Automatizace skladu a výroby v praxi: Jaké jsou možnosti?

Co nejrychleji vyrobit, prodat a dodat. Taková je doba. Automatizaci firmy zavádějí jako pomocníka s efektivitou. Investují nemalé částky do automatizované techniky, automatizují procesy… Výrazný vliv na správný chod má i automatizace technologií jako vytápění, osvětlení, přístupu a dalších. Šetří náklady a každodennímu provozu přinesou řadu výhod.

automatizace skladu

Představme si prostor skladu a servisu s regály. Prostor je osázen svítidly, která v pracovní době zajišťují kvalitní osvětlení pro práci. Má systém vytápění a chlazení, a navíc i vzduchotechniku pro ventilaci vzduchu. Uprostřed vysokého stropu je otevírací světlík.

 

Automatizace propojí ovládání všech těchto technologií do jednoho řídicího systému. Ovládají se pak samy podle aktuálních podmínek. Pokud je potřeba zasáhnout manuálně, kompletní přehled o technologiích a jejich ovládání umožňuje jedna aplikace. Chod budovy je mnohem snazší a efektivnější.

Za takovým řešením stojí chytrá elektroinstalace. Podívejme se podrobněji, jaké funkce přináší:

 

Ideální teplota

Pro celý sklad (případně, servis, výrobu) je možné nastavit hodnoty automatického vytápění. To je navázané na pracovní dobu – v 6 hodin ráno již zaměstnanci mají v hale příjemnou teplotu a nemusí zůstávat první dvě hodiny v bundě. Naopak po směně se vytápění zase utlumí. Pokud někdo zůstane pracovat přesčas, senzory přítomnosti to poznají a systém bude teplotu udržovat o něco déle.

Na mnoha pracovištích dochází k plýtvání energií řízeným větráním. Nejen, že systém dále natápí a teplo uniká oknem ven. Kvůli chladnému vzduchu z venku si také myslí, že se prostor ochlazuje, a začne natápět ještě víc. Inteligentní automatizace však pozná otevřená okna. Pokud zůstanou otevřená po určitou dobu, topení se utlumí až do jejich zavření.

Ideální teplota ve správný čas eliminuje i pocitové štelování termostatů. Automatizace tak eliminací lidského faktoru napomáhá komfortu, v energetické krizi je však zajímavá i úspora, které může firma dosáhnout.

 

Špatný vzduch, těžší práce

Nejen teplota vzduchu ale i jeho kvalita je na pracovišti klíčová. Ve špatně větraném prostoru klesá soustředěnost a tím se může snížit i efektivita práce. Automatizovaná vzduchotechnika začne provádět výměnu vzduchu uvnitř ve chvíli, kdy senzory zjistí vysokou koncentraci CO2 (případně nadměrnou vlhkost). Pokud systém ovládá i střešní okno, otevře ho. Ve vhodný čas, čili pokud prší, světlík zůstane zavřený.

 

Osvětlení skladu podle přítomnosti

S přítomnostními senzory se prostor rozsvítí, jen když to bude potřeba. A pokud to bezpečnost práce dovolí, intenzita svítidel se bude řídit podle aktuálních podmínek přirozeného světla.

Jsou ve skladu uličky s regály? Je možné v nich světlo utlumit a naplno svítit jen v době, když se mezi regály někdo nachází.

Vedoucí směny má navíc přístup do mobilní aplikace s centrálním ovládáním a přehledem o osvětlení v budově.

loxone tablet

Mobilní aplikace s centrálním ovládáním.

 

Přístupový systém – kódová klávesnice hodně zmůže

Každý zaměstnanec má svůj NFC přívěsek, případně přidělený kód. S ním se dostane jen do prostor, které mu zaměstnavatel povolí. Jiná práva tak mohou mít pracovníci výdeje, skladníci či úklidový tým. Přístupy se dají kdykoli flexibilně měnit.

Kódová klávesnice je pro sklad zajímavá i tím, že se na zadání kódu naváže celý režim provozu technologií v budově. Zapomene poslední zaměstnanec při odchodu spíš zhasnout, nebo zamknout? Správně zakódovat je pro pracovníky vždycky to hlavní. Zadání kódu uvede celý objekt do režimu nepřítomnosti. Všechna světla se vypnou, zavře se světlík, vrata do jednotlivých skladů a celý objekt se zabezpečí. Obíhání celé firmy před odchodem není potřeba.

 

Inteligentní automatizace – příklady z praxe

V praxi je možné chytrou elektroinstalaci uzpůsobit specifickým projektům. Podívejme se na konkrétní řešení systému Loxone z potravinářství, rostlinné a živočišné výroby a dalších oborů.

Produkce vína

V moravských Hustopečích automatizace řídí chlazení tanků podle teploty moštu, který uvnitř kvasí. Do systému jsou integrovány ventily i malé pohony čerpadel. Vinař má dokonalý přehled o procesu kvašení a snížil riziko ztrát. Kromě kvašení ovládá i výtah či výměnu vzduchu ve vlhkém sklepě. A jako bonus řídí i přidružený penzion.

automaizace skladu

Automatizace výroby vína v moravských Hustopečích.

Výroba těstovin

Dobšické těstoviny na Loxone spoléhají co do udržování správné teploty a vlhkosti vzduchu v sušících boxech. I zde se eliminovalo riziko ztrát nedodržením výrobního procesu. Dále zde automatizace řídí FVE, distribuci sypkých materiálů i vytápění a zabezpečení.

 

Balení vajec

Tohle řešení v Brémách je opravdu komplexní. Kromě osvětlení, stínění a poplašného systému zajišťuje jeden systém správný tlak pro stroje, sledování minimálních a maximálních hodnot, automatické přepínání mezi kompresory v případě poruchy nebo po uplynutí stanovené doby, automatické vypnutí po ukončení výroby a mnoho dalšího. Ovládá i bezobslužnou prodejnu.

automaizace vajec

Automatizace pomáhá při balení vajec.

 

Automatizace pivovaru

Nejstarší rakouský výrobce piva těží z monitoringu problémových situací ve varně, chytré regulace teploty a bezpečnostních funkcí ve výrobě. Loxone ovládá osvětlení, využití odpadního tepla z výroby, konstantní teplotu ve sklepech, dopravníky v silech a okna, měří odběr elektřiny a zabraňuje přetížení či monitoruje bránu.

 

A další…

Podívejte se i na automatizaci sila, kravína, mobilního kurníku a dalších mnoha projektů v referencích na webu Loxone.com.