Odborná způsobilost realitních makléřů

v rámci Zákona o realitním zprostředkování

Skutečnost, že realitní zprostředkování se stane vázanou živností je známo snad každému, kdo se v naší branži pohybuje. Je však možné, že ne každý ví, co bude živnostenský úřad k vydání nového živnostenského listu na realitní zprostředkování po každém žadateli požadovat. Jedna možnost je prokázat středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a určitý počet let praxe v oboru. Doložit střední či vysokoškolské vzdělání kopiemi vysvědčení či diplomu bude zřejmě bez problémů, u prokazování praxe mohou nastat komplikace; zatím není zcela jasné, jaké doklady dosvědčující odbornou praxi v realitách budou živnostenské úřady považovat za dostatečně průkazné. Je zde také druhá možnost, jak vyhovět požadavku nového zákona a to jediným dokladem (samozřejmě kromě výpisu z rejstříku trestů). Tímto dokladem je osvědčení o odborné způsobilosti.

Toto osvědčení lze získat na základě zkoušky, kterou můžete absolvovat právě u nás v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Toto osvědčení není však z celé řady těch, které může jakákoliv vzdělávací agentura či jiná firma dávat např. účastníkům kurzů či na základě nějaké zkoušky dle vlastních požadavků. Zkouška odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami (zatím platí tento název - nový zákon používá pojmenování realitní zprostředkovatel) je zkouška vykonávaná na základě zákona č. 179/2006 Sb. a zkoušku může pro zájemce pořádat jen subjekt, který splnil požadovaná kritéria a obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj akreditaci.

Tento typ zkoušky pro náš obor je možné uskutečňovat od roku 2016, neboť teprve v prosinci roku 2015 byl obor obchodník s realitami zařazen do tzv. profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy klasifikaci (NSK). Zkouška proto musí svým obsahem i formou odpovídat standardu NSK a skládá se ze tří částí: písemného testu, praktické a ústní zkoušky. Úspěšní absolventi pak dostanou osvědčení se stáním znakem České republiky a podpisem předsedy zkušební komise včetně všech dalších potřebných údajů.

Tyto zkoušky jsou jednak součástí rekvalifikačního kurzu Obchodník s realitami, jednak probíhají zkoušky samostatně pro ty makléře, kteří se cítí dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat i bez kurzu, který absolventy na tuto zkoušku připravuje. Za více než tři roky, kdy tyto zkoušky pořádáme, získalo Osvědčení odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami více než tři sta realitních makléřů a makléřek. Ne všichni při zkoušce uspějí – buď nesplní 70% limit požadovaných správných odpovědí v písemném testu nebo při ústní a praktické zkoušce neprokáží potřebné znalosti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkoušce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, kteří se zúčastnili výše uvedeného kurzu. Každý, kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě možnost po určité době zkoušku opakovat.

Někdo by se však mohl ptát, proč téma zkoušek odborné způsobilosti diskuzi vyvolalo. Myslím, že důvodem může být obava, zda budou všude probíhat podle zadaných kritérií. Dá se toto ještě nějak ošetřit v připravovaném zákoně? Obávám se, že toto zajistit zákonem není možné a že můžeme spoléhat pouze na důslednou kontrolní činnost ministerstva.

Úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti umožní makléřům a makléřkám po nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování nejen splnit podmínku pro získání živnostenského oprávnění na nově definovanou vázanou živnost realitní zprostředkovatel, ale v neposlední řadě je dokladem pro každého zákazníka, že se obrací na kvalifikovaného odborníka.

Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře doporučujeme, aby při jejím výběru bral v úvahu také kritérium odborné způsobilosti doložené příslušným osvědčením.

  • Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS Generální sekretář ARK ČR

 

Přečtěte si další články nebo zjistěte výhody členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Vše na https://www.arkcr.cz/