Historie brněnského průmyslu. Jakým firmám se v Brně nejvíce dařilo?

23.4.2024
Mgr. Tomáš Kokna
5 minut čtení
Historie brněnského průmyslu. Jakým firmám se v Brně nejvíce dařilo?

Minulost a současnost někdejších úspěšných brněnských firem nám nabízí zajímavé srovnání. Mnohé z nich už dávno pokryl prach času, jiné ale najdeme fungovat i dnes.

Brněnský Manchester

Je to už dávno, co se Brnu – díky jeho produkci – přezdívalo moravský Manchester. Zasadil se o to v polovině 18. století například Johann Leopold, který svého času zaměstnával téměř 1000 dělníků na 130 tkalcovských stavech. Po jeho krachu se z Köffillerovy továrny stala továrna Schmalova. A to v Lidické ulici v místě dnešního hotelu Passage (dříve hotel Slovan).

Offermannova továrna s přadláckými dílnami, barvírnou a valchou stála pro změnu pod hlavním vlakovým nádražím v místě dnešního OD Tesco. Ten čeká letos demolice. Vyroste zde komplex tvořený budovami a centrálním náměstím.

Zapomenout nelze ani Adolfa Löwa, který patřil k první generaci židovských podnikatelů v Brně. Tkalcovský tovaryš se rozhodl podnikat ve 40. letech 19. století. Se svým švagrem založil společnost Löw&Schmal v ulici Cejl. Věnovali se výrobě jemných látek. Jako první v Brně uvedli sortiment se speciální kombinací vlny a bavlny, kterou vyváželi i do Orientu. Jejich brněnská továrna v Zábrdovické ulici potom vznikla v roce 1890 a dnes slouží ke komerčním pronájmům

Bratři Strakoschové založili firmu v Křenové ulici. Měli tam tkalcovnu, barevnu, úpravu i vlastní prádelnou. Mnozí si jejich objekt pamatují už jako znárodněnou Mosilanu. Po roce 1989 byl podnik rozdělen na pět subjektů. Název Nová Mosilana, a.s. nese část, jež podniká v Černovicích. Jde o našeho největšího výrobce vlněných tkanin.

Historie Vlněny v Trnité ulici sahá až do roku 1849, kdy se zde vyráběly látky. Rozsáhlý tovární areál svému účelu sloužil až do roku 2008, poté začal pustnout. Většina budov byla následně zbořena. Po demolici zde vznikl velký kancelářský komplex.

Nápis Vlněna 

Strojírenství

V roce 1864 zakoupil objekt se zahradou v Trnité ulici podnikatel Friedrich Wannieck. Z vybudované továrny začal brzy dodávat firmám difuzéry na získání cukru z řepy. Po druhé světové válce využívaly rozsáhlý objekt Zbrojovka i Zetor. Z Vaňkovky je dnes nákupní centrum.

Historie První brněnské strojírny se píše od roku 1814, kdy Johann Reif v bývalém zámku ve Šlapanicích u Brna vyměnil textilní výrobu (v té době už v krizi) za strojírenskou. Dnes v brněnské Olomoucké ulici vyvíjí a vyrábí kupříkladu turbínové motory a jiné letecké doplňky. 

V roce 1886 uvedli bratři Exové do provozu slévárnu v ulici Plotní. Zaměřena byla především na výrobu odlitků ze šedé a temperované litiny. Po znárodnění se název změnil na Juranovy závody se zaměřením na komponenty pro zbrojařský průmysl. Slévárna UXA se dnes soustředí na výrobu sériových odlitků.

Jen o tři roky později (1889) si bratranci Ledererovi založili v Králově Poli strojírenský podnik Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges. Specializoval se na výrobu železničních vagónů a parních kotlů. Později byl sortiment rozšířen o tramvaje, chladící stroje, parní čerpadla či mohutné jeřáby. Pod názvem KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. jsou dnes v původním areálu těžištěm výroby aparáty pro chemický a petrochemický průmysl a také i nadále jeřáby.

Královopolská Brno

V roce 1861 vznikla firma Šmeral Brno coby slévárna. Později na místě v Křenové ulici byly zbudovány prostory i pro ocelárnu. Ve Šmeralkách byla vyrobena první Kaplanova turbína. Vyvíjeny zde byly i těžké lisy. Dnešním výrobním programem společnosti Šmeral Brno, a.s. je především výroba tvářecí techniky. 

A pak tady máme židenickou Zbrojovku Brno. Založena byla v roce 1918 ještě pod názvem Československé závody na výrobu zbraní. Pamětníkům se vybaví nejen zdejší výroba zbraní a automobilů, ale přišel tady na svět i první prototyp traktoru Zetor. Později se ve Zbrojovce vyráběla i komunikační a výpočetní technika. V roce 2008 byly zdevastované prostory Zbrojovky vydraženy. V současné době zde vzniká moderní čtvrť s bytovými domy a kancelářemi.

Zetor vznikl v roce 1946 ve zmiňované Zbrojovce. Ačkoliv později vybudovaná fabrika v Líšni drží dodnes několik nej, jeho největší legendou byl slavný traktor Crystal. Na trh byl uvedený v roce 1968. Společnost prošla několika krizemi, které však ustála. Traktory tak vyrábí dodnes.

Chemie a pivo

Lachema (vznikla v roce 1953) v Řečkovicích se zapsala mezi významné farmaceutické firmy. Po privatizaci se jejím majitelem stal Chemapol Group. Ten se však dostal časem do hluboké vnitřní krize a společnost prodal. Areál dnes obývá německá Erba Lachema, která se zabývá výrobou a prodejem produktů pro analýzu moči, klinickou chemií a identifikaci bakterií.

V roce 1872 se začalo v Brně vařit pivo. Od samého začátku se mu říkalo starobrněnské. O rok později požádali společníci Mandl a Hayek soud o jejich zapsání mezi pivovarnické firmy. A na Mendelově náměstí se pivo vaří dodnes. I když je už jeho majitelem nadnárodní koncern HEINEKEN.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.