Jak postupovat při prodeji nemovitost, když je zatížena úvěrem?

Poměrně často se v realitní společnosti REAL SPEKTRUM, a.s. setkáváme s tím, že se na nemovitostech našich klientů vyskytuje nějaká právní vada, nejčastěji se pak jedná o věcná břemena či zástavní práva. S těmito právními vadami je potřeba se vypořádat tak, aby kupující nabyl nemovitosti bez výše uvedených zatížení. V dnešním příspěvku se budeme věnovat způsobu, jakým je možné vypořádat se se zástavním právem váznoucím na převáděných nemovitostech.

Jak prodat nemovitost zatíženou úvěrem?

Řekneme vám, jak se nejlépe vypořádat se zástavním právem banky

Rozhodli jste se prodat nemovitost, která je zatížená úvěrem a nevíte, jak postupovat? Pro vypořádání zapsaného zástavního práva na nemovitosti (nejčastěji zřízeného k zajištění úvěru poskytnutého za účelem koupě nemovitosti) je nezbytné z kupní ceny uhradit pohledávku banky, aby následně došlo k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. Pohledávku zástavního věřitele je nutné vypořádat takovým způsobem, aby byly chráněny obě smluvní strany, tedy jak prodávající, tak i kupující. Naše zkušená právnička Mgr. Markéta Šenková se vždy stará o to, aby byly v kupních smlouvách uvedené podmínky výplaty kupní ceny z úschovy vč. termínů, do kdy musí být daná pohledávka uhrazena. O vyčíslení aktuální výše pohledávky s příslušenstvím musí před podpisem kupní smlouvy požádat prodávající svého zástavního věřitele – ten prodávajícímu také stanoví termín úhrady zbylé části dluhu, po němž dojde k zániku zástavního práva.

Úhrada pohledávky zástavnímu věřiteli

Právnička realitní společnosti REAL SPEKTRUM, a.s. ve spolupráci s přední brněnskou advokátní kanceláří zajistí podpis kupních smluv a případně i smluv o úschově kupní ceny. Poté dojde ze strany kupujícího k načerpání kupní ceny do zvolené úschovy. Na převod nemovitosti vždy samozřejmě dohlíží realitní specialista, který se také postará o podání kupních smluv na katastrální úřad. Po provedení vkladu vlastnického práva strany kupující k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí dochází k uhrazení pohledávky zástavní věřitele dle předloženého vyčíslení z úschovy. Zástavní věřitel dle předem stanovených podmínek vydá potvrzení o zániku zástavního práva, na základě kterého provede příslušný katastrální úřad výmaz zástavního práva. Zbývající část kupní ceny je s úschovy vyplacena na účet prodávajícího v okamžiku, kde je předložen list vlastnictví, na kterém již nefiguruje zápis zástavního práva.


Díky dlouholetým zkušenostem víme, že při zvolení tohoto způsobu vypořádání zástavního práva dochází k minimalizaci rizik celého převodu, a to zejména v souvislosti s možnými dalšími zatíženími, které by se z důvodů na straně prodávající mohly v průběhu daného obchodního případu na předmětných nemovitostech objevit.

Chcete také poradit, jak se můžete nejlépe vypořádat se zástavním právem při prodeji nemovitosti? Neváhejte kontaktovat naše specialisty.

 

Mgr. Markéta Šenková
právnička
marketa.senkova@realspektrum.cz

Mgr. Markéta Šenková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v červnu 2012. Od července 2012 působí na právním oddělení společnosti REAL SPEKTRUM, a.s. Pravidelně se účastní školení a seminářů týkajících se právních vztahů k nemovitostem.

 

 

 

Chci vědět, jak mám postupovat při prodeji nemovitosti zatížené úvěrem


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.