Jak vybírat hypotéku?

5.5.2021
Petr Broža
6 minut čtení
Jak vybírat hypotéku?

Za poslední rok se doslova přetrhl pytel s hypotečními úroky. Banky zažívají nevídané období, i když se předpokládal opak. Lidé totiž vyhlíží inflaci a nechtějí jí dovolit, aby jejich dlouho střádané peníze zcela pojedla. Investují proto do nemovitostí, což se jim jeví jako nejlepší způsob, kam vložit své peníze. Jenže tento krok má jednoho společníka, a tou je hypotéka. Jak ale hypotéku vybírat?

Přece jen mluvíme o dlouhodobém finančním úvěru, který nás bude pár následujících let provázet. Podcenit jeho výběr by znamenalo pořádně si přitížit, proto situaci neřešte tím, že do vyhledávače zadáte nejlepší hypotéka. Srovnání hypoték berte jen jako odrazový můstek.

 

Všechno si pořádně spočítejte

Při výběru hypotečního úvěru je klíčové vše si pořádně spočítat a propočítat. Ujasněte si, kolik peněz ve skutečnosti potřebujete. Připočtěte si k tomu rezervační poplatek, který budete muset uhradit realitní kanceláři přednostně. A až poté požádejte o půjčku.

Zatímco před několika měsíci banky přistupovaly pouze k osmdesátiprocentní hypotéce, nyní se přistupuje i k devadesátiprocentní. Druhá zmiňovaná je volená spíše žadateli a banky ji neschvalují vždycky. Zejména v současné době panující krize jsou instituce poskytující hypoteční úvěry stále více opatrnější.

 

Rozhodující roli hraje úrok

Bylo by však mylné se domnívat, že výše schválené hypotéky je tím rozhodujícím kritériem. Velkou roli hraje také úrok, který je zásadním ukazatelem. Všímejte si ho a dopředu se o něm informujte. Přece jen vás zajímá, o jakou částku zaplatíte více, nebo ne?

Úrokové sazby během loňského roku klesly pod dvě procenta, což také jistou měrou přispělo do vínku tak velkému zájmu o tento typ úvěrů. Nyní se sazby začínají zvedat od pomyslného dna, které hledaly více jak deset měsíců v kuse. Hypoteční specialisté se domnívají, že konečný rozdíl mezi úrokovými sazbami na začátku roku a na konci letošního roku budou rovny sotva několika desetinkám procenta, což je stále dobré. Zvažování žádosti o hypotéku má nyní rozhodně smysl.

 

Pozor na pojištění

Setkal jsem se s pojištěním, mám ho využít? Běžný dotaz, který si nejeden žadatel o hypotéku pokládá. Mluvíme o takzvaném pojištění schopnosti splácet, což se na první pohled jeví jako skvělá volba, na druhou stranu má i taková pojistka řadu úskalí. Předně stojí za zmínku to, že je zbytečně drahá a že nekryje všechna rizika. A co je také klíčové říct (a co bohužel není žadatelům většinou sdělováno), je, že platí pouze po dobu fixace.

Pokud máte správně nastavené životní pojištění, pak tuto pojistku nepotřebujete. Takzvané “životko” totiž pokrývá i veškerá rizika, která se se splácením hypotéky pojí.

 

Víte všechno o možných sankcích a poplatcích?

Jak vybírat hypotéku? Tak, že si o ní zjistíte naprosto všechno. Myslete na poplatky, myslete na sankce. I když mluvíme o součástech smlouvy, které by člověk nejraději vymazal, jsou tady a je nutné s nimi počítat.

Většinou jsou uvedeny ve smlouvě pod čarou nebo napsány drobným písmem, jež má člověk tendenci přejít. Jedná se o bravurně provedený trik, který žadatele o půjčku může dostat do nemilé patové situace. Abyste se možným černým scénářům vyvarovali, zkontrolujte si vždy podmínky hypotéky ještě předtím, než smlouvu podepíšete. Pakliže vám podmínky nevyhovují či vám sankce nebo poplatky přijdou naprosto nesmyslné, je načase oslovit jinou banku.

 

Co je to RPSN?

V případě sjednávání hypoték se velice často stává, že to, čemu lidé nerozumí, neřeší. Jenže jak už bylo zmíněno, mluvíme o dlouhodobém úvěru, se kterým několik let budeme muset počítat a který po dobu několika let ovlivní náš život. Je důležité zjistit si veškeré informace a nad ničím nemávnout rukou, protože právě toho bychom mohli později litovat.

Velmi často to bývá případ právě hodnoty RPSN. O co se vlastně jedná? Jedná se o ukazatel zahrnující nejen úroky, ale také veškeré poplatky, které s půjčkou souvisí. Právě proto se jedná o jeden z nejdůležitějších ukazatelů ceny hypotečního úvěru, jemuž je nutné věnovat maximální pozornost.

 

Promyslete si dobu fixace

Hypotéka opravdu není půjčka zahrnující pouze výši půjčky a výši splátky. Jedná se o úvěr, který má řadu větviček, rozpíná se na všechny strany. Jednou z věcí, kterou je třeba taky zmínit, je doba fixace. Dobře si ji promyslete.

Co je to doba fixace?

Jedná se o dobu určující, jak dlouho budete využívat dohodnutou úrokovou sazbu. Jinými slovy je to určení doby, po jakou můžete počítat s danou výší splátek. Ve chvíli, kdy fixační období skončí můžete doplatit zbývající dlužnou částku bez jakýchkoli dalších sankcí, případně můžete požádat o refinancování úvěru u jiné banky.

Doba fixace může být stanovená různě. Lidé, kteří doufají v lepší úrokové sazby volí fixaci jednoletou, jiní tříletou nebo pětiletou. Existuje však také fixační období dlouhé sedm nebo deset let.

 

Nalezení ideální hypotéky není hodinová záležitost

Jak vybírat hypotéku už víte. A už pravděpodobně i tušíte, že to nebude záležitost pár minut nebo hodin. Srovnání hypoték může být, jak již bylo zmíněno, pouze odrazovým můstkem, online kalkulačky poté užitečným společníkem.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.