Nový zákon o realitním zprostředkování

Bude činnost realitních zprostředkovatelů regulována zákonem? 

V pondělí 21.1.2019 vláda schválila návrh zákona o realitním zprostředkování. Dlouho připravovaná právní úprava přináší základní pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů. Stejně jako většina realitních kanceláří i naše společnost tuto úpravu vítá a věříme, že přispěje ke kultivaci realitního trhu.

 

Realitní trh dostane jasná pravidla

Návrh zákona obsahuje ustanovení, která by měla zvýšit důvěru v činnost realitních makléřů a zejména ochránit zájmy jejich klientů. Jedním z takových ustanovení je povinné pojištění realitních zprostředkovatelů pro případ újmy způsobené klientovi činností realitního zprostředkovatele se stanovenou minimální výší pojistného plnění. Návrh zákona rovněž neumožňuje realitním kanceláří provádět úschovu kupní ceny a stanovuje, že tuto může provést pouze banka, notář či advokát. Návrh zákona se rovněž věnuje úpravě smlouvy o realitním zprostředkování, pro kterou vyžaduje písemnou formu.  Smlouva má rovněž stanoveny povinné obsahové náležitosti; v případě, že ve smlouvě nebudou uvedeny, bude smlouva neplatná. Důležitou novinkou je rovněž zakotvení povinnosti realitních zprostředkovatelů předat klientovi při podpisu smlouvy o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu, tedy takzvaný list vlastnictví, k předmětu realitního zprostředkování. V případě, že výpis makléř nepředá, může klient od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Zákon pamatuje i na základní úpravu provize. 

 

Realitní zprostředkovatel bude muset mít potřebnou kvalifikaci

Významnou novinkou je zařazení činnosti realitního zprostředkovatele do vázaných živností, přičemž pro provozování takovéto živnosti je nutné splnění odborné způsobilosti. Tuto odbornou způsobilost musí splňovat jak samotný podnikatel, resp. jím ustanovený odpovědný zástupce, tak také osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávána (těmito předpoklady jsou vzdělání, nebo kombinace vzdělání a praxe, případně dosažení vzdělání v oblasti profesní kvalifikace).

Návrh zákona musí schválit ještě Parlament a podepsat prezident. Zákon by měl být účinný od 1. 1. 2020. Průběh schvalování zákona budeme i nadále sledovat.

 

Mgr. Markéta Šenková, právnička realitní společnosti REAL SPEKTRUM, a.s.


Mgr. Markéta Šenková
právnička

volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: marketa.senkova@realspektrum.cz

Markéta pro Vás připravuje veškeré potřebné smluvní dokumenty přesně na míru. Stará se také o bezpečný a hladký průběh celého realitního obchodu.


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.