Proč dbát na rady profesionálů při pronájmu nemovitosti?

11.10.2019
Petr Broža
4 minuty čtení
Proč dbát na rady profesionálů při pronájmu nemovitosti?

Každoročně se od konce letních prázdnin na realitním trhu projevuje zvýšený zájem o pronájmy nemovitostí. Ten má co dočinění s návratem vysokoškolských studentů do měst ale také s rostoucími cenami nemovitostí nebo zpřísněním poskytování hypoték. Neváhejte tedy s pronájmem vaší nemovitosti a využijte ideální čas. Dalším bodem, který byste měli zvážit je to, zda na celý proces zařízení pronájmu máte dostatek času a trpělivosti.  Při pronájmu nemovitosti vám zkušená realitní kancelář dokáže ušetřit nemálo starostí ale i peněz.

 

Určení tržní ceny

Nezávisle na růstu zájmu o pronájem bytu je velmi důležité správně na začátku určit tržní cenu. Pokud se jedná o investiční pronájem bytu je nastavená cena předpoklad pro dlouhodobý pasivní příjem bez finanční ztráty. Výše příjmu z pronajaté nemovitosti ovlivňuje samozřejmě její stav, lokalita, konkurenční nabídky trhu ale i vybavení. Je nutné se připravit na situaci, že při převyšující poptávce po bydlení budete neustále kontaktováni desítkami zájemců, kteří budou mít dotazy ohledně nemovitosti nebo termínu prohlídky. Zkušený realitní makléř vám tak dokáže ušetřit spoustu starostí a také času. 

 

Výběr správného nájemníka

I přes rostoucí počet zájemců o pronájmy je někdy složité vybrat solidního a především platícího nájemníka. Proto je důležité promyslet si, co je ve vašich silách. Nájemníci jsou totiž zákonem chráněni více. Jakým způsobem tedy nájemníky vybrat? Z vlastní zkušenosti víme, že na nabídku residenčního pronájmu v průměru reaguje několik desítek zájemců. Mezi služby naší realitní kanceláře proto zahrnujeme prověření rizikovosti zájemců formou kontorly v Centrální evidenci exekucí v Čechách a na Slovensku, dále také v Insolvenčním rejstříku, Úřední desce exekutorů, ale i hledaných osob Policií ČR a dalších registrech. Prostředek, který je běžně využívaný a slouží ke snížení rizika z neplacení nájmu nebo k pokrytí možných škod, je jistina neboli kauce. Novela občanského zákoníku z roku 2017 dovoluje však majitelům bytů vyžadovat kauci maximálně ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

 

Náležitosti smluvního vztahu

Prvním bodem pro bezproblémový vztah s nájemníkem je písemně uzavřená nájemní smlouva. Kromě základních práv a povinností pronajímatele a nájemce může smlouva obsahovat další ustanovení, které mohou usnadnit řešení sporů, které by mohly nastat. Smluvně určit můžete například kdo a jakým způsobem bude zajišťovat opravy v bytě nebo hradit energie a služby spojené s užíváním. Zahrnout do smlouvy můžete také informaci o každoročním zvyšování nájmu nebo tzv. inflační doložku, která říká, že nájem se zvyšuje vždy jednou ročně. Přednost dejte nájemní smlouvě na dobu určitou a především nezapomeňte na předávací protokol, ve kterém je uveden stav vaší nemovitosti a také vybavení, které předáváte. Opravdu je důležité nepodcenit znění nájemní smlouvy a raději se poraďte s odborníky. Právě i z tohoto důvodu je výhodné oslovit prověřenou realitní kancelář. I toto je služba, kterou naše realitní kancelář poskytuje svým klientům. Díky vlastnímu právnímu oddělení garantujeme kvalitu smluv a kompletní právní servis a navíc jsou tyto služby zcela zdarma. 

Tip: přečtěte si, jak si správně vybrat kvalitní realitní kancelář.

 

V případě zájmu o služby naší realitní kanceláře se na nás neváhejte obrátit 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.