Dražby a aukce nemovitostí - vše, co jste potřebovali vědět

6.9.2021
Mgr. Jakub Žiška
6 minut čtení
Dražby a aukce nemovitostí - vše, co jste potřebovali vědět

Koupit nebo prodat dům, byt, chalupu, komerční nemovitost nebo pozemek prostřednictvím elektronické aukce začíná být čím dál více trendy. Je to určitý způsob prodeje, při kterém kupující mezi sebou soutěží, a tak postupně zvyšují cenu. Zájemce s nejvyšší nabídkou se po skončení aukce stane vítězem a novým majitelem prodávané nemovitosti.

 

Aukce vs dražba nemovitosti

  • Aukce je zcela dobrovolná záležitost, se kterou majitel plně souhlasí a zvolil si tuto cestu jako alternativní způsob prodeje.
  • Naproti tomu dražba bývá obvykle vynucenou – bez ohledu na to, zdali se jedná o dobrovolnou či nedobrovolnou a řídí se příslušným zákonem.

Jakmile aukce skončí, je mezi oběma stranami sepsána smlouva o smlouvě budoucí anebo kupní smlouva. U dražby dojde k převodu vlastnictví a částku je nutné uhradit během několika dnů či týdnů dle zákona.

 

Výhody prodeje nemovitosti formou aukce

Již od začátku jsou pro všechny nastaveny stejné podmínky a vše lze zvládnou z pohodlí domova prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu s internetem. Jedná se o proces, který je transparentní, ale zároveň anonymní. Také získáte nejvyšší možnou nabídku, která mnohdy převyšuje cenu, za kterou byl prodejce ochoten nemovitost prodat, ale zároveň je volba o budoucím majiteli stále na prodejci bez ohledu na nejvyšší částku.

Prodej formou aukce je jeden z mála způsobů, jak zjistit reálnou tržní cenu dané nemovitosti.

Elektronické aukce provozují specializované aukční portály a pravidla konkrétní aukce se vždy řídí aukční vyhláškou.

 

Co vše mohu získat?

Když nastane situace, kdy zájemce akceptuje cenu a chce danou nemovitost hned koupit, pomalu se blížíte k uzavření obchodu a v tom se najednou objeví další zájemce, který vám začne nabízet víc peněz, jen aby nemovitost byla jeho, nastává tak složitá situace. Buď budete prvnímu zájemci vysvětlovat, že jako zájemce není sám, anebo se člověk ochudí o další peníze. Proto je elektronická aukce skvělou alternativou, ve které vyhraje nejvyšší možná částka.

 

Na co si dát pozor?

Může se stát, že se do aukce nepřihlásí dostatečné množství reálných zájemců a taková aukce potom ztratí svůj význam. Proto je velmi důležitá cílená propagace makléře, který vaši aukci realizuje.

Pro realizaci prodeje je dobré si vybrat kvalitní aukční společnost, která je v ideálním případě i realitní kanceláří.

 

Jak při aukci postupovat?

Obě strany, prodávající i kupující, mohou obchod podmínit dalšími požadavky, což činí aukci flexibilnější a atraktivnější. Poté, co aukce skončí, makléř společně s prodávajícím vyhodnotí veškeré přijaté nabídky. Konečná volba, komu se nemovitost prodá, však stále zůstává prodávajícímu – realitní makléř je pouze poradcem při výběru ve vyhodnocení kvality přijatých nabídek, prověření schopnosti kupujících zajistit financování a splnění závazků. Jakmile prodávající vybere vítěznou nabídku, je úkolem makléře dokončit transakci – připravit rezervační smlouvu, případně kupujícímu pomoci zajistit hypotéku a následně zajistit uzavření kupních smluv.

 

Jak určit optimální cenu?

Pokud se rozhodnete nemovitost prodat, zkušený realitní makléř vám může pomoci posoudit a odhadnout cenu, za kterou by bylo možné dům, byt nebo i nebytový či komerční prostor prodat.

Pozn.: U netradičních nebo specifických nemovitostí se doporučuje právě způsob prodeje pomocí aukce. Mnohdy je o takové budovy velký zájem a aukce dá takovému prodeji možnosti, které přímým prodejem nedocílíte.

 

Jak probíhá aukce nemovitosti?

Prvním krokem je registrace, prokázání totožnosti a složení vratné aukční jistoty.

Každá aukce má stanovenou vyvolávací cenu, výši minimálního, někdy i maximálního, příhozu a plánovaný začátek a konec aukce. Čekání s příhozem na posledních pár vteřin před koncem není však nejlepší taktikou. S každým příhozem se totiž aukce prodlouží o další dvě až pět minut od uskutečněného příhozu.

První příhoz je 0 Kč jako potvrzení dané ceny. Další příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a po prvním příhozu je automaticky nastavena. Seznam příhozů a aktuální cena se automaticky aktualizují každých 10 vteřin.

Pozn.: Pokud dva zájemci učiní cenovou nabídku ve stejné výši, následující podání musí být vyšší, jinak na příhoz nebude brán zřetel – elektronický systém totiž nedokáže rozlišit časovou osu příhozů.

 

Jak zastavit či oddálit aukci nemovitosti?

Provozovatel aukce může na pokyn prodávajícího dle jeho rozhodnutí aukci oddálit změnou dat v systému aukčního portálu a aukční vyhlášky. Rovněž může aukci zastavit, nebo i přerušit v průběhu.

 

Co to jsou exekuční dražby nemovitosti

Exekuční dražba nemovitosti je krajní řešení, jak zajistit splacení pohledávky dlužníka svému věřiteli. Má svá jasně daná pravidla a řídí se zákonem o veřejných dražbách. Z výtěžku takto prodané nemovitosti se uspokojí pohledávka jednoho či více věřitelů. Výhodou koupě takto zatížené nemovitosti je výrazně nižší cena oproti klasickému prodeji. Avšak tento způsob koupě má i svá rizika.

Nevýhodou koupě nemovitosti v nedobrovolné dražbě je, že kupující nemusí mít možnost si nemovitost fyzicky prohlédnout. Dalším problémem je komplikované financování, takže koupě takto zatížené nemovitosti je jednodušší především pro zájemce s vlastním kapitálem. Navíc v poslední době se tento způsob prodeje stal oblíbený jak mezi laickou veřejností, tak mezi specializovanými společnostmi. Takže velký počet zájemců často navýší cenu natolik, že rizika spojené s koupí převažují pozitiva dražby. Nákup nemovitosti v exekuci tak může představovat výraznou investici úsilí, času i financí, která se ne vždy vyplatí.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.