Prodej bez realitky

4.10.2013
Petr Broža
4 minuty čtení
Prodej bez realitky

Proč prodávat nemovitost přes REAL SPEKTRUM?


Chcete prodat svoji nemovitost a myslíte si, že ušetříte či vyděláte když ji budete nabízet bez realitky? Zase tak jednoduché to není, podívejte se, co vše budete muset sami udělat: 
 

 • Zajistit inzerci nemovitosti ať už na internetu nebo v tisku. Budete vědět na koho a kam se máte obrátit? Nezapomínejte také na to, že za prezentaci nemovitosti budete muset zaplatit.
   
 • Bude nutné, abyste absolvovali všechny prohlídky s potenciálními zájemci. Počítejte s tím, že je to časově náročné přizpůsobit svůj čas ostatním a navíc Vás to bude stát i energii – řekněme si po pravdě, koho z nás baví opakovat stále dokola ty samé informace.
   
 • Jakmile najdete vhodného kupce budete muset sami prověřit zda je dostatečně solventní, tzn. zda má k dispozici dostatečnou hotovost nebo jestli je schopný získat úvěr v potřebné výši.
   
 • V případě, že zájemce bude čerpat úvěr na úhradu kupní ceny bude nutné abyste byli jeho bance plně k dispozici a spolupracovali s ní především na vyřízení zástavního práva na Vaši nemovitost.
   
 • Velmi důležité bude najít kvalitního a prověřeného právníka, advokáta nebo notáře, který Vám, samozřejmě za nemalý poplatek, připraví smlouvy a bude zapracovávat připomínky a požadavky na změnu smlouvy ze strany zájemci či jeho banky.
   
 • Dalším důležitým rozhodnutím bude kam uložit kupní cenu – samozřejmě je možné si ji předat pěkně „z ruky do ruky,“ ale nezapomínejte, že toto je možné pouze u plateb do 350 000 Kč. Úhradu vyšší částky je nutné provést prostřednictvím bankovního účtu. Zde se nabízí zpoplatněná advokátní či notářská úschova nebo založení jistotního účtu v bance, který také není zadarmo.
   
 • Na řadu přichází další poplatek ve výši 1 000 Kč, který je nutné zaplatit za kolek na návrh na vklad vlastnického práva do KN. Kdo ho bude platit, Vy nebo zájemce?
   
 • Budete muset zaplatit za vyhotovení znaleckého posudku nebo směrné hodnoty, které musíte doložit na FÚ. Pokud si nezvládnete sami připravit daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitosti, budete muset využít služeb daňového poradce, který si tuto práci samozřejmě nechá zaplatit. Také musíte pohlídat nebo nejlépe sami doručit řádně vyplněné daňové přiznání vč. již zmíněného znaleckého posudku nebo směrné hodnoty a ověřené kopie kupní smlouvy s vkladovou doložkou včas na příslušný FÚ. Nesmíte zapomenout včas provést úhradu daně z nabytí nemovitosti.
   
 • Nyní přichází na řadu předání nemovitosti novému majiteli. Bude nutné, abyste zajistili přepis všech služeb, ať už na plynárnách, elektrárně či na bytovém družstvu. Pro Vás to znamená vyplnění příslušných formulářů a žádostí což Vás bude samozřejmě stát Váš čas.

Z výše uvedeného vyplývá, že za prodej nemovitosti bez RK musíte platit - ať už to jsou realitní servery, časopisy, advokát, znalec, KN, FÚ, atd. Také se musíte domluvit s kupujícím, které poplatky uhradíte Vy a které on... Je pravdou, že ne každá realitní kancelář Vám poskytne služby v odpovídající kvalitě a bez zbytečných nákladů pro Vás. Tým odborníků v REAL SPEKTRU to dokáže! Nemusíte se bát, že za kvalitnější realitní služby budete platit víc.


Michal Chemišinec
specialista na nábor bytů a RD
tel: +420 724 405 303
volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: [email protected]


Jsme připravený Vám vysvětlit celý postup prodeje. Součástí našich služeb je příprava veškerých smluv a to ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Muzikář & Partners. Pro bezplatné konzultace a poradenství se na mě neváhejte obrátit.

 

 

 


Prodej bez realitky

Petr Broža
specialista na nábor RD, chat a chalup
tel: +420 724 110 161
volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: [email protected]


Majitelům rodinných domů, rekreačních objektů a pozemků pomáhám s prodejem již od roku 2003. Vím, jak je důležité, aby celý realitní obchod proběhl bezpečně. Věřím, že oceníte mé zkušenosti s tržním posuzováním cen nemovitostí.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.