Realitní makléř – jaká je náplň práce a jak začít?

30.11.2021
Petr Broža
6 minut čtení
Realitní makléř – jaká je náplň práce a jak začít?

Uvažovali jste někdy o práci realitního makléře? Ale nevíte, jak začít a co přesně tato pozice obnáší? Shrnuli jsme pro vás vše důležité, co byste měli o pozici realitního makléře vědět.

 

Kdo je realitní makléř

 

Realitní makléř je člověk, který klienta provede celým náročným procesem prodeje, koupě nebo pronájmu nemovitosti. Čerpá ze zkušeností, a tak dokáže dopředu odhalit veškerá úskalí a nástrahy, které mohou přijít a tím mu ušetřit spoustu času a peněz.

 realitní makléř

Realitní makléř pronajímá nejen byty, ale třeba i krásné obchody

Náplň práce makléře

Osoba na této pozici se stará o organizaci prohlídek, komunikaci s potencionálními zájemci, úřady a také se dokáže hravě zorientovat v byrokracii, která je s prodejem nebo s pronájmem spjatá. Zajišťuje také profesionální nafocení nemovitosti, případně homestaging. Rovněž by měl hravě stíhat vyřídit desítky telefonů s klienty, majiteli nemovitostí, úřady, bankami a dalšími. Také připravuje podklady pro inzerci, plachty na prodávané nemovitosti, zajišťuje smlouvy, jedná o hypotékách a prověřuje zájemce, aby celý proces proběhl v pořádku.

 

Znalosti a dovednosti

Realitní makléř musí mít znalosti a dovednosti z více oborů najednou. Technické znalosti umožní odhalit skutečný stav nemovitosti. Také by měl umět svým klientům poradit v otázce financí, popřípadě doporučit schopného finančního poradce. Zároveň by měl mít právní minimum s ohledem ke smlouvám a nesmí mu chybět ani znalost principů a fungování katastru nemovitostí.

Jednodušeji řečeno, dobrý makléř umí posoudit fyzický i právní stav nemovitosti a tyto informace poskytne svému klientovi. Aby odvedená práce byla kvalitní, musí se orientovat v těchto oborech – právo, daně, finance a marketing. Především však musí být schopný obchodník.

 

Podmínky pro výkon činnosti realitního makléře

Minulý rok, přesněji 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon o realitním zprostředkování. Vzniklo tak opatření, které má za cíl zvýšit nejen kvalitu poskytování služeb realitních makléřů ale také, aby tyto služby poskytovali jen skuteční odborníci.

 

realitní makléř

Základem kariérního růstu jsou kolegové, kteří se podělí o know-how

Jak začít

Podmínky odborné způsobilosti pro získání vázané živnosti v oboru „Realitní zprostředkování“ jsou
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání
nebo za
b) vysokoškolské vzděláníbakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu
nebo za
c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Certifikační zkouška

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) je vlastníkem certifikačního schématu a jeho užívání je umožněno po uzavření smlouvy a dodržením podmínek. Žadatel o tuto certifikační zkoušku musí být bezúhonný a prokázat kvalifikaci, praxi či reference. Forma zkoušky se sestává ze dvou částí, první zkouška je písemná. Skládá se z 20 otázek na 30 minut z celkových 200 otázek, které si uchazeč vylosuje. Pro postup k ústní zkoušce je potřebná 70% úspěšnost. Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut a skládá se ze dvou otázek vylosovaných z celkových 30.

Uchazeč se po prokázání znalostí a doložení podkladů může stát realitním makléřem prvního, druhého nebo třetího stupně. Realitním makléřem prvního stupně se stává uchazeč po úspěšném absolvování kurzu „Základy realitního byznysu“, druhého stupně po absolvování písemné, ústní a praktické zkoušky a absolvování kurzu. Třetí, nejvyšší, stupeň získá makléř po složení písemné a ústní zkoušky před komisí Certifikačního úřadu a po absolvování rekvalifikačních kurzů.

 

Pojištění makléře

Realitní makléř je také povinen si sjednat pojištění odpovědnosti, kdyby nastala situace, při které by svému klientovi, při výkonu realitního zprostředkování, způsobil újmu. Toto pojištění musí být sjednáno s minimálním limitem 1,75 milionu korun při jedné pojistné události a 3,5 milionu korun při souběhu dvou a více pojistných událostí v jednom roce.

 

Práce v renomované kanceláři

Pokud v realitním oboru teprve začínáte, doporučujeme nějaký čas strávit pod křídly realitní kanceláře. Vybírejte podle toho, kde vám bude poskytnuta největší opora a budete se moc učit od zkušenějších kolegů. Například u nás v REAL SPEKTRU máme právní, marketingové a ekonomické oddělení, které jsou makléřům velkou oporou při každém obchodu. Navíc spolupracujeme s přední finančně poradenskou společností, takže makléři dokáží svým klientům pomoc také v oblasti financování. Naši seniorní pracovníci mají až 15 let zkušeností v oboru, takže se budete moct učit od těch nejlepších ?

Zaujala vás práce? Koukněte do sekce kariéra.

Obsah článku

triangletriangle

Chcete se na něco zeptat? Zajímá vás něco?

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Zpráva
bgbg

Ochrana osobních údajů

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.
 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo
údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

informace o tom, který webový prohlížeč používáte
podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
odkazy, na které jste klikli
apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde. 

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


⇒  bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

 

⇒  se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.
 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář AK MUZIKÁŘ & PARTNERS, se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dodavatel účetních služeb paní Marie Dana Hanišová, IČ: 10548866, s místem podnikání Arménská 507/13, 625 00 Brno, správce IT sítě společnost FLEX, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 49453971, poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost IMP net s.r.o., se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČ: 28351801, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266, zpracovatel účetnictví společnost SLUNEX spol. s r.o., se sídlem Eleonory Voračické 659/22, 616 00 Brno, IČ: 63484340, systém pro zpracování e-mailů SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372.
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

    a to některým z následujících způsobů:

osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři
e-mailem na adresu: [email protected] 
telefonicky na čísle: +420 533 339 111


Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.