Energetický štítek budovy

Dle zákona 406/200 Sb. je nutné, při prodeji nemovitosti, doložit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Tato povinnost vznikla v důsledku legislativních změn a je platná od 1.1.2013. Vlastníci nemovitostí a společenství vlastníků jednotek mají povinnost vyhotovit energetický štítek při prodeji budovy, ucelené části budovy (tj. podlaží, bytová jednotka či jiný ucelené prostor určený k samostatnému užívání) a při pronájmu celé budovy. Od 1.1.2016 navíc platí, že tento energetický štítek musí vyhotovit majitelé i při pronájmu bytové či nebytové jednotky.

 
Odpovědnost za zajištění PENB nese prodávající. V případě prodeje či pronájmu budovy nebo její ucelené části prostřednictvím realitní kanceláře je vlastník povinen předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii přímo realitní kanceláři. Ta je dále povinna uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v reklamních materiálech. Pokud realitní kancelář neobdrží od vlastníka výše uvedenou grafickou část průkazu, uvede v prezentaci nemovitosti nejhorší klasifikační třídu „G“. Uvedením této nejhorší klasifikační třídy v reklamních materiálech není vyloučena, již výše zmíněná, povinnost prodávajícího zajistit PENB.

 
Energetický štítek a jednotlivé typy nemovitostí

 
Ucelená část budovy – byt, kancelář, obchod
Při prodeji i pronájmu ucelené části budovy musí vlastník této jednotky písemně požádat společenství vlastníků jednotek či majitele administrativního objektu o předání PENB pro celou budovy. Pokud majiteli jednotky i přesto nebude předán PENB, může ho při prodeji i pronájmu doložit vyúčtováním elektřiny, plynu či jiného zdroje tepelné energie za poslední 3 roky. Prodejů družstevních bytů se energetické štítky netýkají.
 
 
Celá budovy – rodinný dům, bytový dům, administrativní objekt
Příslušný zákon 406/200 Sb. nedefinuje rodinný dům či bytový dům, hovoří obecně o budově. Budovou se v tomto případě rozumí rodinný dům, vila, administrativní budova, bytový dům či jiná samostatná budova. Při prodeji či pronájmu má vlastník budovy povinnost doložit PENB. Existují výjimky na které se povinnost při prodeji nebo pronájmu budovy zpracovat en. průkaz nevztahuje:
 
 
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 
b) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 
c) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 
d) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 
e) u budov zpravodajských služeb
 
f) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 
g) u budov, které jsou stanoveny objektem, ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 
h) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

 
Chaty, chalupy a objekty pro rekreaci
Na většinu chat, chalup a rekreačních objektů se vztahuje první výše uvedená výjimka a to, že je jejich celková energeticky vztažná ploch menší než 50 m2. Také platí, že pro tyto rekreační objekty nemusí být vyhotovený energetický štítek, když jsou užívány pouze část roku a jejich odhadovaná spotřeba tepelné energie je méně než ¼ spotřeby při celoročním využívání.
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících problematiky PENB se na nás neváhejte obrátit. Jsme připraveni zajistit vyhotovení energetického štítu pro Vaši nemovitost prostřednictvím zkušeného certifikovaného odborníka.
 

Máte zájem o energetický štítek budovy? Napište nám


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.