Indície k vývoji trhu

27.1.2020
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Indície k vývoji trhu

V poslední době stále dostávám otázky, kdy už klesnou ceny, kdy splaskne bublina, jak se bude vyvíjet trh a podobně. Tak mně dovolte podělit se o názor.

Kdybych uměl na všechny otázky odpovědět tak, aby to následně byla pravdivá skutečnost, tak tyto řádky nepíši a jsem zcela určitě někde jinde. Prakticky denně jsou na veřejnost dávány nějaké prognózy. Tak jsem jeden den četl v Hospodářských novinách, že to s německou ekonomikou není tak špatné. Že nastalo oživení. Další den slyším v televizi, že francouzská ekonomika na rozdíl od německé roste. Podobné prognózy se objevují i o vývoji cen nemovitostí. Obecně se prognózy shodují, že u nás v Česku čekáme na to, až přijde útlum a možná krize. Asi tomu tak jednou bude. Zákonitě se periody růstu, stagnace a útlumu střídají.

V našich podmínkách jsme to již zažili. Po všeobecné euforii v souvislosti se vstupem do EU nastal útlum. Bylo nakoupeno hodně zboží, které vlastně nebylo potřeba. A tak třeba v oblasti bydlení bylo na trh vrženo spousta bytů k pronájmu. Nájmy v té době klesly nejrychleji a útlum nastal i v prodejních cenách. Trh se nasytil, počet obchodů klesl a tím poklesly i ceny. Tehdy to byl náš „národní“ útlum. Několik let na to přišla prakticky celosvětová krize. Trh ovlivnila zejména situace ve finančním sektoru USA. Dovolím si tvrdit, že naše prostředí to tzv. odneslo s minimálními ztrátami. Pokles trhu ale také nastal. Nyní žijeme v období dlouhodobého růstu. Několik let prodejní ceny nemovitostí rostou. Je zajímavé, že nájemní ceny kancelářských i bytových ploch růst prodejních cen nekopírují. Žijí si svým vlastním životem, který diktuje lokální nabídka a poptávka. Developeři kancelářských prostor realizují své projekty v dlouhých časových úsecích. Vrcholy či pády prodejního trhu jsou od toho nájemního fázově posunuty. Vývoj nájemních cen odpovídá momentálnímu zásobení trhu. Prostě když je přebytek nabídky, ceny klesají a naopak. Podobně je tomu s byty. Jsou-li prodejní ceny nízko, je dostupné financování nebo má poptávka strach, že něco neblahého přijde, tak se nakupuje a to i bez ohledu na to, zda byt potřebuji k vlastnímu bydlení. A ceny rostou. Jde přece o dobrou investici, kterou dám na trh k pronájmu. V důsledku toho již několik let pozorujeme, že nájemné i z kvalitních bytových ploch se vlastně drží plus minus na stejné úrovni. I když sdělovací prostředky hovoří o raketovém růstu. Jistou anomálií jsou nájmy z bytů, které jsou najímány pro účel podnájmu na krátkodobé bydlení. Tam ceny skutečně rostly. Ne každý pronajímatel je však ochoten tento způsob podnikání s jeho majetkem připustit. 

Když tak zabilancuji, mám někdy pocit, že naše tuzemské mechanizmy pracují tak nějak trochu jinak, než jsou různá globální očekávání. Ani tuzemský trh s nemovitostmi však samozřejmě nelze oddělit od vývoje ekonomiky obecně.

Jsou tedy u nás indície, že trh poklesne? Poptávka stále převyšuje nabídku, opatření ČNB oslabila část poptávky, která na úvěry nedosáhla, ale razantní zlom v realitní praxi vlastně nepozorujeme. Úrokové sazby z úvěrů opět mírně klesají. Kupující jsou opatrnější. Developeři nemají rozestavěnost takovou, která by trh rychle nasytila a užívají si tohoto nedostatku nabídky. V tzv. second handu ten, kdo existenčně nemusí, neprodává. Na trhu je o 50% méně nemovitostí než v období před několika lety. To vše by mohla náhle změnit pouze velká katastrofa. Doufejme, že taková nenastane. A tak si podle těchto indícií myslím, že v nejbližší době - a to je tak jeden rok, se na trhu s nemovitostmi nic zásadního neodehraje.

  • Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARK ČR

Přečtěte si další články nebo zjistěte výhody členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Vše na https://www.arkcr.cz/

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.