Ochraňte své peníze před inflací: investujte do nemovitosti s garantovaným výnosem

24.8.2022
Petr Broža
4 minuty čtení
Ochraňte své peníze před inflací: investujte do nemovitosti s garantovaným výnosem

Současná inflace 17,5 % bez nadsázky požírá vaše úspory. Jestli se dnes něco nevyplatí, je to opravdu mít hotovost na účtu – v těch lepších případech alespoň spořícím. Proto se vyplatí investovat. Představujeme vám unikátní developerský projekt na ulici Spolková, doslova pár kroků od centra Brna. Máme pro vás investiční byty o různé dispozici.

Developerský projekt bytový dům LIDO II

Představujeme vám krásný bytový komplex, který zaujme především svým moderním architektonickým řešením od kanceláře RAW. Bytový dům nabízí 125 bytů o různých dispozicích, k tomu parkovací místa a balkony. Kromě toho je jedinečný svou relaxační plochou o celkové rozloze 250 m2. To vše jen několik kroků od centra Brna v bezesporu nejprogresivnější lokalitě. Klidné, a přitom moderní bydlení ve vnitrobloku s perfektní dostupností a dostatkem zeleně. Ideální pro rodiny s dětmi, mladé páry, ale celkově pro všechny věkové kategorie.

Proč investovat do projektu LIDO II?

Investice do nemovitosti je zaručená ochrana před inflací. Někteří ekonomové sice odhadovali, že trh s nemovitostmi bude klesat, ale aktuální situace vypadá přesně naopak. Nemovitosti rostou a nájemní bydlení zvlášť. Pokud dnes hledáte, kam schovat peníze před inflací, jsou nemovitosti skvělou volbou. Ceny nemovitostí stále předbíhají inflaci a jinak tomu nebude ani v budoucnu.

Trh s nájmy roste a bude růst ještě výrazněji

Ochraňte své peníze před inflací: investujte do nemovitosti s garantovaným výnosem

Nejdříve trh s nájmy zažil výrazné oživení s vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Ti předpokládali, že u nás zůstanou jen krátkou dobu, proto hledali nájemní byty a nechtěli zde investovat do vlastního bydlení. Druhým výrazným stimulem bylo zpřísnění podmínek pro získání hypoték a zvyšující se úrokové sazby. Počet těch, kteří by dosáhli na vlastní bydlení razantně klesl a jsou nyní odkázání na nájemní bydlení. Nezapomínejme také, že Brno je významným univerzitním městem a studentům se výrazně zdražily vysokoškolské koleje. Proto je pravděpodobné, že upřednostní spolubydlení v bytě s dalšími studenty.

Energeticky úsporné byty

Celý bytový komplex je navržen jako energeticky úsporný. To se především v dnešní době enormně drahých energií vyplatí. Každopádně se to vyplatí vždy. Rozdíly ve výdajích na energie mohou být v úsporných domácnostech klidně o 50 % nižší než v těch, které jsou nehospodárné (většina staveb dnes stále spadá do kategorie G, tedy energeticky nejnáročnějších).

Napojení na centrální vytápění

Další výhodou je, že bytový dům je napojen na centrální vytápění. To dnes představuje nejen ekonomicky nejvýhodnější možnost vytápění, ale také nejstabilnější v podobě dodávek tepla. Teplárny mají dnes největší šanci, že by měly plyn k vytápění také v případě jeho nedostatku, a to zřejmě za lepší cenu díky většímu odběru. 

Ochraňte své peníze před inflací: investujte do nemovitosti s garantovaným výnosem

Byt můžete pronajmout hned a bez starostí

Nemusíte se vůbec starat o to, abyste byt pronajali. Vhodné nájemníky vám můžeme rovnou najít. Cena pronájmu je 14 500 Kč/měsíc a více v závislosti na dispozici bytu. Stejně tak byt nemusíte ani zařizovat. Nachystáme pro vás celý byt rovnou k pronájmu. Vybavíme jej kuchyňskou linkou včetně spotřebičů v hodnotě 100 000 Kč a nábytkem v hodnotě 50 000 Kč (nabídka platí do 15.10. 2022). Budoucí nájemníci to jistě ocení, protože jim nevznikají další náklady.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.