Investor Petr Vaverka: Pasohlávky nabízí nesrovnatelné spojení přírody, historie a vinařství

10.4.2024
Petr Broža
6 minut čtení
Investor Petr Vaverka: Pasohlávky nabízí nesrovnatelné spojení přírody, historie a vinařství

V srdci moravské vinařské oblasti Pálava vyrostl bytový komplex Pod Římským vrchem, který spojuje úchvatnou přírodu, historii i společenské vyžití. Všechny byty jsou už zkolaudované a připravené k nastěhování. Vyzpovídali jsme hlavního strůjce tohoto projektu Petra Vaverku.

Petře, jste vinař?

Ačkoli nejsem profesionální vinař, láska k vínům je u mě velká. Není to pro mne jen doplněk k jídlu, ale je to často impuls proč podnikám cesty za vinařskými zážitky, ať už v České republice nebo v zahraničí. Mými oblíbeným odrůdami jsou Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský  a Sauvignon, což jsou odrůdy, které právě na Pálavě dosahují mimořádné kvality díky jedinečnému mikroklimatu a vápenitým půdám. 

Zjišťoval jste, kolik nových majitelů bytů sem šlo právě za vínem a relaxací?

Přestože jsme neprováděli přesný průzkum důvodů nákupu u našich klientů, z našich rozhovorů a zpětné vazby je zřejmé, že kombinace výjimečného vinařského prostředí a příležitostí pro relaxaci v malebné krajině Pálavy je pro mnohé z nich klíčovým faktorem. Prostředí Pasohlávek, s jeho blízkostí k novomlýnským nádržím a Pavlovským vrchům, je ideálním místem pro ty, kteří hledají únik od městského ruchu a chtějí si užívat klid a krásu jižní Moravy.

Co je podle vás největším lákadlem Pasohlávek?

Největším lákadlem Pasohlávek je bezesporu jejich unikátní poloha v srdci chráněné krajinné oblasti Pálava, která nabízí nesrovnatelné spojení přírody, historie a vinařství. Tato oblast je známá svou překrásnou přírodní scenérií, bohatstvím kulturního dědictví a vynikajícími víny, což vytváří perfektní podmínky jak pro odpočinek, tak pro aktivní vyžití.

Byl tohle ten hlavní důvod, proč jste se rozhodl postavit projekt právě v Pasohlávkách?

Ano, hlavním důvodem pro výběr lokality Pasohlávky pro náš projekt "Pod Římským vrchem" byla právě jedinečná kombinace přírodní krásy, klidu a vysoké kvality života, kterou tato oblast nabízí. Cítili jsme, že Pasohlávky poskytují ideální zázemí pro rodiny i jednotlivce hledající harmonické bydlení blízko přírody, avšak s dobrou občanskou vybaveností a výbornou dostupností do okolních měst.

BPŘV

Jak se podle vás bude rozvíjet okolí Pasohlávek, potažmo celé Pálavy?

Očekáváme, že oblast Pasohlávek a celé Pálavy bude nadále prospívat a rozvíjet se jako atraktivní destinace pro bydlení, turistiku a vinařství. Významným impulsem pro tento rozvoj je zahájení výstavby krajského Sanatoria Pálava, projekt s celkovou investicí 750 milionů korun, které nabídne 220 lůžek a zaměstná přibližně 200 osob. Toto zdravotnické zařízení v bezprostřední blízkosti našeho projektu "Pod Římským vrchem" je jasným důkazem rostoucí atraktivity a potenciálu oblasti. Skutečností rovněž je, že společnost RiseSun, čínský investor, pokračuje ve své snaze vybudovat rozsáhlý lázeňský areál v Pasohlávkách. Společnost již požádala o stavební povolení a v realizaci projektu má podporu vedení obce.

Dovolím si tvrdit, že tento projekt se zrealizuje ať již  ze strany společnosti RiseSun nebo jej převezme jiný tuzemský či zahraniční investor. Tento nový lázeňský areál přinese nové možnosti pro relaxaci a zdraví, ale také významně podpoří místní ekonomiku a turismus, přičemž nabídne další pracovní příležitosti pro obyvatele regionu.

Je něco, v čem projekt Pod Římským vrchem vyniká nad ostatními?

Bytový komplex Pod Římským vrchem v Pasohlávkách, navržený architektem Pavlem Jurou, je stavba s unikátním urbanistickým řešením, kde jednotlivé bytové domy mají měřítko rodinného domu. Celý areál má svou identitu založenou na příbuznosti, nikoli na mechanickém opakování typového domu, přičemž ani jeden dům neobsahuje dva stejné byty. 

Koncept bytového komplexu je ekologický a má za cíl minimalizovat dopad na životní prostředí a zároveň poskytovat obyvatelům zdravé a energeticky účinné bydlení. Hlavními prvky tohoto konceptu jsou zasakování dešťové vody na pozemku stavby, LED veřejné osvětlení z obnovitelných zdrojů a TČ jako zdroj tepla pro TUV a vytápění i chlazení .

Projekt se rovněž účastní soutěže Stavba JMK, jejíž výsledky budou vyhlášeny právě v tomto měsíci.

Jako „perličku“ bych ještě uvedl projekt kavárny/vinárny jako součást bytového domu přímo u cyklostezky kde aktuálně hledáme atraktivního partnera. 

Byty Pod Římským Vrchem

Potýkali jste se v průběhu výstavby s nějakým neplánovaným zádrhelem? Případně měnili jste něco oproti původnímu plánu?

Ve skutečnosti se během výstavby nevyskytl žádný zádrhel přímo související s výstavbou jako takovou. Hlavním problémem, se kterým jsme se potýkali, byla neočekávaná ruská invaze na Ukrajinu. Tento událost způsobila, že vše v stavebnictví se zastavilo – nedostatek materiálů, nejistota dodávek a ceny, které se z dne na den měnily. Navíc chyběla nezbytná pomocná pracovní síla, která je pro dnešní stavby klíčová.

Naštěstí jsme měli štěstí na výběr generálního dodavatele, který dokázal zvládnout i tyto náročné okolnosti, udržel domluvené ceny navzdory značnému zdražení materiálů a společně jsme našli řešení i pro termínové plány. K tomu všemu došlo k prudkému propadu na trhu s nemovitostmi a k růstu úrokových sazeb, což zastavilo prodej. I s těmito výzvami jsme se dokázali vyrovnat díky spolupráci s financující bankou a trhu nabídnout již plně dokončenou stavbu. 

Majitelům apartmánů nabízíte možnost zhodnocení v podobě room managementu. Jak si takovou službu představit?

Tato služba je navržena tak, aby z investice do bytů v našem bytovém komplexu vytěžila pro naše klienty maximum, a to poskytnutím kompletního řešení správy nemovitosti, která minimalizuje  úsilí investora a maximalizuje jeho výnosy. Investorům přináší „room management“ tři klíčové výhody – pasivní příjem, snížení starostí s hledáním nájemníků či správou nemovitostí a optimalizaci výnosů generováním maximálního možného příjmu.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.