Nepodceňujte předávací protokol při prodeji či pronájmu nemovitosti

Předávací protokol je dokument, který slouží k zaznamenání stavu nemovité věci při jejím předání novému vlastníkovi či nájemci. Předávací protokol sice není povinné při prodeji či pronájmu nemovité věci vyhotovit, jeho sepsání však stranám důrazně doporučujeme, aby se zamezilo možným sporům, které by po předání nemovité věci mohly vzniknout.

 

V předávacím protokolu se uvádí:

  • předávající strana prodávající či pronajímatel a přebírající strana kupující či nájemce
  • identifikace předávané nemovité věci
  • předané klíče a jejich počet
  • stavy měřidel energií - elektřina, plyn, voda
  • soupis vybavení, které je předáváno společně s nemovitou věcí
  • případně seznam předané dokumentace.
  • datum předání

 

Volitelné části protokolu 

Dále se v předávacím protokolu uvede vše další, co strany považují za vhodné zaznamenat ohledně stavu převáděných nemovitých věcí – tedy míra opotřebení nemovité věci či předávaného vybavení, jejich případné závady či jakékoli další skutečnosti, které strany považující za významné.

Kromě samotného vyhotovení předávacího protokolu je rovněž vhodné zaznamenat stav předávaných nemovitých věcí i jiným způsobem, například fotograficky či videozáznamem.

 

 

Co konkrétně tedy hrozí, pokud při předání nemovité věci nevyhotovíte předávací protokol?

Pokud by například měla nemovitá věc, kterou prodáváte, v době předání vadu, kterou jste však nezaznamenali v předávacím protokolu, mohl by po vás kupující následně požadovat odstranění této vady či slevu z kupní ceny. Rovněž je důležité pečlivě zaznamenat stavy měřidel energií, od kterých se odvíjí jejich vyúčtování, aby v budoucnu mezi stranami nevznikly spory ohledně nedoplatků na energiích. V neposlední řadě je významný den, kdy k předání nemovité věci došlo, a to z toho důvodu, že od tohoto dne přechází nebezpečí vzniku škody na kupujícího, jinými slovy, pokud by na nemovité věci po jejím předání vznikla nějaká škoda (např. v důsledku přírodní katastrofy), nese toto riziko již nový majitel.

 

Předávací protokol vzor ke stažení zdarma

Máte zájem o vzor protokolu? Stáhněte si je zdarma zde.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, předávací protokol by měl být nezbytnou součástí celého procesu prodeje či pronájmu nemovité věci. V případě realizace prodeje či pronájmu prostřednictvím naší realitní kanceláře vám naši zkušení makléři vyhotoví předávací protokol se všemi podstatnými náležitostmi přesně na míru konkrétnímu případu.

 

Získejte bezplatně konzultaci o předávacím protokolu


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde