Zvyšte hodnotu svého nájemního domu. Poradíme Vám jak.

9.8.2017
Jan Ryšavý
4 minuty čtení
Zvyšte hodnotu svého nájemního domu. Poradíme Vám jak.
Váš nájemní dům může mít daleko vyšší prodejní cenu, než si myslíte. Jeho hodnota je ovlivněna stále rostoucími cenami nájmů i současnou developerskou výstavbou. Ta neuspokojuje poptávku po koupi vlastního bydlení a tak někteří z klientů přistoupí i k variantě pronájmu bytů.
 
V Brně je nedostatek investičních nemovitostí

Není žádnou novinkou, že na brněnském realitním trhu není dostatek investičních nemovitostí na prodej a o jejich koupi je stále velký zájem. Jejich ceny v průběhu roku 2016 vzrůstaly nejen kvůli vysoké poptávce a nízkým úrokovým sazbám, ale i z důvodu nedostatku bytů v novostavbách. Tato situace se přenesla na trh se staršími byty a nyní dokonce rostou i ceny nájmů - v některých částech Brna se ceny nájemného zvýšily až o 25 procent. Stoupající trend cen nájmů bytů má přímý vliv na celkovou hodnotu činžovního domu a jeho výnos.

Růst cen pronájmů bytů v Brně

 
Zvyšte roční výnos svého nájemního domu až o 10 %

Pronajímání bytů v činžovním domě Vám přinese zhodnocení kolem pěti procent ročně. Pokud si necháte sestavit analýzu aktuálního stavu s potenciálním výnosem, můžete vydělat daleko více. Náš specialista na investiční nemovitosti pro Vás zdarma připraví analýzu stávajících nájemních vztahů, prověří tipy uzavřených nájemních smluv, zhodnotí rezervy jednotlivých bytů vč. doporučení jejich úprav a stanoví aktuální výši nájemného. Při sestavování této důkladné analýzy vychází z vlastních dlouholetých odborných zkušeností a využívá poměrně rozsáhlé matematické a statistické modelování. Efektivní aktualizace cen nájemného může Váš roční výnos zvýšit až o deset procent, což bude mít pozitivní vliv na celkovou hodnotu Vašeho činžovního domu. Díky správně provedené optimalizaci nájemného tak můžete svůj bytový dům prodat za daleko vyšší cenu.
 
Jak vypadá optimalizace cen nájemného v praxi?

V nedávné době jsme pro našeho klienta připravili analýzu aktuální stavu nájemního domu v k.ú. Veveří s 12 byty. Ten měl na přelomu roku 2015/2016 zisk z nájemného v celkové výši 1 364 760 Kč. Po aktualizaci cen nájemného bude jeho zisk v roce 2017 činit 1 502 232 Kč, což je o 10 procent více. Vyšší roční výnos se samozřejmě promítne i do celkové prodejní ceny, která byla při 20leté návratnosti v roce 2016 celkem 27 300 000 Kč. Aktuální prodejní cena, po provedení optimalizace nájmů, je více než 30 mil. Kč. Díky důkladné analýze vydělá majitel při prodeji svého nájemního domu o 3 mil. Kč více. Bez důkladné analýzy by vydělal podstatně méně.
 
Získejte z prodeje své nemovitosti více

Ceny nájemních domů se drží stále vysoko. V kombinaci s vhodně provedenou optimalizací nájemních vztahů můžete i Vy z prodeje svého domu získat daleko více. Je potřeba počítat s tím, že extrémní růst cen se může brzy zastavit. Vliv na to jistě budou mít nová pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů, která bankám dovolují poskytovat jen 15 % hypoték v pásmu 80-90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Stále častěji se bude stávat, že klienti nesplní podmínky pro získání úvěru, sníží se poptávka po koupi nemovitostí a jejich ceny již nebudou dále růst. Trh s nemovitostmi také ovlivní obnovení předkupního práva podílových spoluvlastníků.
 

S prodejem své nemovitosti nevyčkávejte. Kontaktuje specialistu na investiční nemovitosti. Řekne Vám, za jakou aktuální cenu můžete svůj bytový dům prodat.

 

 

Jan Ryšavý

specialista na prodej nájemních domů
tel.: +420 602 156 824
volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: [email protected]

Každá nemovitost má svého kupce, ale štěstí musíte jít naproti. Prvním důležitým krokem k úspěšnému prodeji je stanovení reálné ceny. V REAL SPEKTRU zajistíme pro Vaši nemovitost ten nejlepší servis.

 

 

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.