceny bytů dostaly v letech 2007 až 2008 v souvislosti s realitním boomem, který zasáhl mnoho evropských zemí. Vlivem hypoteční a realitní krize v Americe, která měla v roce 2009 citelný dopad na ceny v celé Evropě, začaly ceny bytů velmi výrazně klesat. V následujícím roce dosáhl trh svého dna. Tento strmý pokles vystřídala stagnace, která držela ceny, s minimální odchylkou, až do roku 2012. Od této doby ceny bytů v Brně nepřetržitě rostou a dokonce již překročily svá historická maxima.


Roky 2016 a 2017 přinesly prudký růst cen všech typů bytů


Nejvyšší nárůst byl zaznamenán od druhé polovinu roku 2016 až do konce roku 2017. V tomto období se ceny zvýšily o 40 %, a v případě malometrážních bytů dokonce až o 50 %, oproti cenám v roku 2012.

Ze začátku byl růst cen bytů ovlivňován především klesajícími úrokovými sazbami, díky kterým byly hypotéky dostupné pro větší počet lidí. Tyto úrokové sazby klesly ve srovnání s rokem 2008 o více než 2 % a hypoteční úvěry začali lidé využívat i k nákupu bytů na investici. Nejvíce se to projevilo u malometrážních bytů, které se snáze obsazovaly nájemníky. Průměrná cena bytu o velikosti 1+kk se v roce 2007 pohybovala okolo 1 535 652 Kč, v roce loňském to bylo již 1 861 357 Kč. Nejlevnější byty s dispozicí 1+kk se dali pořídit v roce 2009, kdy jejich nejnižší cena klesla až na 770 000 Kč. Ve srovnáním s rokem 2017 se jedná o více než 140% nárůst prodejní ceny bytu 1+kk v Brně a nejbližším okolí.


Dalším faktorem, který se na růstu cen bytů projevil, byla rostoucí ekonomika a nepoměr mezi nabídkou a poptávkou. Bytů k prodeji v Brně je stále málo. Situaci nepomáhá ani současný územní plán, který výrazně omezuje výstavbu nových bytů. To má za následek nejen růst prodejních cen bytů, ale i zvýšení cen nájmů. Ty tlačí nahoru především více než 70 tisíc studentů, kteří v Brně navštěvují některou z vysokých škol. Tito zájemci o pronájem bytů vyhledávají nejen malometrážní byty, ale také byty s dispozicí 3+kk, 3+1, 4+kk nebo 4+1. Důvod je jednoduchý – do jednoho bytu se pohodlně nastěhuje více studentů, kteří se o nájem podělí. Další skupinou, která se zajímá o pronájmy bytů, jsou mladé páry a rodiny, které hledají startovací bydlení nebo ti, co se do Brna přestěhovali za prací. V neposlední řadě roste také zájem o pronájem bytů mezi těmi, kteří svými příjmy nedosáhnou na hypotéku. Dá se očekávat, že těch bude v následujícím období přibývat.


Čas levných hypoték skončil


Začátek roku 2019 přinesl zvolnění tempa růstu cen nemovitostí. Ceny brněnských bytů nyní drží nahoře už jen velmi nízká nabídka, se kterou souvisí nedostatečný územní plán. Došlo také k lehkému ochlazení poptávky a trh již nepřipomíná paniku, kterou jsme zažili v druhé polovině roku 2016 a v roce 2017. V tomto období lidé kupovali téměř cokoliv a kdekoliv.

Toto zmírnění růstu cen a lehký pokles poptávky bylo zapříčiněno přísnějšími pravidly pro získání hypotéky a zvýšením úrokové sazby, která se nyní pohybuje nad 3 %. Už na podzim 2016 zakázala ČNB bankám poskytovat 100% hypotéky. Na jaře 2017 pak doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 % zástavní hodnoty ceny nemovitosti (LTV) a omezit počet hypoték nad 80 % LTV. V polovině června 2018 Česká národní banka oznámila, že se budou podmínky pro získání hypotéky v následujících měsících dále zpřísňovat. Od října 2018 tak nesmí výše dluhu žadatele o hypotéku překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a žadatel by měl na měsíční splátku vynaložit maximálně 45 % svého čistého měsíčního příjmu.

K tomuto omezení vedl ČNB především extrémní nárůst cen nemovitostí, který byl v prvním čtvrtletí roku 2017 dokonce 3x vyšší než v ostatních zemích Evropské unie. Banka se obává, že by se v případě zhoršeného vývoje ekonomiky mohla řada domácností potýkat s neschopností splácet hypotéku a že by o získání úvěru mohli usilovat rizikovější uchazeči.

V loňském roce ČNB zvýšila úrokové sazby celkem pětkrát a většina hypotečních bank v průběhu v listopadu a prosince 2018 zvýšila úrokové sazby u hypoték, které se dnes pohybují nad hranicí 3 procent.

Očekávání na začátek roku 2019 jsou taková, že rostoucí úrokové sazby a zásadní snížení dostupnosti hypoték budou jedním z faktorů, který by mohl růst cen nemovitostí ovlivnit. Pokud se sníží počet úspěšných žadatelů o úvěr na bydlení, mohl by dopad na dostupnost vlastního bydlení vyústit až k ochlazení poptávky a zastavení růstu prodejních cen.
 

Pokud tedy zvažujete prodej svého bytu v Brně a okolí, nevyčkávejte. Nyní je ta správná doba na jeho prodej. Kontaktujte specialistu na prodej bytů v Brně a okolí. Poradí Vám, jak můžete z prodeje svého bytu získat nejvyšší možnou cenu.

Michal Chemišinec

specialista na nábor bytů a RD
tel.: +420 724 405 303
volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: [email protected]


Mám kompletní přehled o cenách bytů v Brně a okolí a jsem připravený Vám vysvětlit celý postup prodeje družstevního bytu i bytu v osobním vlastnictví. Poskytnu Vám bezplatné konzultace a poradenství při prodeji bytu a zajistím zdarma tržní posouzení ceny Vaší nemovitosti.

 

 

 

Chcete nabídnout vaši nemovitost? Napište nám, budeme rádi

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.