Převod nemovitosti: jak probíhá a na co nezapomenout

18.5.2022
Petr Broža
8 minut čtení
Převod nemovitosti: jak probíhá a na co nezapomenout

Hledání vhodného domova, vyřizování hypotečního úvěru nebo komunikace s prodávajícími, je někdy náročná. Jenže zdaleka to není všechno. Posledním krokem je v podstatě přepis nemovitosti na nového majitele, ten může projít hladce, nebo vás může potrápit, pokud nevíte, co očekávat. Připravili jsme proto pro vás přehled všeho, na co myslet před převodem nemovitosti nebo po něm.

 

Co se v textu dozvíte?

 

Důležitá je součinnost všech stran v každé situaci

Převod nemovitosti na katastru je komplikovaný proces, který neprovedete, pokud není součinnost všech zúčastněných stran. Platí to při prodeji nemovitosti, při koupi, ale také během dědictví a podobně. Rozhodně je vhodné mít při převodu nemovitosti připraveného právníka, který vám v případě potřeby poradí a navrhované kroky zkontroluje, zda všechno probíhá správně. Kdy tedy probíhá převod nemovitosti?

 • Při prodeji nemovitosti
 • Během koupě nemovitosti
 • V případě dědictví
 • Pokud vám nemovitost někdo daruje
 • Případně nemovitost darujete někomu jinému

Pokud bude probíhat převod nemovitosti při prodeji a koupi nemovitosti, neobejdete se bez kupní smlouvy. Právě na základě kupní smlouvy se potom podává žádost o vklad na katastr nemovitostí. Nezapomeňte ani na to, že podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.

 

TIP: Samozřejmě vás v případě převodu nemovitosti může zastoupit třetí osoba, například realitní makléř nebo právník. Bude k tomu potřebovat plnou moc.

převod nemovitosti

Na co byste měli myslet před převodem nemovitosti?

Máme pro vás několik rad, na co byste před převodem nemovitosti neměli zapomenout. Rozhodně se vyplatí si ověřit vlastníka nemovitosti, tedy prodávající stranu. Zkontrolujte si na katastru všechny pozemky a podíly na nemovitosti. Důležité je podívat se na věcná břemena nebo různé zástavy a jiné omezení. Často s tím potom bývá problém a banka vám ani nemusí v takovém případě poskytnout hypoteční úvěr. Zároveň se s nemovitostí dobře seznamte, abyste odhalili veškeré vady.

 1. Krok: kupní nebo darovací smlouva

Na začátku budete potřebovat smlouvu o převodu nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva a podobně). Dohlédněte na to, aby taková smlouva byla sepsána opravdu pečlivě. Dejte ji k revizi právníkovi, vyplatí se to. Případně protistraně navrhněte, že ji necháte sepsat u svého právníka, budete tak mít jistotu, že obsahuje vše důležité. Vyhnete se tak zbytečným problémům. Na katastrální úřad potom dodáte úředně ověřenou kopii této smlouvy.

    2.Krok: platba

Součástí kupní nebo darovací smlouvy musí být také jasně uvedeno, jak budete za nemovitost platit. Platba samotná potom probíhá ještě před převodem nemovitosti. Je to jedna z podmínek, aby k převodu nemovitosti došlo. Ideální je využít advokátní úschovu, díky které budete mít jistotu, že vás protistrana nepodvede. Jednoduše převedete peníze na speciálně zřízený účet advokáta a prodávající strana peníze dostane poté, co bude nemovitost v katastru přepsána na vás (nového majitele).

   3. Krok: zápis do katastru nemovitostí - jak na převod nemovitosti na katastru 

Následně přijde hlavní krok, a to zápis do katastru nemovitostí. K tomu budete muset vyplnit speciální formulář Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Důležité je mít 2 kopie – jednu si úřad nechá a druhou vám potvrdí, slouží tedy jako důkaz, že jste návrh podali a katastrální úřad ho přijal. Dále nezapomeňte doložit:

 • Kupní nebo darovací smlouvu
 • Přílohy, pokud jsou nějaké potřeba (prohlášení vlastníka apod.)
 • Uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč

 

Jak dlouho trvá převod nemovitosti?

Jakmile všechno potřebné proběhne a katastrální úřad bude mít všechny podklady, poběží lhůta 30 dnů, do kdy musí katastrální úřad změnu provést. Že se něco děje poznáte tak, že na výpise v katastru bude vyznačena takzvaná plomba.

převod bytu a podpis

Daň z převodu nemovitosti byla zrušena pro kupující stranu

Dobrou zprávou je, že daň z převodu nemovitosti byla zrušena. Nebudete tedy nic platit. Do roku 2020 by vás čekala daň ve výši 4 % ze základu daně. Jako kupující strana tak nově nic neplatíte. Ovšem jako prodávající se této dani nevyhnete. Prodej nemovitosti pro prodávající znamená příjem, a ne zrovna malý. Je nutné to zohlednit v daňovém přiznání, kde bude částka zdaněna sazbou 15 %. Platí však výjimky, které vás mohou od daně osvobodit.

 • Bydlíte v nemovitosti déle jak 2 roky
 • Získané finance využijete k vlastnímu bydlení
 • Pokud vlastníte nemovitost déle než 5 let a nabyli jste ji před 1. lednem 2021

POZOR: Začátkem minulého roku došlo ke změnám v podmínkách osvobození od daně. Časový test se prodloužil z 5 na 10 let. To znamená, že pokud jste nemovitost nabyli po 1. lednu 2021 budete ji muset vlastnit minimálně 10 let (místo původních 5), abyste při případném prodeji nemuseli platit daň z nabytí.

 

Darování nemovitosti jako bezúplatný převod

Možností, jak se vyhnout poplatkům, je darování nemovitosti. Pokud nemovitost obdržíte darem, nebude ani původní vlastník platit daň z příjmu za tuto nemovitost, nicméně pouze za podmínky, že jste rodinný příslušník, nebo jste s majitelem žili ve společné domácnosti alespoň 1 rok před obdarováním. Avšak pozor, v případě darování si může dárce o nemovitost zpět zažádat, pokud splní určité podmínky. Stejně tak vy můžete nemovitosti dárci vrátit, pokud odhalíte například velké skryté vady a podobně. Darováním se tak často řeší právě převod nemovitosti na dítě.

 

Převod nemovitosti na dítě

Darování nemovitosti dětem je zřejmě nejčastějším důvodem darovací smlouvy. Vypořádat majetek už za života je ideální varianta, protože dědické řízení se může protáhnout a často ho provází i různé nečekané komplikace. Přitom se nemusíte bát, protože i když nemovitost dětem darujete za svého života, stále ji můžete užívat, to se podmiňuje takzvaným věcným břemenem. Pokud darujete nemovitost zletilému dítěti, nemusíte prakticky nic řešit. Avšak v případě, že je dítě ještě nezletilé, musíte mít také souhlas soudu, který předáte současně s darovací smlouvou na katastr nemovitostí.

 

Dědění nemovitosti vs převod nemovitosti

Dědické řízení má mnoho rizik. Často se vlivem soudních sporů může protáhnout.  Proto je ideální vyřešit dědictví už za života a nemovitost například darovat dětem. Děti se pak vyhnou například hádkám, pokud je dědiců více, které často přejdou v soudní spory a nemovitosti potom mohou zůstat nevyužity i několik let a chátrat.

 

Převod nemovitosti do společného jmění manželů

Často nastává situace, kdy si například s partnerkou postavíte dům ještě před svatbou. V takovém případě ještě dům není ve společném jmění manželů (SJM), ale každý vlastní svou poměrnou část. Převod do společného jmění manželů můžete udělat například u notáře, který zároveň vypracuje smlouvu. Tu stačí podat na katastr s žádostí o zápis. Katastr potom opět do 30 dnů změní vlastnické právo na společné jmění manželů.

 

Na co nezapomenout po převodu nemovitosti?

Dobrou zprávou je, že převodem nemovitosti je vše vyřízeno a nemovitost je vaše. Nekončí tím ale starosti, které nejspíš budete mít ještě chvíli po převodu. Nesmíte zapomenout na přepis energií na nového vlastníka. Zároveň je důležité také ohlášení změny majitele na společném vlastníků jednotek. Nakonec nezapomeňte, že pro vás vzniká povinnost hradit daň z nemovitosti.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.