Tucet kamenů úrazu při prodeji a koupi nemovitosti

Prodej či nákup nemovitosti je zásadním krokem pro každého z nás to hlavně proto, že jej většinou činíme pouze jednou nebo dvakrát za život. Využít služeb zkušeného odborníka na realitní trh je v zájmu prodávajícího i kupujícího, jde přece o milionové částky. Přitom obchod s nemovitostmi má řadu úskalí, na které můžete tvrdě narazit. Znáte je? Poradíme Vám s nimi!


1. Bezplatné poradenství a konzultace
Seriózní realitní kancelář je připravena s Vámi bezplatně konzultovat možnosti prodeje Vaší nemovitosti a to vč. prohlídky a stanovení reálné tržní ceny. Realitní odborník Vám doporučí nejvýhodnější postup při prodeji nemovitosti.

2. Vyberte správného zprostředkovatele
Vyberte si vždy jen jedinou realitní kancelář, které svěříte prodej svoji nemovitosti. Více inzertních nabídek na jednu zakázku mate trh, znejistí zájemce a znehodnotí prodávanou nemovitost. Výhradní smlouva Vám zajistí exkluzivní služby zprostředkovatele a proto je volba realitní kanceláře klíčová pro Váš úspěšný obchod. Kvalitní a seriózní realitní značka má tradici a bohaté zkušenosti na trhu s nemovitostmi, kvalifikované a stabilní makléře a především dobré reference. Více v článku Jak vybrat realitní kancelář?


3. Stanovte reálnou cenu
Dvě podobné, či sousedící nemovitosti mohou mít zcela rozdílnou tržní cenu. Cenotvorných faktorů je celá řada a trh se dynamicky vyvíjí. Zkušený realitní makléř stanoví reálně dosažitelnou cenu, věřte mu. Více v článku jak prodat nemovitost.

4. Majetkoprávní prověrka nemovitosti
Ověření nabývacích titulů vlastnictví nemovitosti je standardní součástí služeb solidní realitní kanceláře. Chrání obě strany každé realitní transakce.

5. Zástavní práva a věcná břemena
Nemovitost může být zastavena věřiteli (například bance, která poskytla hypotéční úvěr). Zkušený realitní makléř nastaví správný postup řešení takovéto situace. Věcná břemena mohou omezit dispozici s nemovitostí nebo její tržní cenu. I zde pomůže profesionální přístup realitní kanceláře.

6. Právní služby
Základem úspěšné realitní transakce je kvalitní, vyvážená smlouva o převodu nemovitosti, která chrání kupujícího i prodávajícího, přesně a úplně definuje předmět převodu (nemovitost) a zajistí bezproblémový přepis vlastnických práv i úhradu kupní ceny. Seriózní realitní kancelář zajišťuje klientský právní servis prostřednictvím advokáta, případně notáře.

7. Financování nákupu nemovitosti
Kupní cena je převáděna prodávajícímu standardně po zápisu vlastnického práva k nemovitosti do listu vlastnictví v katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.
Finanční poradenství při zajištění hypotéky, stejně, jako úschova a vypořádání kupní ceny tvoří běžnou součást nabídky kvalitních realitních služeb.

8. Nezapomeňte na daně
Daň z nabytí nemovitostí platí sice kupující, ale někdy se nevyhnete ani dani z příjmu. Vlastník je povinen každoročně uhradit daň z nemovitostí…Daňové poradenství je součástí komplexních realitních služeb kvalitní realitní kanceláře.

9. Družstevní versus vlastnické bydlení
U družstevních bytů není předmětem převodu vlastnické právo k bytu, ale podíl na bytovém družstvu a právo pronájmu družstevního bytu. Kvalifikovaný makléř Vám vysvětlí rozdíly. 

10. Dluhy a exekuce
Nesplácené dluhy Vás mohou připravit o střechu nad hlavou. Až Vám na dveře zaklepe exekutor, bývá již na všechno pozdě. Nečekejte a včas kontaktujte kvalitní realitní kancelář, kde Vám poradí, jak řešit Vaše dluhy i bydlení.

11. Složité realitní obchody
V případě prodeje rozestavěných budov, stavebních pozemků, spoluvlastnických podílů na nemovitostech, či tzv. provázaných obchodů, kdy nákup nemovitosti je podmíněn prodejem jiné a v obdobných složitějších obchodních případech je účast profesionálního zprostředkovatele zpravidla naprosto nezbytná.

12. Dobrá rada nad zlato
V obchodě s nemovitostmi platí dvojnásob: Dvakrát měř a jednou řež!
Proto se vždy s jakýmkoliv záměrem ohledně realitní transakce předem obraťte na svého osobního realitního poradce. Solidní realitní kancelář Vám samozřejmě poskytne předběžné a nezávazné konzultace a poradenství zdarma.