Investiční byty a studentské bydlení

V současné době znovu roste zájem individuálních investorů o nákup takzvaných investičních bytů, tedy bytů, ve kterých investor nehodlá (alespoň po určitou dobu) sám bydlet, ale dále je pronajímá za účelem získání zajímavého a stabilního výnosu z pronájmu. Aktuálně je tento investiční zájem podpořen nejen významnou korekcí cen bytů, historicky levnými hypotékami a snahou investorů uložit bezpečně své peníze, ale také zvýšenou poptávkou po nájemním bydlení. Vysoká je poptávka zejména po tzv. studentském bydlení.

Sezónně, vždy v letních měsících, registrujeme pravidelně masivní kampaň pronájmů bytů ze strany vysokoškolských studentů, kteří si právě v období prázdnin zajišťují své bydlení pro následující akademický rok. Vzhledem k tomu, že Brno je univerzitním městem, má tento fenomén významný pozitivní dopad na trh s rezidenčními nemovitostmi a přináší tak každoročně zajímavou investiční příležitost v segmentu nákupu bytů za účelem jejich následného pronájmu.

Studenti dnes velmi dobře vnímají výhody, spojené s bydlením v pronajatých bytech oproti bydlení na studentských kolejích. Kromě nesporně vyššího komfortu samotného bydlení „na privátu“ jde rovněž o záležitost ekonomickou. Pokud totiž dva, či tři studenti sdruží své prostředky na bydlení a společně si pronajmou soukromý byt, zajistí si tak za výhodnější cenu podstatně vyšší standard bydlení oproti vysokoškolským kolejím. Současně může pronajímatel bytu ve výsledku získat vyšší nájemné, pronajme-li svůj volný byt studentům. Fungování tohoto principu je v Brně každoročně potvrzováno již celou řadu let. Jde o trend, který je stále populárnější mezi studenty i majiteli bytů k pronájmu.

Ideálním řešením pro investora je komplexní servis kvalitní realitní kanceláře, která zajistí nákup investičního bytu i jeho následné pronajímání. REAL SPEKTRUM již tradičně disponuje nejen širokou nabídkou bytů, vhodných pro investici za účelem následného pronájmu, ale těší se také hromadnému zájmu ze strany studentů, poptávajících nájemní bydlení.

Čas pro Vaše rozhodnutí o nákupu investičního bytu právě nastal. Zájemci o nájemní bydlení (nejen z řad vysokoškolských studentů) na Váš volný byt již čekají u nás, v REAL SPEKTRU.

Šťastnou ruku při Vaší prázdninové investici přeje Vaše
REAL SPEKTRUM