Trendy, které hýbou světem kancelářských prostor

3.9.2020
Mgr. Tomáš Kokna
4 minuty čtení
Trendy, které hýbou světem kancelářských prostor

Trendy, které hýbou světem kancelářských prostorMódní trendy se netýkají pouze našeho šatníku. Stejně jako se vyvíjí bytový a interiérový design, i kancelářské prostory mají své aktuální trendy. Například?

Všechno pro člověka

Jako s veškerým užitým designem i v případě interiérů kanceláří
se klade maximální důraz na praktičnost a pohodlí, vzhledem k účelu prostor. „Sedavé zaměstnání“ se stává historií v kanceláři,
kde je myšleno i na možnost práce ve stoje. Klasický stůl může mít svou vyšší alternativu v podobě výškově nastavitelného stolu bez židle a občasné střídání pozic zlepší efektivitu práce i zdravotní důsledky takzvaných kancelářských profesí.

Dalším trendem, který se drží už poměrně delší dobu, jsou relaxační zóny a odpočinkové místnosti. Zaměstnanci mohou o přestávkách osvěžit mysl odpočinkem u květinové stěny nebo rozproudit krev stolním tenisem. Šikovný zaměstnanec by měl být především spokojeným zaměstnancem, což se ve výsledku pozitivně promítá i do firemních výsledků. Současné trendy tedy myslí především na jeho pohodlí ve smyslu usnadnění a přizpůsobení práce i prostor zmíněným potřebám.

Minimalismus stále vládne

Čisté a jednoduché linky, světlý design a minimum barev, jednoduchá praktičnost. Minimalismus stále vládne i na území komerčních prostor. Dominantní bílou barvu často doplňuje černá a odstíny šedi. Nejlepší výzdoba? Živé, pokojové květiny. Krom zdravotních benefitů a produkce kyslíku mají na svědomí i pozitivní vliv na lidskou mysl.  Živé rostliny jsou trendem ve výzdobě odpočinkových zón, kde mají formou zelených stěn především relaxační účel.

Nejmodernější společnosti myslí na ekologii

K současným trendům provozu jakýchkoliv prostor, patří zejména udržitelnost a ekologie. Na rozdíl od ostatních, vyjmenovaných designových trendů, na ekologii a udržitelnost je třeba myslet už při výběru nebo výstavbě komerčních prostor. Pečlivý výběr kanceláří se ale vyplatí a promítne se i do snížených výdajů za provoz. Jak vypadá dobrá volba v praxi?

GREEN BUILDING II. v AREALU SLATINA

Skvělou ukázkou ve smyslu úspory, udržitelnosti a ekologie je nově postavená kancelářská budova GREEN BUILDING II. Je to stavba
se dvěma A. První A přináleží ve třídě kancelářských budov, druhé
A odpovídá kategorii energetické náročnosti budovy. Kombinace vyspělých technologií, materiálů a tepelné akumulace vytváří mikroklima srovnatelné s těmi nejlepšími projekty. Jednou z velmi promyšlených částí projektu s pozitivním dopadem na ekologii
i snížení celkových nákladů za provoz, je nádrž na dešťovou vodu
o obsahu 1180 m3. Dešťová voda se využívá například ke splachování
a zalévání.

Chladící trámy a 1000 m3 betonu navíc se stará o vnitřní mikroklima
a stálou teplotu, nezávislou na venkovních výkyvech. Díky tomu je
k vytápění nutné mnohem nižší množství tepelné energie.
Na vyrovnané teplotě se podílí i štíty bez oken, díky kterým stíní fasáda
domu, a dvě vzduchotechnické jednotky, které si snáze poradí v případě, kdy se do jedné strany budovy opírá slunce, zatímco druhá je ve stínu.

Zájemci si zde mohou pronajmout kancelář s výměrou již od 34 m2 bez následných investic, stačí ji dovybavit nábytkem. Díky tomu, že tento projekt je nízkoenergetický, náklady na topení, chlazení a větrání činí pouze 19 Kč/m2/měsíc.

Více informací o pronájmu kanceláře v GREEN BUILDING II. naleznete ZDE.

Přistupujte k trendům komplexně

Současný design a trendy v kancelářských prostorech se rozhodně neodvíjí jen od zvolené barvy tapety. Čím komplexněji k současným trendům přistoupíte, tím lepší dopad to bude mít na prosperitu vaší společnosti. Ať už ve formě spokojenosti a efektivity zaměstnanců nebo celkové úspory na provozu prostor.

A jako bonus? Myslíte i na planetu a můžete se přidat k řadě nejmodernějších firem s etickou filozofií. 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.