Informace o situaci na realitním trhu

Pravidelná schůzka členů Asociace znalců a odhadců České republiky

Zástupci naší společnosti byli pozváni na pravidelnou schůzku členů Asociace znalců a odhadců České republiky – profesní obor Brno-město, Brno-venkov, Vyškov a Blansko. Setkání se konalo na Krajském soudě v Brně a naši kolegové zde účastníky informovali o situaci na realitním trhu za poslední 2 roky v jednotlivých segmentech.

Obchodní ředitel rezidenčního oddělení Petr Broža na úvod osvětlil aktuální stav na trhu s nemovitostmi k bydlení. Uvedl, že poptávka po tzv. menších „startovních“ bytech se drží stále na vysoké úrovni, přičemž stav nemovitosti nerozhoduje. Je to zapříčiněno především nárůstem zájmu o uložení volného kapitálu a stále se zvyšujícím procentem klientů, kteří s ohledem na nízké sazby hypoték kupují tento druh bytů na investici i s využitím hypotečního úvěru. Zmínil také, že makléři společnosti REAL SPEKTRUM jsou připraven zajistit i následný pronájem těchto nemovitostí. 


Novým trendem se stává zájem rodin o bydlení ve stabilizovaných územích s panelovými byty. Klienti vědí, že je zde zajištěná kompletní infrastruktura vč. školek a škol pro děti a proto neváhají kupovat panelové byty i v původním stavu a investovat do celkové rekonstrukce. Je to pro ně výhodnější než pořízení cihlových bytů, které jsou dražší a nemají vždy takové zázemí jako původní zástavby. Vzhledem k faktu, že hypoteční úvěry jsou stále více dostupnější není až takový rozdíl, zda si pořizují byty v osobním vlastnictví či družstevním.


K oblasti poptávek pro rodinných domech v Brně a blízkém okolí uvedl, že se dlouhodobě nic zásadního nezmění a že jsou stále nejvíce preferované domy v rozmezí 4-6 mil. Kč, které jsou připraveny pro bydlení jedné rodiny. Zvyšuje se poptávka po menších rodinných domech do 3,5 mil. Kč v lokalitě Brno – venkov, které mají dobrou vybavenost obce a dostupnost autem a IDS do Brna. Není již pravdou, že klienti preferují pouze lokality na sever od Brna. Čím dál častěji klienti naopak požadují domy směrem na jih, východ i západ od Brna.

 

Následně obchodní ředitel Mgr.Tomáš Kokna z oddělení zaměřeného pro potřeby podnikatelů a investorů představil naši specializaci na jednotlivé typy nemovitostí a seznámil odhadce a znalce s problematikou pronájmu kancelářských ploch, kde jednoznačně převyšuje nabídka nad poptávkou. Uvedl výhody, které jsou dnes poskytované poptávajícímu klientovi a zdůraznil, že pokud je dnes někdo ve svých kancelářích nespokojený, je ideální doba na řešení této situace.
I o pronájem obchodních prostor je stále zájem a to především v lokalitě tzv. Zlatého kříže, širšího středu města a na frekventovaných ulicích. Ostatní prostory se hůře pronajímají a je zapotřebí slevit z požadavků na cenu.


Dalším tématem byla stále vyhledávaná investice do nájemních domů a dlouhodobě zapronajímané objekty. "U nájemních domů stouply ceny od roku 2002 o více než 100%, zato v letech 2012 – 2014 jsme zaznamenali stagnaci ceny. To zapříčinilo, že návratnost investice do nájemního domu, samozřejmě s přihlédnutím k technickému stavu a lokalitě, je nyní okolo 20ti let", uvedl Mgr. Kokna.

Jedním z posledních témat byl pronájem skladů a výrobních objektů, které obchodní ředitel rozdělil do 3 základních kategorií:
„A“ haly – staví se většinou na míru zájemcům, developer si počká na konkrétní poptávku, kterou následně zrealizuje. Největší hráčem na trhu je společnost CTP
„B“ haly – zde evidujeme nejširší poptávku, prostory sice nemají klady jako „A“ haly, ale dispozičně vyhovují dnešním potřebám zájemců
„C“ haly – jedná se o prostory v bývalých velkých areálech, které se těžce nabízejí a to především z důvodu špatného technického stavu a již nevyhovujícím dispozicím

 

Na závěr následoval blok otázek mezi kterými např. zaznělo:


Kam až se bude šplhat cena za 1 m2 u novostaveb bytů? Nyní se pohybují i okolo 50 000 Kč/m2 a stále to není strop..?
Petr Broža odpověděl, že cena je opravdu vysoká, ale poptávka po tomto typu bydlení přesto stále je. V některých případech se ceny šplhají i na 80 000 Kč/m2 u malometrážních bytů, standardní cena se pohybuje v rozmezí 40 000 – 60 000 Kč/m2. Jako příklad uvedl výstavbu na ul. Vídeňská, která je realizovaná firmou Komfort.

Kolik procent nemovitostí k bydlení klienti kupují za „hotové“?
Z 10 bytů nebo rodinných domů bývá cca 8-9 nemovitostí prodáno prostřednictvím úvěru a to i u bytů k investici, které se tzv. „samy splácí“.

Jaký je rozdíl mezi nabídkovou cenou a finální prodejní cenou u nemovitostí k bydlení?
U bytů a rodinných domů v Brně se většinou jedná o max. 10%, naopak u rodinných domům mimo Brno to může být i 15%.

Jak jednáte s klientem, který má představu o vyšší ceně než trh snese?
Nebojíme se takovéto nemovitosti odmítnout. Pokud se opravdu s majitelem nepotkáme na rozumné prodejní ceně nemovitost do nabídky nepřijmeme. Často se nám stává, že klient za nějaký čas přijde zpět sám. Většinou zjistí, že cenu takříkajíc přestřelil.