Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na konci dubna vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň v současnosti činí 4% z celkové kupní ceny nemovitých věcí a dle zákona ji hradí kupující.  Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň by tak neměli hradit ti, jejichž daň byla splatná od 31. března 2020. To se týká všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. V případě, že tyto osoby již daň uhradily, vznikne jim přeplatek, o jehož vrácení mohou požádat.

Druhá změna se týká zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Další navrhovanou změnou je prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Toto opatření by mělo omezit spekulativní nákupy nemovitostí.

Jak uvedlo ministerstvo financí, zrušení daně bude znamenat snížení příjmů státního rozpočtu zhruba o 13,8 miliardy korun ročně. V letošním roce by to pak mělo být 10,6 miliardy korun. Cílem navrhovaných změn je podpořit realitní trh, který negativně ovlivnila krize způsobená šířením koronaviru, a zlepšit také dostupnost vlastního bydlení. Návrh zákona bude předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, kde bude projednáván ve standardním legislativním procesu.