Ostrava má potenciál stát se moderním městem s vysokou životní úrovní, říká ředitel KHKMSK Jan Skipala

21.2.2024
Mgr. Tomáš Kokna
8 minut čtení
Ostrava má potenciál stát se moderním městem s vysokou životní úrovní, říká ředitel KHKMSK Jan Skipala

REAL SPEKTRUM se po 32 letech působení na jižní Moravě vydala směrem na sever. Od konce loňského roku jsme rozšířili aktivity v Ostravě. Čerstvě jsme se také stali členy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a při té příležitosti udělali rozhovor s jejím ředitelem Janem Skipalou. Přečtěte si, jak vnímá dnešní podnikání v Ostravě a okolí, v čem vidí nevyužitý potenciál a slabiny, na co by nalákal zahraniční investory a kde vidí Ostravu za 10 let.

Jak vnímáte rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji za posledních 10 let?

Velmi pozitivně. Kraj se dokázal transformovat z uhelného regionu na region se spoustou lékařsky zaměřených firem, automotive ale i firem z oboru IT. Je to dáno několika faktory, jako ty hlavní bych definoval zejména výhodná strategická pozice blízko k Polsku a Slovensku, dále také politická reprezentace, která byla schopna se napříč politickým spektrem domluvit a hledat společná řešení, transformace krajiny v rámci projektu POHO. V neposlední řadě je třeba zmínit podnikavé občany, kteří chtějí něco změnit a nečekají jen s rukama v kapsách.    

Zmínil jste přerod z hornické historie do jiného průmyslu. Jak ta změna vypadá v praxi?

Proces transformace je velmi komplikovaný. V případě našeho regionu se tento proces nedotkl pouze těžby samotné, ale také firem závislých na těžbě - dodavatelské řetězce, hutě, ocelárny atd. Příkladným projektem v rámci transformace těchto doprovodných aktivit v rámci regionu je určitě Dolní oblast Vítkovice, kde se z bývalé fabriky vytvořilo nové kulturní centrum ostravy, kde se mohou scházet lidé, vznikají zde kavárny, kino, muzea atd.

rs-jan-skipala-vitkovice

Je nějaké odvětví, které se do kraje propisuje větší měrou oproti ostatním? Myšleno tak, že by se Ostrava nebo celý kraj postupně stával Mekkou nějakého konkrétního byznysového prostředí.

V době energetické krize teď ve spojení s Ostravou rezonuje téma vodíku. Ostrava má jako první město v České republice vodíkovou plnící stanici a spousta obyvatel ve vodíku vidí reálnější budoucnost než-li v elektrice, zejména z důvodu možnosti distribuce mezi občany. Do budoucna by měl vodík v Ostravě pohánět autobusy ale i např. vlaky. 

Kde jsou naopak slabiny nebo řekněme spíš potenciál pro rozvoj, který se zatím nedaří naplnit?

Tuto otázku bych odpověděl z pozice občana, který se v Ostravě narodil a většinu života zde žije. Dle posledních výzkumů veřejného mínění Ostravě chybí kvalitní galerie, koncertní síň, herničky a dětské koutky. Pod tato fakta nezbývá než se podepsat. Dalším nedostatkem jsou hudební kluby a slušné bary, které bohužel na “populární” Stodolní ulici vymizely. Centrum města je další smutný příběh. Veškerý život z centra se přesunul do obchodních center. Už jen poslední kritika, ať nejsme zbytečně negativní, a to je letecká doprava. Bohužel v tomto oboru jsme zaspali dobu a předběhla nás polská letiště. Na druhou stranu se není čemu divit, Poláci jsou mnohonásobně větší a jejich kupní síla je obrovská.

Když jste nakousl letiště, tak tomu se přece loni povedlo odbavit více pasažérů než před Covidem. Také se zde v říjnu otevřel nový nákladní terminál. Pro letošek se navíc počítá s novými destinacemi pro cestující...

Osobní doprava zatím pokulhává. Spoj Ostrava-Varšava s firmou LOT není špatná myšlenka, ale zatím není moc vytěžován. Pro cestující (i v rámci businessu) je jednodušší hledat spoje z blízkých měst jako jsou Krakov nebo Katovice. Já osobně velmi často volím tyto varianty nebo odlet z Vídně, kde jste také poměrně rychle a pohodlně díky vlakovému spojení.

Nákladní doprava je jiné téma. v rámci nového terminálu vznikly také nové skladové haly na ploše cca 80 ha, což umožňuje firmám skladovat a jednoduše distribuovat zboží skrze železnici dále do kraje. Toto logistické centrum je pro potenciální investory velkým lákadlem a ukazuje připravenost regionu na potenciální investice.

Co trápí současné výrobní firmy v kraji? Energie, dotace, pracovní síly, nebo jiné nákladové položky?

Myslím si, že problémy firem v našem kraji se nijak zvlášť neliší od problémů firem v celé zemi. Zvyšování cen energií je téma, které v rámci Hospodářské komory řešíme se současnou vládou a připomínkujeme jednotlivé kroky včetně stropování cen atd.
Dotační politika je komplikované téma, zaznamenáváme názorovou linku, že dotace kazí konkurenční prostředí. Na druhou stranu je o téma dotací mezi firmami velký zájem, ať už se jedná o tzv “zelené dotace” nebo finance na podporu vědy a výzkumu.  
V neposlední řadě bojujeme jako každý kraj s nedostatkem zaměstnanců a nedostatkem studentů technických oborů. Ani digitalizace a automatizace výroby není schopna pokrýt daný nedostatek a to zejména z důvodu vysokých nákladů v některých provozech. 

Spolupracují nějak místní školy s firmami za účelem podpory podnikání a rozvoje mladých lidí?

Spolupráce škol a podnikatelského prostředí je na vysoké úrovni zejména z pohledu škol vysokých. V Karviné běží již roky zajímavý projekt Business Gate, kde studenti v rámci semestrální práce zpracovávají pro firmy nejrůznější témata. Na Panevropské univerzitě v Ostravě mají projekt Heštek, kdy dělají studenti pro firmy analýzy sociálních sítí. Nesmíme opomenout ani aktivity VŠB a OSU, které pořádají nejrůznější aktivity, jako jsou konference, vzdělávací aktivity propojující firmy a školu nebo např. Green Light, který podporuje vznik startupů. Jsem si jist, že jsem spoustu zajímavých aktivit opomněl, je jich opravdu spoustu. 

V květnu bude Ostrava hostit Mistrovství světa v hokeji, koná se tu Zlatá tretra, Halové mistrovství ČR v atletice a mnoho dalších sportovních akcí. Jak vnímáte přínos těchto událostí pro místní podnikatele? Máte třeba zpětnou vazbu přímo z podnikatelského sektoru?

Akce tohoto typu i přes občasnou kritiku některých občanů (rušení nočního klidu atd.) jsou obrovským přínosem pro celý region. Není to pouze o samotné akci - prodeji lístků, prodeji občerstvení na samotné akci atd. Je nutné si uvědomit, že přínos je plošný - účastníci musí někde spát, někde se stravovat, nějak se na akci dostat. V tom momentě z toho profitují hotely, restaurace, taxislužby atd. 

Velmi oblíbenou aktivitou při akcích, jako je např. MS v hokeji, je návštěva místních pivovarů nebo výroby firmy Marlenka.

rs-jan-skipala-hokej

Na co byste nalákal firmy z jiných regionů nebo ze zahraničí?

Na pivo samozřejmě. :-)

Velkým lákadlem jsou brownfieldy, které v rámci udržitelnosti splňují veškerá kritéria. Moravskoslezský kraj připravil pro potenciální investory seznam objektů pro průmyslové využití, logistiku, bytovou výstavbu, ale také centra pro volný čas a sport. Velkou výhodou kraje je jeho rozmanitost. Už to není kraj zaměřený na těžký průmysl, jak tomu bylo v minulosti. Velké nadnárodní firmy zde zakládají svá vývojová centra a logistické huby. Poloha na hranici s Polskem a Slovenskem jen nahrává mezinárodní spolupráci a existence velkých univerzit a soukromých vysokých škol zase vědě a výzkumu.

Kde vidíte Ostravsko za 10 let?

Pokud bude pokračovat vývoj technologických a průmyslových odvětví jak tomu bylo doposud, má Ostrava potenciál stát se moderním a dynamickým městem s bohatým průmyslem, inovativními firmami a vysokou životní úrovní.

Pokud bude Ostrava pokračovat v budování infrastruktury, kvalitních obytných oblastí a atraktivního veřejného prostoru, je zde šance přitáhnout mladé lidi, což povede ke vzniku kulturních a kreativních center pro volný čas.

Rozvoj robotiky, umělé inteligence, internetu věcí atd. bude mít velký vliv na technologický ráz samotného města. V současné chvíli bych řekl, že má Ostrava se svým superpočítačem v rámci VŠB a vzniku nových technologických firem, dobře našlápnuto.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.