Koupit komerční pozemek je zdánlivě jednoduché. Ale...

Plánujete koupi komerčního pozemku pro svůj podnikatelský záměr? Pokud ano, měli byste vědět, co ovlivňuje použitelnost takového pozemku pro vaše podnikání a také jeho reálnou kupní cenu. „Obyčejný“ pozemek se totiž od stavebního pozemku určeného pro komerční výstavbu v mnoha ohledech liší.

Při pořizování komerčního pozemku ověřte:

  • Možnost využití pozemku v souladu s územním plánem obce
  • Zda pozemek nemá právní vady
  • Dostupnost a možnosti napojení na elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci
  • Přítomnost sítí, které mohou mít na pozemek i negativní dopad.
  • Vzdálenost od veřejné komunikace
  • Zda pozemek není v záplavovém území
  • Svažitost pozemku

Zkontrolujte územní plán obce

Rozhodující vliv na to, zda pozemek opravdu splňuje veškeré podmínky pro výstavbu komerčního objektu, je možnost využití pozemku v souladu s územním plánem obce, v jejímž katastrálním území se pozemek nachází. Výrobní nebo skladovou halu nelze postavit na pozemku, který je dle územního plánu vedený například jako pozemek určený pro výstavbu technické infrastruktury. Je to zcela zásadní informace jak pro prodávajícího (určuje cenu), tak pro kupujícího (realizovatelnost záměru).

Ověřte, zda pozemek nemá právní vady

Další skutečností, kterou je třeba důkladně prověřit, jsou právní vady. Zejména exekuce, zástavy jak bankovní, tak i nebankovní, věcná břemena apod. Prověření skutečných vlastnických vztahů je naprostý základ. Asi žádný nabyvatel komerčního pozemku nechce, aby mu pozemek i s nově rozestavěnou halou skončil v exekuci a následně v dražbě.

Je pozemek napojený na inženýrské sítě?

V každém komerčním objektu je třeba svítit, topit, používat různé stroje. A k tomu je třeba energie. Dostupnost a možnosti napojení na elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci je pro realizaci podnikatelského záměru velice důležitá. Proto je důležitá vzdálenost od nápojných bodů a kapacita inženýrských sítí, která určuje možnosti napojení. Před koupí jakéhokoliv komerčního pozemku je tedy důležité mít tyto informace a předejít tak dalším nečekaným nákladům spojeným s výstavbou.

Není pozemek v blízkosti např. ochranného pásma?

Některé sítě naopak mohou mít na pozemek i negativní dopad. Třeba vedení VT plynového potrubí nebo vedení VVN prostředkem pozemku může vzhledem k ochranným pásmům pozemek zcela znehodnotit. Proto je důležité prověřit veškeré inženýrské sítě vedoucí přes pozemek i v jeho blízkém okolí.

Je vyhlédnutý pozemek dostupný z veřejné komunikace?

Vzdálenost od veřejné komunikace je další důležitý faktor, mající vliv na využití, a tím i cenu komerčního pozemku. Je zásadní rozdíl u komerčního pozemku, který je v blízkosti veřejné komunikace s možností přímého napojení a pozemku, který je od komunikace značně vzdálený. Navíc, pokud je na veřejnou komunikaci přístup přes další pozemky jiných vlastníků. Někdy může být tento problém neřešitelný.

Záplavová zóna může zkomplikovat výstavbu i zhatit vaše plány

Je třeba prověřit i to, zda pozemek není v záplavovém území a to nejen v jeho aktivní zóně. V horším případě je jakákoliv stavba nepřípustná, v tom „lepším“ platí pro výstavbu výrazná omezení a řada podmínek. Očekávat můžete rovněž problémy s případným úvěrem a pojištěním staveb.

Pozemek ve stráni výrazně prodraží výstavbu

Ideální je pozemek rovinatý. A to ne vždy bývá. Rozumná svažitost je do 7 %. Svažitý pozemek vyžaduje další náklady spojené s přesuny značných objemů zeminy, případně budováním opěrných zdí.

Prodáváte nebo hledáte komerční pozemek ke koupi? Pomůžeme vám!

Uvedené skutečnosti jsou pouze částí toho, co v REALSPEKTRU u každého komerčního pozemku prověřujeme. Naším cílem je pomoci oběma stranám. Prodávajícímu především při nastavení reálné prodejní ceny, kterou výše uvedené faktory výrazně ovlivňují.  Pro kupujícího se pak snažíme minimalizovat rizika, která z nákupu komerčního pozemku vyplývají.

Neváhejte nás kontaktovat


Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde