Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

15.6.2023
Petr Broža
4 minuty čtení
Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcíLevné hypotéky zvyšují ceny bytů a rodinných domů!


Není žádnou novinkou, že hypoteční sazby jsou nyní na absolutních minimech. Pravdou je, že díky nízkým úrokovým sazbám stoupá poptávka po koupi bytu a domu a to má za následek stoupající křivku cen u těchto nemovitostí. I přes tuto skutečnost je koupě nemovitosti stále výhodná. Nárůst cen je z velké části kupujícím kompenzován nízkými náklady na pořízení hypotéky a také nižšími měsíčními splátkami. Majitelům také hraje do karet, že jen málokdo dokáže dnes financovat koupi bytu nebo domu pouze z vlastních finančních zdrojů. Sečteno a podtrženo – teď je nejlepší čas na prodej nemovitostí.
 

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcíNové úrokové sazby již na podzim?

Takto nízko, jako jsou nyní, mohou úrokové sazby zůstat ještě dlouho, nikoliv však navždy. Prvním předpokladem pro úpravu nejen výše úrokových sazeb, ale i nastavení nových podmínek pro získání hypotečního úvěru, je bezesporu změna v daňových povinnostech spojených s nabytím nemovitostí. Poslanecká sněmovna totiž 1.6.2016 schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitostí věcí. Pokud tuto novelu schválí Senát a podepíše ji prezident, přejde povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího nově na nabyvatele, při prodeji tedy na kupujícího. K této změně dojde tři měsíce poté, co novela vyjde ve Sbírce zákonu, což ukazuje na podzim letošního roku.
 

 

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcíJaký dopad bude mít tato změna na ceny nemovitostí? 

Zákonodárci si myslí, že jakmile nebude mít strana prodávající povinnost platit daň z nabytí, sníží cenu nemovitostí o celá 4%. Tento krok se nedá očekávat. Daleko více pravděpodobné je, že prodávající bude chtít utržit z prodeje nemovitosti o zmiňované 4% více, než tomu bylo doposud. Otázkou je, jak se k této změně postaví banky. Budou kupujícím půjčovat finanční prostředky i na pokrytí daně z nabytí nemovitých věcí? ČNB již nyní sdělila, že banky budou od 1.10.2016 smět půjčovat hypotéky jen do výše 95 % hodnoty nemovitosti a to jen do deseti procent ze svých nových obchodů. Od dubna 2017 pak budou hypotéky dostupné jen do výše 90%. V praxi to bude znamenat, že kupující bude muset mít připravené vlastní finanční zdroje pro platbu daně, tj. min. o 4% více, než nyní. To může být velký problém zejména pro kupující, kteří nyní čerpají hypoteční úvěr ve výši více než 90 % z hodnoty nemovitosti. Dá se tedy očekávat, že se poptávka po bytech a rodinných domech sníží a tím dojde i ke snížení aktuálně vysokých cen nemovitostí k bydlení.
 

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcíJaká je rada na závěr? 

Pokud vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační objekt a zvažujete jeho prodej, nevyčkávejte. Nyní z prodeje své nemovitosti utržíte nejvyšší možnou cenu a vyhnete se zmatkům se zaváděním novinek v daňových povinnostech. Navíc kupující nyní získají hypoteční úvěr až do výše 100% z hodnoty nemovitosti, což se po zavedení změny nedá očekávat. Cenu, za kterou teď můžete prodat svůj byt nebo dům, Vám zdarma stanoví náš specialista na nábor nemovitostí k bydlení. Po dobu letních prázdnin od nás také dostanete zdarma PENB a úschovu kupní ceny u předního brněnského advokáta.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.