triangle triangle

Co o nás řekli zákazníci?

facebook logo

Děkujeme za spolupráci celému týmu, provedli jsme konzultace efektivnosti našich prostor a možnosti úspory v jiných kancelářských prostorech v rámci Brna. Ocenili jsme specializaci na sortiment kanceláří a znalost brněnského trhu, pokud se jednou budeme stěhovat, obrátíme se na vás

Robert Hoppe
facebook logo

Na konci roku 2020 řešila naše agentura situaci související s dopady Covid krize. Pronajímali jsme si prostory, do kterých jsme značně investovali a následně jsme byli nuceni prostory zmenšit. Ve spolupráci s p. Dufkem se během 3 týdnů podařilo najít nového nájemníka, který byl ochoten převzít smluvní závazek k nájmu vč. podílu na vložených investicích do úprav. Panu Dufkovi děkuji za velmi profesionální přístup a velmi rychlé vyřešení dané situace.

Daniel Olszyna
facebook logo

S panem Dufkem jsme se setkali v situaci, kdy jsme hledali nové kancelářské prostory. Bylo pro nás důležité, aby se naše nové kanceláře nacházely v centru Brna a zároveň jsme měli několik dalších požadavků, které měly tyto prostory splňovat. Pan Dufek naše požadavky zpracoval a záhy jsme se shodli na umístění našich kanceláří v moderní budově Rozmarýn na Moravském náměstí. S naším novým pracovištěm jsme velmi spokojeni a za spolupráci děkujeme.

Tibor Szabó
facebook logo

Při hledání nových kanceláří jsme oslovili pana Dufka a výsledkem spolupráce je krásné místo v projektu Ponávka v Brně na Dornychu. Zajímavostí je, že jsme využili možnost uzavření podnájemní smlouvu s existujícím nájemcem Nordic Telecom. Tato společnost měla víceletý závazek vůči majiteli objektu Ponávka, přičemž pronajaté prostory pro ni byly plošně naddimenzované. My jsme si tedy pronajali tuto "přebývající" plochu a výsledkem je, že jsou všichni spokojeni :)

Mgr. Martina Justusová
facebook logo

Naše společnost AREAL SLATINA, a.s. vlastní a pronajímá kancelářské budovy ve Slatině, přičemž poslední pronajímanou stavbou je Green Building II. Při obsazování tohoto nového projektu nájemníky jsme spolupracovali i s panem Dufkem a díky této spolupráci jsme obsadili 2.600 m² kancelářských ploch Odborem azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra České Republiky. Spolupráce byla přínosná a rozhodně v ní budeme při nejbližší příležitosti pokračovat.

Ing. Josef Hrachovský
facebook logo

Naše společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. obsazovala nově realizovaný projekt, který je v rámci etapy 2A součástí brněnského H-Parku. Při tomto obsazování novými nájemci jsme využili spolupráce s panem Dufkem a ta nám přinesla dva nové obchodní partnery, konkrétně Garden Space a Pells Distribution. Ti si v H-Parku pronajali plochu o celkové výměře 1.300 m². S panem Dufkem budu rád spolupracovat i v budoucnu.

Ing. Hynek Stupák
facebook logo

Mé zkušenosti s tímto týmem jsou mnohaleté. Oceňuji absolutní míru profesionality, odbornosti, pracovitosti a přátelskosti. Děkuji za spolupráci

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.
facebook logo

Spolupráci na prodej našeho bytu jsme si vybrali na základě předešlé dobré zkušenosti při koupi jineho bytu. Opět vše probíhalo v pořádku, mohu jen doporučit. Profesionální i lidský přístup skvělý. Pokud bude třeba, služeb využiji znovu.

Žaneta Jurkovičová
facebook logo

Vstřícný, osobní přístup k řešení všech situací, které souvisely s prodejem nemovitosti. Co bylo možné, jsem s nimi vyřešil přes email či telefon, čímž se snížila nutnost osobních schůzek a časového vytížení

Ondřej Věžník
facebook logo

I am very pleased with the work of the agency: everything is clear, fast, very professional. I would especially like to mention the excellent specialist Petra Goliášová, I really liked the communication with her and I came to an excellent result - an apartment with an incredible view of the red roofs:) Thanks a lot!

Anna Solovi
triangle

Pomohli jsme těmto firmám

Městská část Brno-středVeterinární Univerzita BrnoTeplárny BrnoGIANTS SoftwareVeletrhy BrnoPSNSpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitraTRL Space Systems s.r.o.Burger KingTESCANTrikayaKFCDPDCTPRENFIELDColumbusRaiffeisen BankIRESOFT
triangle
bg

Spojilo se s námi již 30 000 zákazníků

Hledáte spolehlivého realitního partnera? Oslovte nás!

Kontaktujte nás

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.