Aktuální dotace na fotovoltaickou elektrárnu na objekty k podnikání

Firmy, které mají ve svém nebo pronajatém areálu budovy nebo jiné zastřešené objekty a umístí na ně fotovoltaickou elektrárnu, mohou stále využít na jaře vyhlášenou dotační výzvu.

Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva je zaměřena na podporu fotovoltaik s výkonem do 1 MWp. Elektrárna přitom musí být umístěna na budově či na jiném přístřešku, např. zastřešeném parkovišti. Firmy mohou z tohoto programu získat dotaci odpovídající 35 % způsobilých výdajů na fotovoltaická zařízení a 50 % ze způsobilých výdajů na bateriové úložiště.

Podmínky poskytnutí dotace jsou zjednodušeny na minimum

Není nutné realizovat výběrové řízení na dodavatele technologie a není ani stanovena podmínka vlastní spotřeby vyrobené energie – povoleny jsou i přetoky do sítě. K žádosti o dotaci není třeba zpracovávat energetický posudek. Dokumenty ze stavebního úřadu je možné doložit až v průběhu hodnocení žádosti o dotaci, nejpozději do 270 dnů ode dne přidělení dotace.

Získání některých dokumentů chvilku potrvá

Časově nejnáročnějším dokumentem pro podání žádosti je tak smlouva o připojení do distribuční soustavy. Do rychlosti jejího vypořádání se bohužel silně promítá obrovský nárůst zájmu o fotovoltaiku. Často je velmi náročné najít volnou kapacitu na straně projektanta, statika (pro ověření možného zatížení střechy elektrárnou) či samotného dodavatele. Nutné je přitom zdůraznit, že nejpozdějším termínem pro zprovoznění elektrárny je dle dotačních podmínek 30. listopad 2023.

Sběr žádostí do aktuální dotační výzvy měl původně probíhat jen do konce srpna, avšak s ohledem na stávající energetickou situaci ministerstvo prodloužilo termín do 30. listopadu 2022.

Kdo nebude schopen stihnout tento termín, bude mít jistě příležitost využít některou z dalších plánovaných výzev. Jejich podmínky se však mohou lišit.

Článek byl realizován ve spolupráci s RENARDS, a.s.