Úschova peněz při koupi nemovitosti

9.12.2019
Mgr. Tomáš Kokna
7 minut čtení
Úschova peněz při koupi nemovitosti

Úschova peněz u tzv. třetí osoby nebo, chcete-li, u tzv. nezávislého subjektu, vždy byla diskutovaným tématem. Nejedná se tedy pouze o diskuse posledních dní. Jde o takříkajíc ožehavé téma, protože zavdává příčinu k nejrůznějším spekulacím, zejména, je-li nebo může-li být v této záležitosti něco v nepořádku… 

Je zajímavé, jak se v této otázce nedokáže zcela sjednotit ani odborná veřejnost. Jedni volají po radikálním zákazu, druhým je to v zásadě jedno a třetí za možnost úschov v realitní kanceláři bojují na všech frontách. Když se nad touto problematikou rozvine diskuse, bývá vždy zajímavá. Každá ze stran přichází s argumenty, se kterými nelze jednoznačně nesouhlasit, ale mají zároveň, a to si každý z diskutujících táborů jen těžko přiznává, své trhlinky… 

Problematika úschovy peněz a realitní zákon

Je nabíledni, že se tato problematika dostává do popředí diskusí také v rámci chystaného realitního zákona. Otázka, zda má, či nemá být realitní kancelář oprávněna nabízet úschovu finančních prostředků, je často skloňovaným tématem. Proč? To je celkem jednoduché. Navržený Zákon o realitním zprostředkování jistě neudělá přítrž zmíněným diskusím, ale dozajista má možnost v této záležitosti – na nějaký ten čas – udělat pořádek. Tedy pořádek možná není ten správný výraz, ale to uvidíme až podle toho, v jaké verzi vlastně bude tato problematika schválena. 

Současně navržený text (ze začátku září 2019) si zřejmě vzal příklad z pohádky o Chytré horákyni. Všichni víme, jak si poradila s příkazem: „Když je tak chytrá, ať přijde zítra ke mně, ale ať to není ani ve dne ani v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani na voze.“ A tak si v realitních kancelářích budou muset poradit s § 4, který říká, že „Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet za a) úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, a za b) zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem“.

Tak nějak automaticky se podle dikce návrhu předpokládá, že pro klienta bude vhodnější úschova bankovní, advokátní či notářská. Není zcela jasné, proč tomu tak je. Navrhovatel zákona říká, že chce chránit spotřebitele. A řekněme, že se mu to v řadě paragrafů navrhovaného zákona i daří. Má-li však chránit proti zpronevěře anebo neoprávněnému nakládání s cizími finančními prostředky, a o to mu zřejmě jde též, pak to předložený návrh neřeší, ani řešit nemůže. Na to totiž existují zcela jiné právní předpisy. Mohl by se pokusit nastavit podmínky, jak mají být tyto finanční prostředky (klientské peníze) ochráněny proti případnému konkurznímu řízení na schovatele, ale o to se navrhovatel nepokusil. Kdyby kupující, jako složitel kupní ceny u realitní kanceláře, byl právně ochráněn, aby jeho peníze v případě konkurzního řízení na příslušnou realitní kanceláře nespadaly do konkurzní podstaty, byla by tak hlavní obava při uložení peněz u realitní kanceláře odstraněna. 

Zpět k diskusím 

A tak se dostáváme zpět k výše zmíněným, ať už faktickým, nebo hypotetickým diskusím, jak by se vlastně měl s touto problematikou zákon vypořádat. Lépe možná bude říct, proč by se měl tak, či jinak s tím vším vypořádat.

Ti, kteří volají po zákazu úschov v realitní kanceláři jsou vedeni oprávněnou snahou, aby se neocitli ve „stejném pytli“, pokud některý z realitních makléřů nedej bože svěřené klientské prostředky zpronevěří nebo s nimi neoprávněně nakládá, což je prakticky totéž. Tomu se nelze divit. V třicetileté české realitní historii se několik málo takových případů stalo. Ale stejně se tak stalo s penězi uloženými u „povedených“ advokátů. Tak kde máme vlastně jistoty? 

Při podrobnějším nastudování této problematiky také vyvstává řada argumentů proti omezení úschov u realitních kanceláří. Ptáte se proč? Ono totiž omezovat realizaci úschov pouze některým subjektům (v tomto případě realitním kancelářím), jak to naznačuje, nikoli zcela přikazuje návrh zákona, na trhu může totiž vést ke zvýhodňování subjektů jiných. Pokud navrhovatel nedokáže navrhnout přesný postup, jak realizovat úschovy, pak ať to raději neřeší vůbec nebo raději zůstane u návrhu z pera Boženina... 

Realitní kanceláře, které již desetiletí bez jakéhokoli problému úschovy finančních prostředků svým klientům nabízí, tak činí bezúplatně a nutno říct, že je to jeden z bonusů, který pro své klienty v rámci svých služeb přinášejí. Pokud využívají oddělené účty, s klientskými penězi nijak protiprávně nenakládají, je to pro klienty úspora. Tak jsme se dostali k argumentaci, která je proti zákazu úschov v realitní kanceláři.

A ti ostatní? Ti povětšinou využívají služeb advokátních kanceláří, se kterými dlouhodobě spolupracují i na sepisu kupních smluv a s kupními cenami „nechtějí mít nic společného“. Zodpovědnost přenesou na advokátní kancelář nebo banku, pokud si to žádá klient. 

Na trhu působí řada dalších firem 

Nejen obchod s nemovitostmi souvisí s nakládaním s peněžními prostředky. I v jiných oborech, k jejichž činnosti také logicky patří nakládání s velkými finančními obnosy klientů. Tak třeba prodejci automobilů, stavební společnosti, ale i další subjekty. Začněme třeba velkými developery. Ti mají většinou na účtech peníze klientů dříve, než začnou stavět. A v jejich případě se někdy jedná o stamiliony i miliardy. Ale zmiňme třeba i cestovní kanceláře, které vybírají zálohy, mnohdy na velmi drahé zájezdy. Nebo internetové obchody, které motivují klienty, aby zboží zaplatili dříve, než je odesláno ze skladu. Opravdu si přejeme, aby veškeré podobné transakce byly striktně regulovány? 

Realitní kanceláře nejsou tedy jedinými firmami na trhu, k jejichž činnosti logicky patří nakládání s penězi klientů. Proč by se měly restrikce vztahovat pouze na ně? Spotřebiteli by to nijak zásadně neprospělo. Anebo možná ano, nemusel by přemýšlet, vybírat… 

Klient má mít právo se sám rozhodnout, komu své peníze svěří. 

Žijeme ve svobodné zemi. Přejeme si, aby za nás stát plošně rozhodoval v otázkách typu úschovy finančních prostředků? Z jakého důvodu? I dnes může každý zájemce využít bankovní, advokátní či notářskou úschovu. Nepromyšlená změna by zřejmě neznamenala zlepšení, nýbrž pro některé také omezení. Každý klient se přece dokáže rozhodnout sám, komu svěří své peníze, a je to i jeho právo! 

A tak z čistě praktických důvodů, je nakonec navržené znění v zákoně v pořádku. Spotřebitele by mělo vést k větší ostražitosti při výběru realitní kanceláře, potažmo způsobu, jak bude řešena úschova peněz, které s realizací realitní transakce souvisí. 

 

  • Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS Generální sekretář ARK ČR

 

Přečtěte si další články nebo zjistěte výhody členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Vše na https://www.arkcr.cz/

 

 

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.