Jaké změny přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru

9.12.2016
Petr Broža
4 minuty čtení
Jaké změny přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru

Začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jaké změny sebou přinese? 
 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru začal platit 1.12.2016. Klientům přinese především možnost předčasného splacení hypotéky bez zbytečných poplatků, v těžkých životních situacích to bude dokonce zcela zdarma. Zákon má jednoznačně zvýšit ochranu spotřebitele, a proto také klienti nově získají od banky ucelené informace o celkových nákladech úvěru a budou si tak moci porovnat konkurenční nabídky od banky. Pro banky bude tento zákon znamenat vyšší administrativní zátěž, kterou přinese zejména mnohem důkladnější prověření klienta a jeho schopnost splácet úvěr. Pokud si zájemce o úvěr banka dostatečně neprověří, může přijít o veškeré úroky z úvěru a to jak již ty zaplacené, tak i případné budoucí. Nově se totiž bude moci klient, který se dostane do problémů se splácením úvěru do 3 let od uzavření smlouvy, obrátit na soud a ten rozhodne o platnosti úvěrové smlouvy.Skončí levné hypotéky a začnou se zvedat úrokové sazby? 
 

Novela zákona bude mít bezesporu vliv i na hypotéky. Jako první zvýšila úrokovou sazbu Komerční banka a další banky – např. UniCredit Bank či Hypoteční banka – ji budu brzy následovat. Úroková sazba se bude zvyšovat nejen v důsledku novinek, které sebou nový zákon přináší, ale tak kvůli zvyšující se ceně zdrojů na mezibankovním trhu. Banky, které doteď nenabízeli svým klientům možnost předčasného splacení úvěru bez poplatků či sankcí, budou úrokové sazby zvyšovat jako první. Například Air Bank nebo Fio banka zdražení hypoték prozatím neplánují – nabízejí totiž svým klientům možnost předčasného splacení úvěru zcela zdarma již nyní.
Klesne v příštím roce zájem o hypotéky? 
 

Mezi odborníky se hovoří o očekávaném útlumu, který by mohl přijít v příštím roce. Mohou ho vyvolat některé změny, které přinesly nové zákony ale i plánované kroky České národní banky. Ta už od letošního října nedoporučuje bankám poskytovat 100% hypotéky. Od dubna 2017 pak banky budou moci poskytovat hypoteční úvěry jen do 90% z kupní ceny a to jen patnáct procent z celkově uzavřených smluv v každém čtvrtletí. Banky tak odhadují, že zájem o nové hypotéky klesne v příštím roce o 10-20%. Vliv na to bude mít nejen již zmíněný nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale také nově zavedená povinnost kupujícího platit čtyřprocentní daň z nabytí nemovité věci. V neposlední řadě může také zájem o hypotéky ovlivnit nedostatek žádaných bytů na prodej, které již nyní na trhu chybí. Průměrné ceny bytů v Brně stále rostou a pro výstavbu nových bytových domů není, kvůli zrušení aktualizace územního plánu, dostatek míst. Velmi malá nabídka bytů k prodeji bude mít za následek to, že mnozí zájemci nebudou mít z čeho vybírat, takže nebudou potřebovat čerpat hypoteční úvěr.Za jakou cenu se dá nyní prodat byt v Brně? 
 

V současné době dosahují ceny bytů v Brně svého vrcholu. Rostou ceny ve starších cihlových i panelových domech. Vše ovlivňuje nedostatečná nabídka bytů. Aktuální prodejní cena bytu v Brně závisí také na jeho stavu, stáří a zejména lokalitě. Dnes může ale majitel získat z prodeje bytu nejvyšší možnou cenu. V příštím roce se dá očekávat, že se poptávka po bytech, v důsledku plánovaných změn u hypoték, sníží a tím se sníží i prodejní cena. Náš specialista na nábor bytů v Brně Vám zdarma stanoví cenu, za kterou nyní můžete svůj byt prodat.Michal Chemišinec
specialista na nábor bytů v Brně

tel. +420 724 405 303

volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: [email protected]


Získejte i Vy z prodeje svého bytu nejvyšší možnou cenu. Poradím Vám, jak toho můžete dosáhnout. Pro bezplatné a nezávazné konzultace vč. poradenství se na mě neváhejte obrátit.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.