Zvyšte hodnotu svého nájemního domu. Poradíme Vám jak.

Váš nájemní dům může mít daleko vyšší prodejní cenu, než si myslíte. Jeho hodnota je ovlivněna stále rostoucími cenami nájmů i současnou developerskou výstavbou. Ta neuspokojuje poptávku po koupi vlastního bydlení a tak někteří z klientů přistoupí i k variantě pronájmu bytů.

V Brně je nedostatek investičních nemovitostí

Není žádnou novinkou, že na brněnském realitním trhu není dostatek investičních nemovitostí na prodej a o jejich koupi je stále velký zájem. Jejich ceny v průběhu roku 2016 vzrůstaly nejen kvůli vysoké poptávce a nízkým úrokovým sazbám, ale i z důvodu nedostatku bytů v novostavbách. Tato situace se přenesla na trh se staršími byty a nyní dokonce rostou i ceny nájmů - v některých částech Brna se ceny nájemného zvýšily až o 25 procent. Stoupající trend cen nájmů bytů má přímý vliv na celkovou hodnotu činžovního domu a jeho výnos.

Růst cen pronájmů bytů v Brně

Zvyšte roční výnos svého nájemního domu až o 10 %

Pronajímání bytů v činžovním domě Vám přinese zhodnocení kolem pěti procent ročně. Pokud si necháte sestavit analýzu aktuálního stavu s potenciálním výnosem, můžete vydělat daleko více. Náš specialista na investiční nemovitosti pro Vás zdarma připraví analýzu stávajících nájemních vztahů, prověří tipy uzavřených nájemních smluv, zhodnotí rezervy jednotlivých bytů vč. doporučení jejich úprav a stanoví aktuální výši nájemného. Při sestavování této důkladné analýzy vychází z vlastních dlouholetých odborných zkušeností a využívá poměrně rozsáhlé matematické a statistické modelování. Efektivní aktualizace cen nájemného může Váš roční výnos zvýšit až o deset procent, což bude mít pozitivní vliv na celkovou hodnotu Vašeho činžovního domu. Díky správně provedené optimalizaci nájemného tak můžete svůj bytový dům prodat za daleko vyšší cenu.

Jak vypadá optimalizace cen nájemného v praxi?

V nedávné době jsme pro našeho klienta připravili analýzu aktuální stavu nájemního domu v k.ú. Veveří s 12 byty. Ten měl na přelomu roku 2015/2016 zisk z nájemného v celkové výši 1 364 760 Kč. Po aktualizaci cen nájemného bude jeho zisk v roce 2017 činit 1 502 232 Kč, což je o 10 procent více. Vyšší roční výnos se samozřejmě promítne i do celkové prodejní ceny, která byla při 20leté návratnosti v roce 2016 celkem 27 300 000 Kč. Aktuální prodejní cena, po provedení optimalizace nájmů, je více než 30 mil. Kč. Díky důkladné analýze vydělá majitel při prodeji svého nájemního domu o 3 mil. Kč více. Bez důkladné analýzy by vydělal podstatně méně.

Získejte z prodeje své nemovitosti více

Ceny nájemních domů se drží stále vysoko. V kombinaci s vhodně provedenou optimalizací nájemních vztahů můžete i Vy z prodeje svého domu získat daleko více. Je potřeba počítat s tím, že extrémní růst cen se může brzy zastavit. Vliv na to jistě budou mít nová pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů, která bankám dovolují poskytovat jen 15 % hypoték v pásmu 80-90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Stále častěji se bude stávat, že klienti nesplní podmínky pro získání úvěru, sníží se poptávka po koupi nemovitostí a jejich ceny již nebudou dále růst. Trh s nemovitostmi také ovlivní obnovení předkupního práva podílových spoluvlastníků.

S prodejem své nemovitosti nevyčkávejte. Kontaktuje specialistu na investiční nemovitosti. Řekne Vám, za jakou aktuální cenu můžete svůj bytový dům prodat.

 

Jan Ryšavý

specialista na prodej nájemních domů
tel.: +420 602 156 824
volejte zdarma: +420 800 800 099
e-mail: jan.rysavy@realspektrum.cz

Každá nemovitost má svého kupce, ale štěstí musíte jít naproti. Prvním důležitým krokem k úspěšnému prodeji je stanovení reálné ceny. V REAL SPEKTRU zajistíme pro Vaši nemovitost ten nejlepší servis.

 

 


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.