PRÁVNÍ OKÉNKO - téma "INFLACE"

Inflace v souvislosti se zvyšováním nájemného

 

Současná vysoká inflace se vás může dotknout i v oblasti, kterou byste možná na první pohled nečekali. Pokud bydlíte v pronajatém bytě, je totiž možné,
že máte ve své nájemní smlouvě obsaženu i tzv. inflační doložku – tedy možnost pronajímatele zvyšovat nájemné podle vývoje inflace

 

 

Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku si pronajímatel a nájemce mohou v nájemní smlouvě sjednat každoroční zvyšování nájemného. V případě, že pronajímatel a nájemce nemají v nájemní smlouvě obsaženo žádné ujednání o zvyšování nájemného – tedy ani konkrétní způsob zvyšování nájemného,
ani vyloučení možnosti nájemné zvyšovat – řídí se zvyšování nájemného úpravou v občanském zákoníku. Podle této úpravy může pronajímatel navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, ovšem musí být splněna podmínka, že takovéto zvýšení spolu s tím, ke kterému došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20%.

Častější variantou však je, že mají pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě sjednanou konkrétní podobu zvyšování nájemného – tedy například, že nájemné bude každý rok zvýšeno o určitou částku či procenta z výše nájemného. Další možností je pak uvedení výše zmiňované inflační doložky do nájemní smlouvy
– v takovém případě je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemné o oficiální míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za uplynulý rok.

Podle společnosti dTest je sporné, zda zákonný limit zvýšení nájemného o 20% za poslední tři roky dopadá i na inflační doložku. Vzhledem k výši inflace v minulých letech většinou nehrozilo, že by tato částka byla při zvýšení nájmu o inflaci překonána, avšak vzhledem ke skokovému nárůstu inflace v letošním roce je možné, že by tato situace nastat mohla.

Pronajímatelům bychom vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k růstu cen všech komodit, které rovněž na nájemce dopadají, doporučovali zvážit, zda opravdu využijí svého práva zvýšit nájem v plné výši odpovídající míře inflace, nebo zda raději přistoupí pouze k poměrnému zvýšení nájemného.

 

 

Pro úplnost uvádíme, že tzv. inflační doložka může být obsažena i v nájemních smlouvách týkajících se nájmu nebytových prostor.