Jaký je rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím

Mezi osobním a družstevním vlastnictvím je několik zásadních rozdílů, a to zejména v míře práv vztahujících se k dané nemovitosti a v míře svobody nakládání s touto nemovitostí. Nejdůležitějším rozdílem mezi osobním a družstevním vlastnictvím je ten, že pokud „vlastníte“ družstevní byt, jste v takovémto bytě pouze jeho nájemcem, nikoliv vlastníkem.

Družstevní vlastnictví

V případě družstevního vlastnictví jste totiž pouze vlastníkem členského podílu v družstvu, a ne vlastníkem samotného bytu. Vlastníkem bytu je družstvo, které také může stanovami omezit nakládání s takovýmto bytem – například stanovit, že byt nelze dát bez souhlasu družstva do podnájmu, nebo že členem družstva se nemohou stát cizinci. Na družstevním bytě také nelze zřídit zástavní právo, například za účelem financování jeho koupě.

Rovněž stavební úpravy v družstevním bytě podléhají souhlasu družstva. V krajním případě může u družstevního vlastnictví dojít i k vyloučení člena z družstva a tomuto členovi pak náleží pouze tzv. vypořádací podíl, jehož výše je ale mnohonásobně nižší reálná tržní cena takového bytu. Výhodou družstevního vlastnictví však může být šance získat byt za lepší cenu, jelikož družstevní byty se prodávají o několik procent levněji než byty v osobním vlastnictví. U družstevních bytů je také jednodušší a rychlejší způsob jejich nabytí, který se řeší pouze přepisem na příslušném družstvu a vlastnictví se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Dříve bývala velkou výhodou družstevních bytů skutečnost, že se u jejich převodu nehradila daň z nabytí nemovitých věcí, ovšem tato daň již byla zrušena a neplatí se ani u převodu bytů v osobním vlastnictví.

Osobní vlastnictví

Oproti tomu tzv. osobní vlastnictví (přičemž tento pojem v právním prostředí neexistuje, jedná se pouze o zažitý pojem užívaný k odlišení od vlastnictví družstevního) představuje vlastnictví v pravém slova smyslu. Vlastník není v nakládání s bytem nijak omezen, může ho sám pronajmout, převést vlastnické právo k němu na jinou osobu nebo na něm zřídit zástavní právo. Tržní cena bytu v osobním vlastnictví bývá také vyšší než u družstevních bytů.