Víte, že syndromem nezdravých budov netrpí stavby, ale jejich obyvatelé?

17.6.2022
Petr Broža
4 minuty čtení
Víte, že syndromem nezdravých budov netrpí stavby, ale jejich obyvatelé?

Syndrom nezdravých neboli nemocných budov je termín, který se používá pro špatně navržené a nedomyšlené domy. Projevuje se na lidech, kteří v domech pobývají. Jak jej rozpoznat a jak proti němu bojovat?

Co je to syndrom nezdravých budov?

Syndrom nemocných budov je pojmenování, které vychází z anglického označení Sick Buliding Syndrome (SBS). Jedná se o špatně navržené budovy, které negativně ovlivňují lidské zdraví. Syndromem trpí především kancelářské objekty či školy, ale může se projevit také u rodinných domů.

Podle Světové zdravotnické organizace tímto syndromem v roce 1984 trpělo na 30 % obyvatel USA a Evropy. V roce 2002 se toto číslo vyšplhalo již na hodnotu 60 %. Ani České republice se tento problém nevyhýbá.

Podle statistik jím trpí dva lidé ze tří. Na základě vyhodnocení dat, které sesbíral Státní fond životního prostředí, se v Česku se syndromem potýkají především:

 • školy,
 • firmy,
 • kanceláře,
 • zdravotnická zařízení,
 • pečovatelské domy.

 

Jak poznat nezdravou budovu?

To, že je s budovou něco v nepořádku, poznáte již na první pohled třeba podle toho, že se v ní nadměrně potí okna zevnitř nebo v ní narazíte na plíseň. Kromě toho se zde člověku špatně spí a dýchá, a dokonce se může objevit i kožní ekzém.

Jak nemocná budova působí na člověka? Lidé si nejčastěji stěžují na:

 • bolesti hlavy,
 • škrábání v krku nejen v noci,
 • špatné dýchání,
 • nevolnosti,
 • podrážděné oči (slzení, pálení, svědění),
 • suchý kašel a pokožku,
 • chrapot,
 • alergie,
 • únavu,
 • zhoršenou koncentraci.

 Obrázek: Znakem nemocné budovy jsou okna orosená zevnitř.

Obrázek: Znakem nemocné budovy jsou okna orosená zevnitř.

Pokud člověk takovou budovu opustí, příznaky zmizí. Po návratu se ale opět dostaví. Syndromem nemocných budov mohou trpět i rodinné či bytové domy. Důvodem může být například neodborné zateplení a výměna oken, kdy v domě dojde k potlačení přirozené cirkulace vzduchu. Dům se začne potit, není v něm dostatek čerstvého vzduchu a stává se pro člověka nebezpečným.

 

 

Co syndrom nemocných budov způsobuje?

Na nekvalitní vnitřní prostředí, které negativně ovlivňuje lidské zdraví, má vliv hned několik faktorů.

 • Vlhkost – ke vzniku vlhkosti a následné plísni dochází kvůli nekvalitní stavební technologii, která se používá nejen u novostaveb, ale také při rekonstrukcích.
 • Chemické znečištění – kvůli špatně umístěným otvorům pro větrání mohou do interiéru pronikat škodlivé látky zvenku, mezi které patří výfukové plyny, ale také radon, formaldehyd, azbest, prach atd. Chemické nečistoty se mohou do místnosti uvolňovat také z lepidel, čalounění, koberců nebo ze zplodin sporáků.
 • Biologické znečištění – spadají sem pyly, bakterie, viry, houby a plísně, které se tvoří ve znečištěných vodách nedostatečně udržovaných zvlhčovačů vzduchu nebo odvodňovacího potrubí, ale také v kobercích či izolaci.
 • Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti – kvůli izolaci, která má za úkol snížit energetickou náročnost budovy se do prostorů nedostává dostatečné množství čerstvého vzduchu.

 

 

Jaká existují preventivní opatření?

Pokud chcete předejít vzniku syndromu nemocné budovy, můžete se řídit následujícími radami:

 • pravidelně větrejte, případně si pořiďte přístroje, které pomohou se špatnou cirkulací vzduchu v místnosti (větráky, rekuperace),
 • správně provozujte a pečuje o HVAC neboli systém pro vytápění, větrání a klimatizaci,
 • odstraňte zdroje znečišťujících látek (místo koberce položte tvrdou podlahu, používejte nátěry se zdravotní certifikací atd.),
 • nechte do prostoru vnikat přirozené světlo,
 • vysávejte vysavačem s HEPA filtrem,
 • v místnostech nekuřte,
 • do místností bez oken, například koupelny, dejte květiny, které čistí vzduch.

Nepodceňujte kvalitu prostředí, ve kterém trávíte většinu času. Dbejte na čistotu, ale také dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

 

 

 

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.