Roste nabídka bytů a domů v Brně a okolí nebo ne?

20.9.2022
Petr Broža
5 minut čtení
Roste nabídka bytů a domů v Brně a okolí nebo ne?

V REAL SPEKTRU si dlouhodobě vedeme statistiku nabízených nemovitostí na trhu. Rádi bychom se s vámi o ni podělili v následujícím stručném shrnutí za jednotlivé typy nemovitostí nebo oblasti Brna. Dozvíte se, jak se vyvíjelo množství nabízených nemovitostí nebo na jaká úskalí na trhu je třeba se připravit.

Délka čtení: 2,5min

Prodej bytů v lokalitě Brno-město

V průběhu roku 2021 se množství bytů v nabídce pohybovalo v rozmezí 400 – 500 inzerátů. Na začátku roku 2022 jsme mohli pozorovat pozvolný růst, kdy se počet nabízených inzerátů dostal na hladinu přibližně 500 jednotek. Od té doby množství bytů k prodeji v Brně výrazně roste až k dnešnímu dni, kdy máme přes 1300 nabídek.

Některé z Vás nejspíš nepotěším – zejména ty, kteří čekají na zvyšování cen bytů. V následujících měsících totiž očekáváme pokračující růst nabídky a s tím spojený pokles cen. Již dnes jsme ve fázi 3měsíční stagnace cen a nepatrných slev. Mírný růst cen pozorujeme pouze u novostaveb a developerských projektů. U starších bytů – hlavně těch panelových – je možné pozorovat pokles cen, který je v některých lokalitách dokonce velmi výrazný. Tato situace je způsobena nízkou poptávkou, kterou ovlivňuje nedostupnost hypotečních úvěrů a obavy z růstu cen.

Roste nabídka bytů a domů v Brně a okolí nebo ne?

                         Graf vývoje počtu nabízených bytů na prodej v roce 2022 v lokalitě Brno - město. Zdroj: sreality.cz

Pronájem bytů a RD v lokalitě Brno-město

V první polovině roku 2021 bylo nabízeno přibližně 1000 inzerátů. S další polovinou roku 2021 jsme na trhu s realitami pozorovali oživení. To bylo způsobené mimo jiné sezónním zájmem studentů, kteří obsadili podstatnou část bytů. Nabídka se tak snížila na přibližně 600 jednotek, což vydrželo až do konce roku.

Ze začátku letošního roku se množství inzerovaných bytů a RD pohybovalo kolem hranice 700 inzerovaných bytů. Od té doby evidujeme stálý pokles nabídky až na současných přibližně 470 bytů a RD.

Dá se předpokládat, že nabídka bytů a rodinných domů k pronájmu bude i nadále klesat. S tím souvisí i růst nájemného. S vysokou pravděpodobností můžeme očekávat, že rychlost růstu nájemného přibrzdí rostoucí ceny energií a služeb. Koupě investičního bytu je však stále správná a rozumná věc. Může totiž posloužit mimo jiné jako ochrana peněz před inflací a zároveň zajistit stabilní příjem.

                        Graf vývoje počtu nabízených bytů a RD na pronájem v roce 2022 v lokalitě Brno - město. Zdroj: sreality.cz

Prodej rodinných domů v lokalitě Brno-město

V průběhu loňského roku bylo k prodeji inzerováno přibližně 100 nemovitostí. Rekordní byl začátek roku 2021, kdy jsme se dostali v nabídce na historicky nejnižší počet 80 nemovitostí.

Naopak v letošním roce každý měsíc nabídka pozvolna roste. V říjnu již evidujeme přes 230 rodinných domů na prodej.

Nabídka rodinných domů v posledním roce dlouhodobě neuspokojovala poptávku. V současnosti u ní ale lze pozorovat rostoucí trend. Nicméně vzhledem k aktuální situaci na trhu a ve společnosti je to nyní právě poptávka, která oslabuje. Významná část poptávajících z důvodu nejistoty od svého záměru koupě ustoupila nebo jej odložila. S tím souvisí i zhoršující se dosažitelnost úvěrů a jejich zdražování. Z výše zmíněných důvodů tak předpokládáme další růst nabídky rodinných domů na prodej. Co se cen týče, aktuálně sledujeme jejich stagnaci. Dokonce přibývá případů, kdy majitel na prodej nemovitosti spěchá a přistupuje ke slevě. Na konkrétních případech vidíme, že se slevy pohybují v intervalu 5 – 10 % tak, aby se prodej vůbec realizoval. U rekreačních objektů jsou slevy dokonce vyšší.

Roste nabídka bytů a domů v Brně a okolí nebo ne?

                           Graf vývoje počtu nabízených rodinných domů na prodej v roce 2022 v lokalitě Brno - město. Zdroj: sreality.cz

Prodej rodinných domů v lokalitě Brno-venkov

V okrese Brno-venkov nabídka inzerovaných domů na prodej v roce 2021 stagnovala kolem úrovně 180 jednotek. Hned na počátku roku 2022 se ale množství přehouplo přes 200 nabízených nemovitostí – od té doby nabídka roste až na současných více než 440.

V období předchozích dvou let stoupla poptávka po mimobrněnském bydlení až trojnásobně. Bude velkou otázkou, zda tato poptávka vydrží i nadále. Již dnes u našich klientů vnímáme preferování nabídek, které jsou v dosahu MHD. Zejména z důvodu úspory času a samozřejmě cestovních nákladů.  

Roste nabídka bytů a domů v Brně a okolí nebo ne?

                       Graf vývoje počtu nabízených rodinných domů na prodej v roce 2022 v lokalitě Brno - venkov. Zdroj: sreality.cz

Pozn.: Přesná čísla po jednotlivých měsících máme k dispozici k nahlédnutí v naší společnosti. Při sestavování tohoto článku jsme čerpali z několika významných realitních portálů (sreality.cz a idnes.cz).

 Statistik si ale vedeme daleko více. Pokud máte zájem se zeptat, jak by Vaše nemovitost aktuálně obstála na trhu, jakou má hodnotu nebo zda existuje poptávka – neváhejte nás kontaktovat!

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.