Informace ke zrušení daně z nemovitých věcí

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl včera schválen Parlamentem a chybí už jen podpis prezidenta. Zrušení by mohlo již zabránit pouze prezidentské veto, což je velice nepravděpodobné.

Daň z nabytí nemovitých věcí bude zrušena zpětně.

Pro zpětné zrušení daně z nabytí bude rozhodující, kdy uplynula lhůta pro podání přiznání.

Jestliže lhůta uplynula před 31.3.2020, tak ke zpětnému zrušení daně nedojde. Pokud lhůta uplynula 31.3.2020 a později, tak se daň z nabytí zpětně zruší.

Jestliže byl tedy návrh na vklad podán v 11/2019 a katastr vklad povolil ještě během 11/2019, bylo nutné daň přiznat a zaplatit do konce února 2020 - na tento případ se nevztahoval generální pardon a  nebude se vztahovat zpětné zrušení daně z nabytí.

 

Pokud byl návrh na vklad podán v 11/2019, avšak katastr vklad povolil až ve 12/2019, platí podle stávající úpravy povinnost daň přiznat a zaplatit do 31.3.2020. Na tuto situaci se vztahuje generální pardon (opatření COVID), nebylo nutné daň přiznat a ani uhradit -  bude nyní zpětně zrušeno. 

Pokud daň byla přiznána a zaplacena, bude možné po vyhlášení zákona rušícího daň z nabytí podat žádost o vrácení přeplatku a daň bude vrácena.

Prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let

Tato změna bude doprovázena přechodným ustanovením a bude se vztahovat jen na případy, kdy budou nemovitosti nabyty od 1.1.2021

V tomto případě tedy bude rozhodující nabytí vlastnického práva (podání návrhu na vklad katastru nemovitostí) a nikoli povolení tohoto vkladu. Jestliže tedy bude návrh na vklad vlastnického práva např. na základě kupní smlouvy podán ve 12/2020 a zapsán až v roce 2021, tak pro kupující fyzickou osobu bude platit nadále 5letý časový test.

Další změnou je snížení maximálního odpočtu úroků z hypoték od daňového základu fyzických osob z 300 na 150 tis. Kč – tato změna se podle dalšího přechodného ustanovení uplatní až pro smlouvy uzavřené od 1.1.2022.