Zrušení sídla společnosti

Po převodu nemovitosti nové majitele často překvapí, že na adrese koupené nemovitosti má sídlo či místo podnikání jiná právnická či fyzická osoba. V kupní smlouvě o převodu nemovitosti sice většinou bývá obsaženo prohlášení strany prodávající o tom, že žádná osoba nemá na adrese předmětných nemovitostí hlášeno sídlo či místo podnikání, případně že se takové sídlo či místo podnikání zavazuje původní majitel zrušit, ne vždy však původní vlastník ví o všech sídlech umístěných v předmětných nemovitostech, jelikož sám v minulosti podcenil prověření nemovitosti a nemovitost koupil s již zapsaným sídlem jiné společnosti.

Pokud si chcete ověřit, zda na adrese vaší nemovitosti nemá nějaká právnická či fyzická osoba sídlo, popř. místo podnikání, můžete využít vyhledávání přes níže uvedené portály:

Jak tedy můžete postupovat, pokud chcete zrušit sídlo nebo místo podnikání třetí osoby na adrese nemovitosti ve vašem vlastnictví?

Nejprve můžete zrušit příslušnou nájemní smlouvu, případně odvolat souhlas s umístěním sídla dané společnosti a vyčkat, až tato společnost sama změní své sídlo. Pokud se tak však nestane, můžete se obrátit na rejstříkový soud či na příslušný živnostenský úřad a požádat o prošetření stavu. Rejstříkový soud následně vyzve daný subjekt k doložení právního důvodu k užívání sídla. V případě, že tuto skutečnost společnost nedoloží, vyzve ji rejstříkový soud k přemístění sídla na adresu, u které bude subjekt schopný doložit právní důvod užívání. Pokud se tak nestane ani v soudem stanovené lhůtě, soud rozhodne o zrušení této společnosti s likvidací.

Abyste se vyhnuli výše popsanému zdlouhavému způsobu, jak se zbavit nechtěného sídla společnosti na adrese vaší nemovitosti, doporučujeme před koupí důkladně prověřit její právní stav. V naší realitní kanceláři za vás před koupí nemovitosti prověříme, zda na adrese předmětných nemovitostí není hlášeno sídlo nebo místo podnikání třetí osoby, a rovněž standardní součástí kupní smlouvy, kterou pro vás připravíme, je prohlášení strany prodávající o tom, že žádná osoba nemá na adrese předmětných nemovitostí hlášeno sídlo či místo podnikání, případně že se takové sídlo či místo podnikání zavazuje prodávající zrušit, to vše pod stanovenou smluvní pokutou.

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zrušení sídla společnosti, neváhejte nás kontaktovat:


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.