Družstevní byt: jak prodat, převést, nevýhody a další specifika, o kterých byste měli vědět

15.2.2022
Petr Broža
7 minut čtení
Družstevní byt: jak prodat, převést, nevýhody a další specifika, o kterých byste měli vědět

Družstevní bydlení má v České republice poměrně silnou historii. Dnes už bytová družstva nejsou tak rozšířená a družstevních bytů ubývá. Největší úpadek bytových družstev nastal po roce 1989, kdy došlo k úpravě zákona o vlastnictví bytů a bylo možné byty převádět do osobního vlastnictví. Ovšem i dnes můžete při hledání svého nového bydlení narazit na družstevní byty. Proto vám ukážeme, jak se s nimi vypořádat.

 

Co je to družstevní byt?

Družstevní byt je jednotka, která je ve družstevním vlastnictví. Tedy byt nepatří kupujícímu, ale je ve vlastnictví družstva, které obvykle zajištuje správu celého objektu.

 družstevní byt

Co je to bytové družstvo?

Bytové družstvo je právnická osoba, která vlastní družstevní byty a stará se o správu, opravy a další služby pro jejich členy. Členem družstva je osoba, která splnila určitou vkladovou povinnost či ji převzala. Činnost družstva se řídí pomocí stanov.

 

Jak je možné financovat družstevní byt?

Nevěřte fámám, které říkají, že na družstevní byt nemůžete využít hypoteční úvěr – je to mýtus. Hypotéku samozřejmě můžete na družstevní byt čerpat. Takovou možnost nabízí hned několik tuzemských bank. Má to jen svá specifika, která ne všichni znají a obecně není nákup družstevního bytu tak častý, jako v případě osobního vlastnictví.

 

Věděli jste, že nákupem družstevního bytu vlastně nekupujete samotný byt, ale pouze podíl v bytovém družstvu?

 

Hypotéka na družstevní byt se zástavou jiné nemovitosti

Protože byt v družstevním vlastnictví koupit nelze a vždy kupujete pouze podíl, není možné tedy tímto bytem ručit (a podílem také ne). Existuje ale možnost, jak hypotéku získat, a to ručit jinou nemovitostí, například vašich rodičů. Banky vám hypotéku na družstevní byt poskytnou pouze se zástavou jiné nemovitosti.

 

Hypotéka na družstevní byt, který přejde do osobního vlastnictví

Další možností je takzvaný předhypoteční úvěr, který se potom změní v klasickou hypotéku. Využít ho ale můžete pouze v případě, že máte od družstva písemný příslib, že daný družstevní byt do 2 let přejde do vašeho osobního vlastnictví. Jakmile se tak stane a budete moct zřídit zástavní právo, získáte i běžný hypoteční úvěr, který má nižší úroky než předhypoteční úvěr.

 družstevní byt

Půjčka na družstevní byt

Poslední možností, jak financovat družstevní byt, je půjčka neboli úvěr na družstevní byt. Nejde o klasickou hypotéku. Vyplatí se ji využít pouze tehdy, když nemáte možnost zastavit nemovitost, protože úroková sazba je vyšší než u hypotéky. Úvěr na družstevní byt tedy můžete získat bez ručení nemovitostí, ovšem jen do omezené výše podle banky – nejčastěji je maximální částka do 3 500 000 Kč. Některé banky například nabízí jen 2 000 000 Kč.

 

Rádi vám pomůžeme vyjednat nejlepší financování družstevního bytu. Ozvěte se nám.

 

Jak převést družstevní byt do osobního vlastnictví

Většinou se nejedná o jednoduchý proces. Celý převod do osobního vlastnictví může trvat i několik měsíců. Ze všeho nejdřív je potřeba si o převod zažádat. Ještě před tím byste měli mít splacené veškeré závazky vůči družstvu. Žádost o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví proveďte písemně. Družstvo pak bude mít až 12 měsíců na vyjádření a případný návrh smlouvy o převodu. Pokud je vše v pořádku, je možné poté podat návrh na změnu vlastníka. V takovém případě všechny poplatky hradí žadatel.

 

Výhody družstevního bytu

Největší výhodou družstevního bytu je samozřejmě nižší pořizovací cena. Obecně se udává, že družstevní byt může být, v návaznosti na lokalitu, až o 30 % levnější než byt v osobním vlastnictví – to je samozřejmě velmi lákavé. Stejně tak jsou v některých případech nižší finance na správu. Největší výhodou družstevního bydlení jsou tak finance a vize, že si budete moct byt v budoucnu do osobního vlastnictví převést.

 družstevní byt

Nevýhody družstevního bytu

Finance mohou být paradoxně i negativem družstevního bytu. Především tedy, pokud je nemáte a potřebujete družstevní byt nějak financovat. Získat hypotéku na družstevní byt není jednoduché, musíte vždy ručit jinou nemovitostí. Stejně tak úvěr na družstevní byt bez zástavy většinou nepokryje jeho kupní cenu.

 

Potřebujete pomoct s prodejem družstevního bytu? Umíme prodat nemovitost až o 20 % výhodněji než konkurence.

 

Nevýhod má ale družstevní bydlení více. Především s bytem nemůžete volně nakládat. Pokud chcete udělat rozsáhlejší rekonstrukci, potřebujete svolení družstva. Pro samotný pronájem bytu také potřebujete svolení. Byt není totiž váš, vlastníte pouze podíl v družstvu. Ten však můžete prodat, družstvo o tom stačí písemně informovat – tak vlastně prodáte i byt, respektive nárok na něj.

 

Dědictví družstevního bytu

Družstevní podíl se dědí, někdy ale ne zcela jednoduše. Pokud zemřelý odkáže písemně v závěti družstevní podíl pouze jednomu dědici, přechází podíl přímo na něj. Tohle je nejjednodušší možnost, jak podíl v bytovém družstvu zdědit. Komplikace nastávají, pokud dědí více osob. Některá družstva totiž vylučují, aby podíl vlastnilo více osob. Pokud tomu tak je, potom se dědicové musí vzájemně domluvit a budoucí vlastník podílu zbylé dědice vyplatit. Případně se podílu samozřejmě mohou spoludědici vzdát. Variantou je také společný prodej podílu.

 

Jak prodat družstevní byt?

Pokud už vlastníte družstevní byt nebo ho například zdědíte, možná ho budete chtít prodat. Jenže prodej družstevního bytu není stejný jako prodej bytu v osobním vlastnictví. Prodej družstevního bytu nezáleží jen na majiteli bytu, respektive majiteli podílu v družstvu, ale právě také na družstvu. Družstevní byt podléhá stanovám družstva. Ty vám mohou prodej zkomplikovat, protože někdy se nemůže členem družstva stát například právnická osoba. Často ve stanovách najdete i další omezení.

Jak tedy prodat družstevní byt? Důležité je mít vše dobře právně ošetřené, proto postupujte spolu s právníkem. Kupující se stává vlastníkem bytu (a podílu ve družstvu) ihned po doručení smlouvy o prodeji na družstvo – ovšem tato smlouva nesmí být v rozporu se stanovy družstva. Většinou je také potřeba družstvu zaplatit poplatek, ten je různě vysoký, může být i v řádech tisíců. Jinak je ale prodej podobný jako u prodeji bytu v osobním vlastnictví.

 

Kam dál?

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.