Výkup nemovitostí má háček, prozradíme vám, o kolik peněz přijdete

20.12.2021
Petr Broža
6 minut čtení
Výkup nemovitostí má háček, prozradíme vám, o kolik peněz přijdete

Určitě jste už zaznamenali výkup nemovitostí. Scénář je vždy stejný – ozve se vám realitní makléř nebo kdokoli jiný s tím, že by rád vykoupil vaši nemovitost, a rovnou vám dá peníze. Nemusíte čekat na žádné financování nemovitosti hypotékou, kterou si druhá strana vyřizuje a většinou tak může prodej protáhnout až o 2 měsíce. Své peníze máte sice hned, ale opravdu na tom vyděláte? Právě na to se podíváme.

 

Co je to výkup nemovitostí?

Výkup nemovitostí označuje službu, kterou nabízí mnoho spekulantů, investorů nebo i realitních kanceláří. Svou nemovitost můžete prodat za předem dohodnutou částku, rychle a bez starostí, bez hledání kupce. Výhodou je, že peníze dostanete už do 2 dnů, ale reálně nemovitost prodáte až o 30 % pod tržní cenou. Nejčastěji se k takovému výkupu lidé uchylují v případě exekucí, věcných břemen, nebo když vlastní jen část podílu nemovitosti.

 

Výhody výkupu nemovitostí

Všichni, kteří odkup nemovitostí nabízí, argumentují především tím, že získáte rychle peníze, které budete mít ihned na účtu, někdy je dokonce dostanete i hotově. Výhoda rychlých peněz je ovšem jediným benefitem, který můžete díky výkupu nemovitosti získat. Naopak mnohem víc proděláte, než právě získáte. Často může jít doslova o statisíce.

 

Nevýhody rychlého výkupu nemovitostí

Hlavní nevýhodou výkupu nemovitostí je fakt, že za nemovitost dostanete až o 30 % méně. To může na celkové sumě dělat nezanedbatelnou částku. Různé společnosti a makléři, případně investoři, sice slibují férové jednání a úhradu tržní ceny v plné výši, ale není to pravidlem. Zapamatujte si, že renomované realitní kanceláře nemovitosti nevykupují, ale naopak vám je pomohou prodat za co nejvyšší tržní cenu. Například formou elektronické aukce můžete vydělat až o desítky procent více než je tržní cena.

 

O kolik dostanete méně při výkupu nemovitosti?

Podívejme se na reálný případ výkupu nemovitosti. Například v Brně – Zábrdovicích se prodával byt 2+kk za tržní cenu 4 750 000 Kč. Při odkupu nemovitosti za hotové, jak občas říkají investoři nebo spekulanti, kteří takto byty vykupují, nabídli částku 4 000 000 Kč. Tedy o více než 15 % méně, než byla tržní cena. Přitom například v elektronické aukci by se dal takový byt prodat klidně i za 5 000 000 Kč a více.

 

Přečtěte si, jak prodat nemovitost v elektronické aukci za maximální tržní cenu. Není to vůbec složité, pomůžeme vám.


Pokud si prodejce nemovitosti počká a nechá prodej na renomované realitní kanceláři, která za sebou má výsledky, může reálně dostat v tomto případě až o 1 milion korun navíc. Přitom prodej v Brně a dalších velkých městech (stejně jako i v těch menších) je většinou otázkou několika málo týdnů. Výkup nemovitosti za hotové tak prakticky nedává smysl v žádném případě.

výkup nemovitosti

Výkup nemovitostí s různými překážkami

Na druhou stranu je ale pravdou, že někdy může být prodej nemovitosti problematický. Právě v těchto případech bývá odkup nemovitosti možností, jak nemovitost, případně její podíl, prodat bez starostí. Na druhou stranu ale ještě více pod cenou než v případě běžného prodeje, který nemá žádné vady a rizika.

 

Výkup podílu nemovitosti

Odprodat se samozřejmě dá i podíl nemovitosti a je mnoho spekulantů, kteří ho rádi odkoupí. Výhodnější ale je, domluvit se na odprodeji s dalšími spoluvlastníky nemovitosti a podíl prodat přímo jim. Jednak ho pravděpodobně prodáte za lepší cenu, a navíc zamezíte nekalým praktikám při nakládání s nemovitostí.

 

Výkup nemovitosti v exekuci

Výkup nemovitosti v exekuci se nejčastěji používá, pokud byla na nemovitost uvalena exekuce, protože se majitelé nebo spolumajitelé dostali do dluhů, které nezvládli řádně splácet. Společnosti, které se zabývají výkupem nemovitostí v exekuci, vaši nemovitost odkoupí, zpravidla ale získáte jen 75–80 % z její tržní hodnoty a někdy dokonce ještě méně, okolo 65 %. Většinou vám časem nabídnou odkup nemovitosti zpět, ale za mnohem vyšší částku, případně podíl odprodají dále.

 

Výkup nemovitosti za hotové

Za nemovitost se platí i hotově. Myslí se tím především fakt, že částku dostanete ihned, většinou ale na účet. Nejčastěji různé společnosti uvádějí, že finanční prostředky dostanete už do 48 hodin od podpisu smlouvy a často můžete předem počítat s malou zálohou, nejčastěji do 200 000 Kč. Při výkupu za hotové, dostanete opět o něco méně, než je tržní cena nemovitosti. Nejčastěji je to okolo 85 až 90 %.

 

Výkup nemovitosti s nájmem

Další z možností, jak můžete vlastnictví nemovitosti (nebo jejího podílu odprodat), je výkup nemovitosti s nájmem. Funguje tak, že pokud potřebujete rychle finance, odprodáte nemovitost, ale můžete v ní stále bydlet, jen budete platit nájem novému vlastníkovi. Do budoucna máte možnost kdykoli nemovitost odkoupit zpět. Ovšem pozor, nájem je obvykle vyšší než tržní v dané oblasti a zpětný odkup nemovitosti vás vyjde mnohem dráž, než kolik jste za ni dostali.

výkup nemovitosti

Výkup nemovitosti s věcným břemenem

Věcné břemeno bývá problém, protože zpravidla vlastníka nemovitosti k něčemu zavazuje, případně mu nařizuje něco trpět nebo ho jinak omezuje. Problematika věcných břemen a prodeje nemovitostí s nimi je velmi komplikovaná, věcná břemena dokážou srazit cenu opravdu velmi nízko. Tak jako v jiných případech, se prodej nemovitosti s věcným břemenem příliš nevyplácí.

 

Neprodělejte zbytečně na prodeji nemovitosti

Pokud se rozhodnete svou nemovitost prodat, nenechte se zbytečně nalákat na rychlé peníze. Kontaktujte naše odborníky z renomované realitní kanceláře REAL SPEKTRUM, která má za sebou více než 30 let praxe a stovky spokojených klientů. Projdeme s vámi možnosti prodeje nemovitosti a celý proces zajistíme – včetně přípravy smluv a administrativních záležitostí. Prodejte svou nemovitost za nejvyšší možnou cenu – zpravidla s námi získáte o 10–20 % více.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.