Dotace na fotovoltaické elektrárny a elektromobily pro podnikatele – nejvyšší čas na přípravu

Po roce od vyhlášení předchozí výzvy se v lednu 2020 chystá v pořadí již 3. a pravděpodobně poslední výzva tohoto programovacího období, zaměřená na pořízení fotovoltaických elektráren pro podnikatelské subjekty. Tato výzva je určená jen pro větší projekty, které dosáhnou na minimální výši dotace 2 mil. Kč, což je možné při realizaci projektu v rozmezí investičních nákladů přibližně 4 až 6 mil. Kč, podle zvolené technologie a velikosti podniku žadatele. Novinkou je, že mohou žádat i podnikatelé v oblasti hotelnictví, ubytování, stravování a volnočasových aktivit – ti byli v předchozích výzvách z podporovaných aktivit vyřazeni.

Co je potřeba splnit?

Elektrárna musí být navržena tak, aby minimálně 70 % její produkce bylo spotřebováno ve vlastním provozu žadatele – k tomu může pomoci i bateriový systém. Elektrárna musí být umístěna na střeše nebo stěně budovy, nesmí být umístěna na volné ploše, třeba na poli. V úvahu připadá i umístění například na přístřešcích nad parkovacími stáními. Maximální výkon jedné elektrárny může dosáhnout až 2 MWp. Výše dotace se nejčastěji pohybuje v rozmezí 35 % až 60 % z uznatelných nákladů, přičemž vyšší míry dotace dosáhnou malé a střední podniky s projekty, ve kterých jsou navržená bateriová uložiště. Výpočet výše dotace probíhá přes tzv. náklady na konvenční zdroj, jak je ukázáno níže v příkladu.

Modelový příklad realizované investice

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 kWp bez akumulace

Způsobilé výdaje jsou vícenáklady na obnovitelný zdroj, od investičních nákladů odečteme částku 8 862,63 Kč násobenou roční produkcí FVE v MWh.

  FVE s instalovanou kapacitou 250 kWp

  Roční produkce el. energie - 255 MWh

  Investiční náklad - 6 250 000 Kč

  Náklad na konvenční zdroj - 2 259 971 Kč

  (255 MWh * 8 862,63 Kč)

  Způsobilé výdaje: 3 990 029 Kč


Dotace pro různé velikosti podniku

Malý podnik      (80 % ZV)            3 192 023 Kč      (51,1 % investičních nákladů)

Střední podnik (70 % ZV)            2 793 020 Kč      (44,7 % investičních nákladů)

Velký podnik     (60 % ZV)            2 394 017 Kč      (38,3 % investičních nákladů)

 

   

Co je potřeba zařídit?

K žádosti o dotaci je nutné nechat vytvořit energetický posudek, ze kterého bude vycházet hodnotitel při bodování projektu. Posudek může vytvořit energetický specialista s potřebnou licencí. Dále doporučujeme již k žádosti o dotaci vytvořit projektovou dokumentaci a nechat si zhodnotit střechu statikem, investor tím může předejít možným problémům v budoucnosti. Celý projekt je vhodné také již v rané fázi přípravy konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.

Žadatelem může být podnikatelský subjekt podnikající v některé z podporovaných oblastí, který má minimálně 2 letou historii a projde ratingem finančních výkazů – to znamená, že prokáže schopnost finančně unést požadovaný projekt.

Společnost RENARDS dotační, s.r.o. úspěšně realizovala desítky dotačních projektů fotovoltaických elektráren a je připravena pomoct i s tím Vašim. Další informace naleznete zde.

Dotace na pořízení elektromobilů a nabíjecích stanic pro podnikatele

V lednu bude také vypsaná výzva na pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům. Na osobní elektromobil je možné získat až 375 tis. Kč, na užitkový elektromobil může být dotace až 40 % z ceny elektromobilu. Oproti předchozím výzvám jsou podmínky nastavené pro žadatele velice dobře, avšak k dispozici je tentokrát pouze 50 mil. Kč. Pokud o pořízení elektromobilu do firmy uvažujete, je nutné začít s přípravou dotační žádosti již nyní.

 

Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.