Rozhovor s členem představenstva Tomášem Koknou

17.2.2021
Mgr. Tomáš Kokna
5 minut čtení
Rozhovor s členem představenstva Tomášem Koknou

Tomáš je součástí naší společnosti přes dvacet let, je členem představenstva a obchodním ředitelem oddělení komerce se zaměřením na realitní potřeby investorů a podnikatelů. Vystudoval právnickou fakultu, je členem představenstva regionální hospodářské komory Brno, a to nejlepší na konec: loni se jim s manželkou Šárkou narodil syn Filip, který pravidelně navštěvuje náš dětský koutek :-)

MOTTO: „Prodej každé nemovitosti je příběh, který musí skončit happyendem.“

Tome, řekni nám v krátkosti svůj RS příběh

Vyučil jsem se realiťákem, jsem realiťákem a zůstanu realiťákem. REAL SPEKTRUM zakládal můj táta, který je stále mým velkým vzorem a troufám si říct, že si spolu velmi dobře rozumíme. Takže není divu, že jsem již od svých dvanácti let za ním chodil do práce na menší brigády. Ze začátku jen uklízet, kopírovat potřebné dokumenty, později zvedat na recepci telefony apod... Opravdovou makléřinu jsem začal dělat až po střední škole, kdy jsem si postupně prošel napříč firmou a jejími jednotlivými odděleními. Zpětně jsem za to rád, byla to dobrá škola.

Jaký je tvůj pracovní den?

Snažím se být před šestou v práci, vyřešit všechny maily, připravit se na jednání a v 7 jdu do posilovny. Po osmé jsem zpět a začíná klasický den: porady s kolegy, jednání, prohlídky, administrativa. Zbytek dne závisí na tom, v kolik se dostanu domů (většinou kolem 18 hod). Často pak chodím s rodinou na krátké procházky. V pátek se snažím končit dřív, abychom si prodloužil společný víkend.

Jsi ve firmě již 20 let, stále tě to baví?

Jasně! Dělám práci, která mě baví, s lidmi, které mám rád a rozumím si s nimi. V zásadě to potvrzuje i fakt, že u nás ve firmě je minimální fluktuace zaměstnanců, jsme tady taková realitní rodina. Vždy jsme si s tátou zakládali na slušném chování k zaměstnancům, a to samé očekáváme od nich, a to nejen k nám, ale předně ke klientům.

Co je tvým cílem?

Začnu tím soukromým – najít si více času na rodinu, abychom byli všichni šťastní a jak říká moje žena, umět od práce vypnout. Najít v sobě ten „vypínač“ a naučit se ho ovládat.

Co se týče pracovních cílů, tak každý den bych chtěl udělat alespoň malý pokrok, který se odrazí na celkovém výsledku a spokojenosti našich klientů. Dlouhodobým cílem je, aby značka REAL SPEKTRUM zde byla dalších 30 let, dělali jsme kvalitní práci a v určitý čas jsem mohl synovi předat zkušenosti stejně jako táta mně. 

A co třetí generace Koknů, bude pokračovat v rodinném byznyse?

Uvidíme, byl bych samozřejmě rád. Zde také nesmím zapomenout na moji sestru a její děti, ti jsou již na prvním a druhém stupni ZŠ, takže brigádníci jsou pomalu na cestě :-)

Pokud by se ti naskytla příležitost výhodné koupě nemovitosti od klienta, využil bys toho?

My nevykupujeme nemovitosti našich klientů, zvláště pak když jsou v situaci, kdy se toho dá jednoduše zneužít. Pokud k nám přijde klient s finančními problémy, hledáme řešení, které mu umožní vytěžit z prodeje co nejvíce. V případě nutnosti zajistíme i krátkodobé financování, aby byl komfortní časový prostor na prodej.

Investice do nemovitostí nebo do něčeho jiného?

Držím se svého oboru, zde ode mne nečekejte nic jiného než doporučení investovat do cihel.

Největší realitní obchod?

Takhle to seřazené nemám a ani nechci mít, navíc bych se mohl uvedením jednoho konkrétního projektu někoho z našich klientů dotknout :-) Nicméně pamatuji si obchody, u kterých jsme se na začátku sami sebe ptali, jak je zrealizovat? Ale máme rádi výzvy, a proto se pouštíme i do obchodů, které se na první pohled mohou zdát komplikované. Na druhou stranu při úspěšném dokončení takového obchodu máme pořádný důvod k oslavě :-)

Sleduješ konkurenci?

Přiznám se, moc ji nesleduji, zdržuje to a nic mi to nepřináší. Mrzí mě, že v povědomí je naše povolání realitního makléře vnímáno spíše negativně. Věřím, že my si stále držíme úroveň, kterou se snažíme spíše zvedat než polevovat. Mám po republice známé a kamarády z oboru, kteří mají stejné obchodní zásady jako my a s těmi jsem rád v kontaktu.

Co děláš ve volném čase?

Rád poznávám nová místa, takže volný čas věnuji cestování především do přírody. V posledních letech s rodinou rád objevuji krásy naší vlasti. Když jsme ještě neměli syna Filipa, každý rok jsme si s manželkou vzali kola, batohy a vyrazili vlakem na startovací místo, ze kterého jsme dojeli zpátky. Nyní program přizpůsobujeme dítěti, ale stejně se snažíme být aktivní. V práci se nasedím a nakecám dost, takže ve volném čase logicky hledám opak :-)

Poslední otázka – rodinný dům nebo byt?

Byt, chalupa, velká garáž a motorka. V tomto máme naštěstí s manželkou jasno. Přes týden jsme na bytě a víkendy trávíme na chalupě, takže v týdnu už nezbývá čas se ještě starat o dům a další zahradu.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.