Dotace na rekonstrukci nemovitosti

30.9.2019
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Dotace na rekonstrukci nemovitosti

Ve spolupráci s naším partnerem společností RENARDS dotační, s.r.o. informujeme o aktuálních dotačních programech.

První varianta nabízí až 50% dotaci na veškerá energeticko-úsporná opatření zahrnující kromě zateplení pláště budovy i výměnu otvorových výplní, rekonstrukci rozvodů, výměnu osvětlení či instalaci zdrojů obnovitelné energie. Výhodou této varianty je fakt, že žadatel nemusí být majitel budovy, ale může získat podporu i v roli nájemce. Stejně tak, zrekonstruované budovy může žadatel pronajímat. Takto lze financovat modernizaci nemovitostí určených nejen pro zpracovatelský průmysl, ale také pro ubytování, velkoobchod a maloobchod, dopravu, skladování apod. Žadatelem může být podnik bez ohledu na jeho velikost.

Úspory energií

Kolik: 30 – 50 %

Na co: zateplení pláště, výměna oken, rekonstrukce rozvodů, výměna osvětlení, OZE apod.

Kde: Celá ČR mimo Prahu

Kdy: 16. 9. 2019 – 30. 4. 2020

 

Druhou možností je výzva podporující kompletní rekonstrukci objektů, které budou následně sloužit zejména pro zpracovatelský průmysl. Výhodou této výzvy je skutečnost, že dotace je určena nejenom na energeticko-úsporná opatření, ale skutečně na kompletní rekonstrukci, respektive demolici původního objektu a výstavbu nového. Nevýhodou je skutečnost, že žadatel musí být majitelem dané budovy a ta se navíc musí nacházet na území kraje Moravskoslezského, Ústeckého nebo Karlovarského. Žádat mohou pouze podniky do 250 zaměstnanců.

Kolik: 35 – 45 %

Na co: celková rekonstrukce objektu pro podnikání

Kde: Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Kdy: 16. 10. 2019 – 16. 3. 2020

 

 

Poslední aktuální variantou je možnost získat dotaci opět na kompletní rekonstrukci objektu, nyní však s cílem vybudovat objekt sloužící pro ubytování či stravování. Hotely, penziony a restaurace však mohou vzniknout pouze na půdorysu aktuální technicky zchátralé budovy, která je současně na katastru jedné z 57 níže vyjmenovaných (zejména horských) obcí. Žádat mohou opět pouze podniky do 250 zaměstnanců.

Kolik: 35 – 45 %

Na co: celková rekonstrukce objektu pro potřeby stravování nebo ubytování

Kde: 57 vybraných obcí ČR*

Kdy: 16. 9. 2019 – 31. 3. 2020

 

 

* 57 vybraných obcí:

 Adršpach

 Josefův Důl

 Pec pod Sněžkou

 Bartošovice v Orlických horách

 Karlova Studánka

 Pohorská Ves

 Bedřichov

 Karolinka

 Prostřední Bečva

 Benecko

 Kořenov

 Přední Výtoň

 Čeladná

 Košařiska

 Rožmberk nad Vltavou

 Černá v Pošumaví

 Kvilda

 Sedloňov

 Dolní Bečva

 Lenora

 Srní

 Dolní Dvůr

 Lipno nad Vltavou

 Staré Město

 Dolní Morava

 Lipová-lázně

 Staré Město pod Landštejnem

 Frymburk

 Loučná nad Desnou

 Stožec

 Holčovice

 Loučovice

 Stříbrná

 Horní Bečva

 Machov

 Suchý Důl

 Horní Lomná

 Malá Morava

 Šindelová

 Horní Maršov

 Malenovice

 Špindlerův Mlýn

 Horní Planá

 Modrava

 Teplice nad Metují

 Horní Vltavice

 Morávka

 Vavřinec

 Hřensko

 Nová Pec

 Vítkovice

 Jetřichovice

 Nový Hrozenkov

 Vyšší Brod

 Jindřichov

 Ostravice

 Železná Ruda

 

Příklad dobré praxe: přestavba kasáren na výrobní areál, Hranice. Rozpočet akce 22 mil. Kč, získaná dotace 10 mil. Kč.

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.